Sosyal Medya Aracılığıyla İddia Dolandırıcılığı

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA İDDİA DOLANDIRICILIĞI

İddia dolandırıcılığı son zamanlarda Facebook, Instagram, Twitter ve Google Plus gibi sosyal medya sitelerinde sıklıkla karşılaştığımız bir durum haline gelmiştir. Türkiye’de spor karşılaşmaları üzerinde yasal olarak bahis oynatma hakkına sahip olan İddaa şirketine ait kuponlar kullanılarak yapılan bu dolandırıcılık yöntemi ile birçok kişi önemli miktarlarda paralar kaybetmiştir.

Öncelikle sosyal medya aracılığı ile iddia dolandırıcılığı işleminin nasıl yapıldığını anlatalım. Kendilerini İddia maçları konusunda uzman gösteren ve photoshop aracılığı ile düzenlenen sahte kuponlarla birçok kimseye binlerce lira kazandırdığını iddia eden kimseler kazandırma garantisi ile kupon satmaktadırlar. Önemli miktarlara satılan bu kuponlarla birçok kimse kandırılmakta ve önemli miktarlarda paraları alınmaktadır. Hatta kimi dolandırıcılar bir kademe daha atlayıp oynamak isteyen kişiler adına kupon düzenlediklerini beyan ederek yine photoshopla düzenlenen sahte kuponlarla kazandıkları yönünde yalanlar söylemekte ve komisyon ücreti olarak binlerce lira ödemesi halinde kazanılan kuponu paylaşacağı şeklinde dolandırıcılık yöntemleri geliştirmektedir.

İddia dolandırıcılığı oldukça rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır. Artık bu dolandırıcılar Facebook, Instagram ve Twitter gibi sitelere gönül rahatlığı ile reklamlar vermekte ve hatta umut tacirliği ile daha önce kazandırdıklarını iddia ettikleri kimseler ile röportajlar yayımlamaktadırlar.

Belirtmek gerekir ki yapılan bu işlem Türk Ceza Kanunu anlamında açıkça dolandırıcılık suçu kapsamına girmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 157. maddesine göre hile yaparak bir kimseyi aldatıp kendisi veya başkası yararına menfaat sağlayan kişi dolandırıcılık suçunu işlemiş sayılmaktadır. Bir sonraki maddede de dolandırıclık suçunun nitelikli hali sayılmıştır. Dolandırıclık suçu için öngörülen ceza sanırı 1 ile 5 yıl arasında değişmektedir.

İddia dolandırıcılığı ile kişinin hileli davranışlarda bulunduğu ve kendi yararına menfaat sağladığı açıkça ortadadır. Zor durumda bulunan kimselere umut tacirliği yaparak kolay yoldan para kazanan kimselerin TCK anlamında suç işlediklerini söylemekte beis görmüyoruz. İddia dolandırıcılığı konusunda suç duyurusunda bulunulması halinde önemli cezaların çıkacağı konusunda oldukça emin konuşabiliriz. Zira burada kişi düzenlediği sahte kuponla karşısındaki vatandaşı aldatarak para kazanmaktadır.

İddia dolandırıcılığı artık birçok kimseyi mağdur etmeye başlamıştır. Profesyonelce işlenen bu suçtan dolayı daha birçok kişinin mağdur olabileceğini öngörmekteyiz. Yaptıkları reklamlar ile açıkça halkı kandıran, maddi açıdan zor durumda bulunan kimseleri dolandıran kişiler hakkında mağdur olanların derhal suç duyurusunda bulunmalarını tavsiye etmekteyiz.

Şantaj Suçu Cezası

Şantaj Suçu ve Şantaj Yapmanın Cezası

Şantaj Türk Ceza Kanunu içerisinde kişinin huzur ve hürriyetinin korunması amacıyla yaptırıma tabi olan suç şekillerinden birisidir. Farklı şekillerde işlenebilen bu suç, temelde tehlike suçu olarak ifade edilebilir. Mağdurun huzursuz edilmesinin engellenmesi maksadıyla Şantaj Suçu Türk Ceza Kanunu 107. Maddesinde Düzenlenmiştir.

