0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Avukat Halil İbrahim ÇELİK

Hukuk ve Danışmanlık Hizmeti

Miras Hukuku

Miras Hukukuna İlişkin Hukuki Çözümler

İş Hukuku

İş Hukukuna İlişkin Hukuki Çözümler

Aile ve Şahıs Hukuku

Aile ve Kişiler Hukukuna İlişkin Hukuki Çözümler

Ceza Hukuku

Ceza Hukukuna İlişkin Hukuki Çözümler

Miras Hukuku

Miras Paylaşına İlişkin İhtilafların Çözümü

Vasiyetname Hazırlama,
Mirasçılık Belgesi-Veraset İlamı Alma,
Miras Paylaşımı Davaları,
Tenkis Davaları,
Mirasçılıktan Çıkarma,
Mirasın Reddi,
Muris Muvazaasından Kaynaklanan Problemler,
Mirasın İntikali (Devri),
Aile Vakıfları, Vakıf Evlatlarının Hakları,
Mazbut ve Mülhak Vakıflar,
Miras Hukuku’ndan kaynaklanan her türlü problem…

Miras Hukuku Makaleleri
miras hukuku

Diğer Uzmanlık Alanlarımız

aile hukuku

Aile ve Şahıs Hukuku

Anlaşmalı Boşanma,
Çekişmeli Boşanma,
Velayet,
Evlat Edinme,
Nafaka ve Tazminat,
Tanıma Tenfiz davaları,
İsim Değiştirme, Ekletme ve Sildirme Davaları,
Soyisim Değiştirme, Ekletme ve Sildirme Davaları,
Cinsiyet Değiştirme Davaları,
Yaş Büyütme ve Küçültme Davaları,
Mal Rejimlerine İlişkin Uyuşmazlıklar,
Vesayete İlişkin Problemler…

Bilişim Hukuku

Bilişim Suçları,
İnternetten İçerik Kaldırma,
İnternet Üzerinden Dolandırıcılık, İnternet Üzerinden Hakaret, Tehdit, Şantaj, Kredi Kartı Dolandırıcılığı, Korsan Yazılım, İnternetten Video Kaldırma, Bilişim sistemini bozma, verileri yok etme, Bilişim sistemleri vasıtasıyla özel hayatın gizliliğini ihlal, Bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık… gibi bilişim hukuku kapsamında yer alan suçlara ilişkin problemler…

İş Hukuku

İş Sözleşmelerinin Hazırlanması, Denetlenmesi,
İş Güvenliğine İlişkin Raporlarla Alakalı Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
Kıdem, İhbar vb. İşçi Alacaklarına İlişkin Davaların Yürütülmesi,
İş Kazalarına İlişkin Destekten Yoksun Kalma, Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri,
İşe İade Davaları,
Sosyal Güvenlik Hakları,
İş Güvenliği Eğitimlerinin Denetlenmesi…

Ceza Hukuku

Evrakta Sahtecilik,Cumhurbaşkanına Hakaret,Konut Dokunulmazlığının ihlali,Suça Azmettirme, Taksirle Öldürme, Taksirle Yaralama, Uyuşturucu Suçları, Hırsızlık, Gasp ve Yağma Suçu,Parada Sahtecilik, Cinsel Taciz, Cinsel Saldırı, İstismar, Dolandırıcılık, Kaçakçılık…

Soruşturma Aşaması

isnat edilen Suça ilişkin Soruşturma aşamasında hukuki destek

Kovuşturma Aşaması

Soruşturma sonrası kovuşturma aşamasında hukuki destek

Ceza Davaları

Ceza davalarında Uzman Avukatlarımızla Profesyonel Destek

Ağır Ceza Davaları

Ağır Ceza Davalarında Uzman Avukatlarımızla Süreç Yönetimi

İş Hukuku

İş Hukuku Kapsamında Yaşanılan Hak Kayıplarının Önüne Geçilebilmesi Adına Profesyonel Hukuk Desteği

işe iade davaları

Haksız nedenle iş akdi feshedilen işçilerin işe iade davaları

Kıdem tazminatı

Kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçi alacaklarının tahsili

iş sözleşmesinin feshi

iş sözleşmelerinin haklı nedenle feshi süreci

Mobbing davaları

işyerinde yıldırma, baskı ve psikolojik şiddete karşı açılacak davalar

Hizmetlerimiz

Hukuk Büromuz Aşağıdaki Hizmetleri Vermektedir.

Avukatlık Hizmeti

Hukuki Probleminiz İle İlgili Dava Öncesi ve Dava Sonuçlanana Kadar Olan Tüm Sürec Yürütülmektedir.

Danışmanlık Hizmeti

İhtilafa Konu Olan Sorununuz ile İlgili Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmektedir.

Önleyici Hukuk Hizmeti

Hukuki Sorunların Önüne Geçilebilmesi için  Sözleşme Hazırlanması ( Vasiyetname, iş akdinin feshi, boşanma protokolü…vb)

Neler Yaptık?

Hukuk Büromuz olarak uzman kadromuzla yıllardır hukuki problemlerin çözümü noktasında hizmet vermekteyiz.

Müvekkil

Danışmanlık

Dava

Avukat Halil İbrahim Çelik

Tazminat Hukuku

Yaşanılan Maddi ve Manevi Hak Kayıplarının Telafisi Noktasında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Boşanma Tazminatı, İş Kazası Tazminatı, Trafik Kazası Tazminatı… Süreçlerinde Uzman Desteği.

Tazminat Hukuku Makaleleri

Bilişim Hukuku

Bilişim Suçları ve Bilişim Sistemleri Vasıtasıyla İşlenen Suçlarda Uzman Avukat Desteği

Sorunuz mu var?