İnternet Üzerinden Dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı suçu

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Teknolojinin gelişmesi ve internetin hayatımızda daha fazla yer alması, dolandırıcılık suçunun farklı internet mecralarından gerçekleşmesine ve bireylerin internet üzerinden dolandırıcılık mağduriyeti yaşamasına neden olabilmektedir. İnternet üzerinden dolandırıcılık suçu son yıllarda sıklıkla karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Facebook, Twitter, instagram üzerinden ya da forum siteleri üzerinden dolandırılmak suretiyle internet kullanıcılarının mağduriyet yaşamaları oldukça sık karşılaşıldığı gibi bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık da çok sık karşılaşılan bir dolandırıcılık yöntemidir.

internet dolandırıcılığı suçu

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık Suçunun Cezası

İnternet aracılığı ile yapılan dolandırıcılık suçunda yapılan eylem “nitelikli dolandırıcılık suçu” kapsamında yer aldığından  2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 5000 güne kadar da adli para cezası bu suç için Türk Ceza Kanunu’nda hükmedilmektedir. İnternet üzerinden dolandırıcılık. İşlenilen suçun şekline göre alınacak ceza 3 yıldan az olmamak kaydı verilebileceği gibi adli para cezası da 2 katına çıkabilmektedir. Bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla yapılan dolandırıcılıklarda özellikle banka ve kredi kartlarından para transferi nedeniyle bireyler mağdur olmaktadır.

Facebook dolandırcılık, instagram dolandırıcılık, forum sitesi dolandırıcılık, sosyal medya dolandırıcılık, whatsapp dolandırıcılığı

Facebook, Twitter İnstagram veya Forum Sitelerinde Dolandırıcılık

Dolandırıcılar özellikle sosyal medya ve forum sitelerinde bir takım vaatler vererek mağdurları dolandırma yoluna gitmektedir. Bu vaatler kimi zaman ürün satışı olabileceği gibi kimi zamanda bahis ve iddaa üzerine olabilmektedir. İnternet sitelerinde yapılan dolandırıcılığa ilişkin yaşanılan mağduriyetlerin giderilmesi adına bireylerin bu konuda hukuki haklarını bilmeleri önemlidir. İnternet üzerinden dolandırıcılık mağduru kişilerin maddi ve manevi zararın giderilmesinin yanı sıra dolandırıcı kişilerin gerekli cezayı almaları adına atılacak adımların bilinmesi gerekir.

Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Dolandırıcılık

Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Dolandırıcılık

İnternet üzerinden dolandırıcılık yalnızca yukarıda belirtilen yöntemlerle olmayıp diğer yöntemler ve bilişim sistemleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilmektedir. Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçlarında örneğin kredi kartı kopyalanması, banka bilgilerinin ele geçirilmesi, internet bankacılığı ile yapılan dolandırıcılık… gibi farklı yöntemler mevcuttur.

internetten dolandırıldım

İnternette Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

İnternette dolandırılan bireyler için bu süreçte en önemli husus dolandıran kişilerin ulaşılabilir olmasıdır. Dolandırıcılar sahte hesaplar üzerinden faaliyetlerini yürüttükleri için bu oldukça zor olsa da hukuki sürecin uzman bir bilişim avukatı ile yürütülmesi maddi kayıplarınızın telafi edilebilmesini sağlarken diğer yandan sizi dolandıran kişilerin gerekli cezayı almalarına olanak sağlayacaktır.

iş kazası avukatı

İş Kazası Avukatı

İş Kazasının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu içerisinde ayrıntılı olarak tanımı yapılmıştır. İş kazaları bir çok sebebe bağlı olmakla birlikte büyük oranda iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatlarında yer alan uygulamaların eksikliğinden kaynaklanabilmektedir. İş kazası sonrası mağdur, maddi ve manevi anlamda zarara uğrayabileceği gibi süreç sonunda hak kaybı yaşaması da söz konusu olabilmektedir. Bu noktada iş kazası Avukatı, iş kazalarında yaşanılan mağduriyetlerin hukuki olarak giderilmesini sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.  İş kazasına uğrayan kişiler için hukuki bilgi eksikliği bu tür kazalardan kaynaklanan mağduriyetlerin doğması anlamına gelmektedir.