Şantaj Suçu Cezası

Şantaj Suçu Nedir?

Türk Ceza Kanunu’na göre şantaj suçu, bir kimsenin kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir fiili yapmasının ya da yapmamasının zorlanması ile gerçekleştirilir. Şantaj suçu işlenirken haksız bir çıkar sağlanmaya çalışabilmektedir. Bir kimsenin şeref veya saygınlığına zarar verebilecek nitelikte olan hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidi şantaj suçu olarak kabul edilir. Şantaj ve tehdit suçu sıklıkla birbirine karıştırılabilmektedir. O nedenle hakim, suçun işleniş şeklini dikkat bir şekilde değerlendirerek, mevcut tutum ve davranışın tehdit suçu ya da şantaj suçu olup olmadığına karar verir.

Şantaj Suçunun Cezası Nedir?

Şantaj suçunun cezası, suçun tüm şekillerinde aynı olmaktadır. Şantaj suçu Türk Ceza Kanunu 107. Maddesi içerisinde şantaj suçunun 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Şantaj suçu işleyen kişiler için açılacak dava içerisinde hakim olayın değerlendirmesini yaparak 1 ile 3 yıl arasında hapis cezasına ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmedecektir. Burada şantaj suçunun cezası yalnızca hapis veya yalnızca adli para cezası değildir. Hakim iki ceza türünü de birlikte vermektedir.

Şantaj Suçunun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Şantaj suçu şikayete bağlı bir suç olmayıp, savcılık tarafından suçun işlendiği tespit edildiğinde soruşturma başlatılmaktadır.  Şantaj suçunda şikayet süresi bulunmaz. Ancak suça ilişkin dava zamanaşımı süresi 8 yıl olmaktadır ve bu süre zarfında mağdurun suçu savcılığa bildirmesi gerekir. Aksi durumda dava zamanaşımı süresi söz konusu olacağından soruşturma yapılamamaktadır.

Şantaja Karşı Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Şantaj mağduru kişinin bu tür hukuksuz bir davranışa maruz kalması durumunda şantaj yapan kişinin gerekli cezai yaptırımı alması için hukuki süreci doğru bir şekilde yürütmesi önemlidir. Şantaj nedeniyle kimi zaman mağdurlardan para veya farklı istekler söz konusu olabilmektedir. Hukuki sürecin doğru yürütülmemesi, şantajın sistemli ve sürekli olarak devamına sebebiyet verebilmektedir. Burada tutulacak uzman bir ceza avukatı, şantaj yapan kişinin gerekli cezayı almasının yanı sıra şantaja neden olan tehdidin de ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Mağdurun şantaj karşısında sessiz kalması ve sorunu hukuki olarak çözmemesi, mağduriyetin devamını getireceği gibi bu mağduriyetten doğacak zararı da arttırabilecektir.

Kaçakçılık Suçu

Kaçakçılık Suçu ve Kaçakçılığın Cezası

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, kaçakçılığın önlenmesi, kaçakçılığın izlenmesi, kaçakçılığın araştırılması, kaçakçılık faaliyetleri ve kaçakçılığın yaptırımına ilişkin hükümler içermektedir. Kaçakçılık suçu ve bu suçun cezası, 5607 sayılı Kanunda yer almakta olup, Kaçakçılık Faaliyeti yürüten kişilere söz konusu kanun çerçevesinde yaptırım uygulanmaktadır.

