Soyadı Değiştirme Davası 2017 Ücreti Maliyeti Avukatı Süresi Soyisim değişikliği

Soyadı Değiştirme Davası

Soyadı herkesin öz adından sonra yer alan ve kişinin ailesini ayırt etmeye yarayan isme denmektedir. Bu isim aileleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır. Soyadı yasası gereği her Türk’ün soyadı alma zorunluluğu vardır ve her doğan çocuk babasının ailesinin soyadını taşır. Soyadı doğum ile kendiliğinden kazanılır. Rütbe, memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle ahlaka aykırı ya da komik soyadlarının kullanılması yasaklanmıştır. Soyadları Türkçe olmak zorundadır. Haklı nedenleri olduğunda tam ehliyetliler soyadı değiştirme davası açabilmektedir. Sınırlı ehliyetsizler ise bu kişiye sıkı sıkıya bağlı hakkını kanuni temsilcileri aracılığı ile kullanabilecektir. Tam ehliyetsizlerin soyadı değiştirme davasını açması kural olarak kabul edilmemiştir. Ancak çok önemli bir sebebin varlığı halinde açılabilir. Haklı sebebin neler olduğuna hâkim karar verecektir. Bu konuda hâkime takdir yetkisi tanınmaktadır. Hâkim kişinin sosyal, ekonomik, psikolojik ve ailevi menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür. Mevcut mevzuatça dava açılmaksızın herhangi bir kuruma başvuru ile soy isim değişikliği mümkün değildir.

Soyadı Değiştirme Sebepleri

Soyadı değiştirmek isteyen biri için haklı sebeplerin varlığı kanunda belirlenmemiş olup hâkimce takdir edileceğini belirttim. Buna göre;

– Komik ve küçük düşürücü anlamlar içerip kişinin itibarını zedeleyecek nitelikte olan,

Telaffuzu veya yazımı ciddi anlamda güç olan,

Kişinin yabancı olduğu izlenimi doğuran,

Soyadının kullanıldığı yörede kötü ün ile tanınan bir ailenin üyesi olduğu imajı yaratan,

Milli kültüre, örf âdete uygun olmayan,

Güncel yaşamda yanlış anlamalar doğurma ihtimalinin yüksek olan soy isimleri haklı neden oluşturabilmektedir.

Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır

Milli kültüre, örf adetlere, ahlaka ve adaba aykırı olmayan bir soyadı belirlemek şartıyla davacı istediği soy ismi dava dilekçesinde belirtebilir. Söz konusu dava asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Dava herhangi bir süreye bağlı değildir. Şartlarını taşıyan herkes soyadı değiştirme davasını açabilir. Bu soyadı değiştirme davası birden fazla kez açılabilecektir. Vekil aracılığıyla yürütme zorunluluğu yoktur, kişi kendi başına da bu davayı açabilecektir. Ancak bir kez açılabilen bu davada olası aksaklıkların önlenmesi için vekil aracılığıyla yürütülmesinde yarar vardır. Vekil ile işlemler takip edildiği müddette davacının duruşmada hazır bulunması zorunlu değildir. Dava açıldığında nüfus kayıtları getirilir ve tanıklar dinlenir. Zorunlu olmasa da hâkim takdir ederken tanıkların etkisi olacaktır. Nüfus müdürü soyadı değiştirme davasında hazır bulunur. Cumhuriyet Savcısı da kimi durumlarda hazır bulunabilir. Mahkeme kararını verdiğinde temyiz edilmez ve karar kesinleşirse hüküm mahalli bir gazetede ilan edilir ve nüfus müdürlüğüne gönderilir. Nüfus müdürü kaydı işler ve kişi yeni kimliğini gidip alabilir. Davacı taraf evliyse karısı ve velayeti altındaki çocuklarının soyadları da değişir. Dava mahkemenin iş yükü ağırlığa göre farklı sürelerde sonlanabilir. Ancak usulü eksikliklerin bulunmaması ve dosyadaki bilgilerin yeterliliği ile tek celsede bitmektedir.

Soyadı Değiştirme Davası Ücreti

Soyadı değişikliğinde merak edilen hususlardan birisi de bu hukuki sürecin maliyeti gelmektedir. Dava süreci içerisinde yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri ile birlikte gazete ilan ücretleri… gibi bir çok gider yer alır. Soyadı değişikliği ücreti hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.