Kaçakçılık Suçu

Kaçakçılık Suçu ve Kaçakçılık Suçunun Cezası

Kaçakçılık suçu farklı şekillerde işlenebilmektedir. Kanun bu suçun nasıl işlendiğine göre alınacak olan cezayı belirlemiştir. Kanuna göre kaçakçılık suçu;

 • Bir eşyanın gümrük işlemlerine sokulmadan ülkeye girişinin yapılması söz konusu ise kaçakçılık suçu kapsamında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası verilir. Söz konusu malın gümrük kapıları dışında ülkeye sokulması durumunda ise verilecek ceza 1/3 ile ½ arasında artırılır.
 • Eşyanın aldatıcı işlem veya davranışlar ile vergilerin tamamen ödenmemesi ya da vergilerinin bir kısmının ödenmemesi durumunda, iki yıldan beş yıla kadar hapis ayrıca on bin gün adli para cezası uygulanır.
 • Serbest dolaşımda bulunmayan bir eşyayı, transit rejimine aykırı bir şekilde gümrük bölgesinde bırakma durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Belirli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde ülkeye sokulan eşyaları, hile ile yurt dışına çıkarma durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Bir ve dört numaralı maddelerde belirtilmiş kaçakçılık suçu ile ilgili fiilin işlenmesine iştirak etmeksizin, eşyanın bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, eşyanın satışına arz eden, satan, eşyayı taşıyan veya söz konusu eşyayı saklayan kişiler de kaçakçılık suçu işlemiş olacaklardır. Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olan ithal malların, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek satın alan veya kabul eden kişiler de kaçakçılık suçu işlemiş olmaktadırlar. Bu kişiler altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Yurtdışından getirilmesi kanun gereği yasak olan bir malı ülkeye sokma durumunda iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin gün adli para cezası uygulanır. Malın bu özelliğini bilerek satın alan kişilere de iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Yurtdışına çıkarılması yasak olan bir malın ülke dışına çıkarılması durumunda bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Teşvik, sübvansiyon ya da parasal iadelerden faydalanma maksadıyla, ihracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi gösteren ya da ihracata konu olan malların, miktar cins, fiyat… gibi özelliklerini farklı gösterme durumunda, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin yasa dışı şekilde ülkeye sokulması ya da ülke dışına çıkarılması durumunda 3 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası
 • Ulusal marker uygulamasına bağlı olup, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç içermeyen akaryakıtı, ticari maksatla üretme, bulundurma ya da nakletme, satışa arz etme veya satma, bu özelliklerini bildiği halde ticari amaçla satın alma durumunda iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından izinsiz olarak akaryakıt harici, solvent, madeni yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünleri üretme, satışa arz etme, satma, bulundurma ve bu özelliklerini bilerek ticari amaçlı satın alma durumunda iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Üretim iletim ve dağıtım hatları dahil olmak üzere sıvı ya da gaz halinde bulunan, hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi yakıtları boru hattından, depolardan veya kuyulardan konuna aykırı şekilde alma, satışını arz etme, satma, bulundurma ve bu özellikleri bilerek ticari amaçlı satın alma, taşıma veya saklama durumunda durumunda iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Kaçak akaryakıt veya sahte marker elde etme, satma ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etme, seyyar tank, düzenek veya ekipman bulundurma durumunda iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Yetkisiz olarak ulusal marker üretme, satışa arz etme, satma, satın alma, kabul etme, nakletme, bulundurma durumunda iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına, kamu kurumlarınca uygulanan TABDK, etiket, bandrol, hologram, pul… benzeri işaretlerin taklitini imal etme, ülkeye sokma, bu özellikleri bilerek bulundurma, nakletme, satma durumunda üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Yukarıda saydığımız kaçakçılık suçu faaliyetleri tamamlanmamış olsa dahi, bu tür eylemlere girişilmesi kaçakçılık suçu kapsamında değerlendirilmektedir.

Nitelikli Kaçakçılık Suçu

Nitelikli Kaçakçılık Suçu ve Nitelikli Kaçakçılığın Cezası

 • Kaçakçılık suçu bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda, suçun nitelikli hali gerçekleşmektedir. Bu durumda alınacak kaçakçılık suçu cezası 2 kat artırılır.
 • Üç ve ya daha fazla kişi tarafından işlenmesi durumunda nitelikli kaçakçılık suçu söz konusudur. Bu şekilde işlenen nitelikli kaçakçılık suçlarında ceza yarı oranda artırılır.
 • Tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde ya da tüzel kişi yararına olacak şekilde işlenmesi durumunda nitelikli kaçakçılık suçu doğmaktadır.
 • Kaçakçılık faaliyetini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli kişiler tarafından kaçakçılık suçunun işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Kaçakçılık suçu belgede sahtecilik yapılarak gerçekleşirse, ayrıca belgede sahtecilik suçundan da yargılama yapılır.
 • Kaçakçılık suçunu önleme izleme ya da araştırma ile görevli olan kişilerin kasten göz yummaları durumunda bu kişiler nitelikli kaçakçılık suçu faali olarak yargılanır.
 • Devletin siyasi, iktisadi veya askeri güvenliğini bozacak, çevre ve toplum sağlığını bozacak nitelikte olması durumunda, fiilin daha ağır bir cezayı gerektirdiği haller dışında, verilecek cezalar 10 yıldan az olamaz.
 • Kaçak akaryakıt satışı, sabit veya seyyar tank, düzenek, ekipman… kullanılarak gerçekleştirilirse ceza iki kat arttırılır.

Kaçakçılık Suçu ve Etkin Pişmanlık

Kaçakçılık suçu kapsamında yargılanan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan evvel, fiili, diğer failleri ve kaçak malların saklandığı yerleri yetkili merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması durumunda ceza almaz. Kaçakçılık suçu kapsamında yakalanan kişinin yetkili mercilere, suçun aydınlatılmasında hizmet ve yardım etmesi durumunda ise, ceza 2/3 oranında indirilir.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3. Maddesinin 7. Fıkrasında belirtilen suç hariç, diğer 3. Maddede tanımlanan suçlardan birisinin işlenmiş olması durumunda kişi, etkin pişmanlık göstererek, soruşturma sona erene kadar, kaçak malı gümrüklenmiş değerinin iki katına kadar olan parayı devlet hazinesine ödemesi durumunda alacağı ceza yarıya indirilir. Fakat suçun örgütlü işlenmesi durumunda bu belirtilen etkin pişmanlık uygulanmaz.

Bize Ulaşmak İçin Tel : Ceza Avukatı 0532 355 84 05

Kaçakçılık Suçları

Sigara Kaçakçılığı

Araba ve Otomobil Kaçakçılığı

Uyuşturucu ve Esrar Kaçakçılığı

Alkol Kaçakçılığı

Akaryakıt ve Petrol Kaçakçılığı

Silah Kaçakçılığı

Tarihi Eser Kaçakçılığı

Telefon ve Elektronik Eşya Kaçakçılığı

arabuluculuk arabulucu avukat halil ibrahim çelik

Arabuluculuk

Arabuluculuk kavramı, hukuki bir uyuşmazlıkta tarafların kendi iradeleri ile karar verebildikleri durumlara ilişkin olaylarda dava yoluna gidilmeksizin tarafların hak kaybına uğramadan uzlaştırılması sürecidir. Bu tür çözüm süreçleri arabulucu aracılığı ile hem ekonomik hem de zamansal olarak hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığından uzun yıllardır Amerika ve Avrupa’da uygulanmaktaydı. Ülkemizde ise “6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununu” ile birlikte arabuluculuk yasal olarak yürütülebilmektedir.

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, davaya konu olmuş veya ileride davaya konu olabilecek hukuki uzlaşmazlıkların  hızlı ve etkili bir şekilde bir arabulucu eşliğinde karşılıklı müzakere ederek tarafların hukuki anlamda hak kaybı yaşamadan ortak bir paydada uzlaşmalarına olanak sağlayan süreci ifade eder.

arabuluculuk arabulucu avukat halil ibrahim çelik

Arabulucu Ne İş Yapar? Arabulucunun Görevi Nedir?

Arabuluculukta temel ilke arabulucu kimsenin tarafsız olması ve uyuşmazlık yaşayan kişileri çeşitli arabuluculuk yöntemleri kullanarak uzlaşma sağlamaktır. Bu noktada arabulucu öncelikle tarafsız ve bağımsız bir hukukçu olmalıdır.  Arabulucu kişi, en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olması nedeniyle, uzlaşmazlık yaşanılan konuda tarafların herhangi bir hak kaybı yaşamasını engelleyerek, hızlı bir şekilde çözüm sağlayabilmektedir. Burada taraflar açısından sulh olmak, mahkeme ve dava süreçleri ile uğraşmaktan daha kolay olacağı gibi, mahkeme ve dava süreçlerinin uzun olmasından kaynaklı zaman kayıplarının önüne de geçecektir. Arabuluculuk nedir diyen bireyler için anlaşmazlık yaşanılan konuda uzman bir arabulucu ile süreç yürütmek maddi manevi anlamda her iki tarafa da fayda sağlayacaktır.

Hangi Tür Davalar Arabuluculuk Kapsamındadır?

Arabulucu sistemi göre arabuluculuğa ancak tarafların sulh olabileceği, haklarından vazgeçebilme ve iddiaları kabul edebilmelerinin mümkün olduğu, mahkeme kararının elzem olmadığı hallerde arabulucu ile çözme yoluna gidilebilir. Mesela tarafların boşanmak istemesi durumunda mutlak suretle bir mahkeme kararı gerekir o nedenle bu tür bir süreçte arabulucuyoluna gidilemez.

Arabuluculuğa Konu Olabilen Dava Türleri

 • Kredi sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar
 • Alım – satım sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar
 • Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Kira sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar
 • İşçi alacağından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Deniz ticareti uyuşmazlıkları
 • Sigorta uyuşmazlıkları
 • Marka ve Patent uyuşmazlıkları
 • Mal paylaşımı uyuşmazlıkları
 • Silah olmaksızın kasten yaralamalar
 • Hakaret suçu
 • Tehdit Suçu
 • Konut dokunulmazlığının ihlali
 • Ticari sırrın açıklanması suçu
 • Taksirle yaralamadan kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar
 • Şikayete bağlı suçlarda talep edilen tazminatlarda arabuluculuğa başvurulabilir.

Arabulucu Sorunumu Çözer Mi?

Yukarıda belirtilen türde uyuşmazlık yaşanması durumunda taraflar mahkeme süreçleri ile uzun uzun uğraşmak yerine hızlı bir şekilde sorunun çözümü noktasında arabulucuya başvurmak isteyebilirler. Gerek dava açılmış olsun gerekse de açılmadan olsun, arabulucu tarafların yaşadıkları anlaşmazlığı çözme noktasında mutlak fayda sağlayacaktır. Henüz dava açılmadan tarafların arabuluculuğa başvurması durumunda, davaya gerek kalmadan sorun çözülebilir. Dava açıldıktan sonra ise hakimler, arabulucu ile sorunun daha hızlı ve daha kolay bir şekilde çözülebileceği yönünde her iki tarafı da arabulucu konusunda bilgilendirirler.

Arabuluculuğa Nasıl Başvurulur?

Yasal olarak arabulucu mesleğini yürüten, bu hususta deneyimli, taraflar arasında yaşanan uyuşmazlığı hızlı ve etkili bir şekilde çözebilen arabulucular ile süreç yürütmek isteyen kişiler iletişim sayfasına tıklayarak hukuk büromuzda yer alan tecrübeli, tarafsız ve  bağımsız arabulucu avukatlarımıza danışabilirler.

Arabuluculuk ücreti 2017

Hukuki anlaşmazlıkların arabuluculuk vasıtası ile çözümünde merak edilen hususların birisi de arabulucu ücretleri ve arabuluculuk maliyeti olmaktadır. Burada çözümü istenilen konunun niteliğine göre arabuluculuk ücreti de farklılık göstereceğinden bizimle iletişime geçerek maliyetler hakkında bilgi alabilirsiniz.