İş Kazaları sonucu itibariyle ölümlü veya yaralanmalı iş kazası şeklinde gerçekleşebilmektedir. Ölümlü veya yaralanmalı iş kazalarında izlenecek prosedür ve bu kazaların doğuracağı haklar farklılık göstermektedir. Gerek ölümlü iş kazası gerekse de yaralanmalı iş kazası olsun hukuki hakların doğru bir şekilde savunulması mağduriyetin tazmini açısından önem taşır.

iş kazası avukatı

Ölümlü İş Kazası Avukatı

İş kazasının ölümlü olması durumunda vefat eden işçinin, çalışması durumunda bakmakla yükümlü olduğu kişiler ölümlü iş kazası sonucunda maddi ve manevi gelirlerinden mahrum kalmaktadırlar. Öncelikle belirtmek gerekir ki işverenin işyerindeki çalışanların sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olması durumu mevcuttur. Bu sebeple ölümlü iş kazası sonucu ölen işçinin yakınları işverenin sorumluluğunu yerine getirmemiş olması sebebiyle ceza davası açabilecekleri gibi destekten yoksun kalma tazminatı da talep edebilmektedir. İşverenler kimi zaman bu sorumluluktan kaçma adına tazminat ve diğer hakları yerine getirmekten kaçınabilmekte ya da bu hakların bir kısmını yerine getirmekten imtina edebilmektedirler. Bu noktada ölümlü iş kazasından kaynaklı mağduriyetin giderilmesi ancak doğru bir hukuki süreç yönetimi ile mümkün olabilmektedir. i ile kaza sonrası süreç yürütmek, ölen işçinin ailesi ve yakınlarının gerek maddi olarak destekten yoksun kalma tazminatlarının alınabilmesine gerekse de işçinin ailesi ve yakınlarının duyduğu elem ve üzüntü sebebiyle çektikleri acının telafisi açısından manevi tazminat haklarının alınabilmesine yardımcı olmaktadır. Ölümlü iş kazalarında, iş kazası avukatı ile mahkeme sürecinin yürütülmesi diğer yandan sorumluların gerekli cezayı alabilmesi açısından da önemlidir.

Yaralanmalı İş Kazası Avukatı

Yaralanmalı iş kazalarında, yaralanmanın derecesi oldukça önemlidir. Zira iş kazası nedeniyle yaralanan işçinin uzuv kaybı gibi gerek çalışma gerekse de özel hayatı derinden etkileyecek durumların oluşması bireylerin bu elim olay karşısında maddi ve manevi haklarını ortaya çıkaracaktır. Bu bağlamda yaralanmalı iş kazası geçiren kişiler maddi ve manevi tazminat haklarının korunabilmesi ve sorumluların gerekli cezai yaptırıma tabi tutulabilmesi için hukuki anlamda yasalara hakim olması gerekir. Yaralanmalı iş kazası avukatı söz konusu iş kazası sonrası bireylerin mutlak suretle haklarının korunması adına destek olmaktadır. İşveren yaralanmalı iş kazalarında mağdur işçinin tedavi giderlerinin yanı sıra çalışmadan geçirdiği sürelerin ücretini ödemekle yükümlüdür. Ayrıca işçide oluşabilecek kalıcı zararların tazmini de işçi için önemli bir nokta olmaktadır.

iş kazası avukatı Arıyorum

İş kazalarında tutulacak avukatın deneyimi oldukça önemlidir. Zira söz konusu kazalarda işçinin haklarının sonuna kadar savunulması oldukça önem arz eder. Yaralanmalı İş Kazalarında maddi ve manevi kaybın telafisi ancak doğru bir hukuki süreç ile mümkün olacaktır. Diğer yandan ölümlü iş kazalarında da işçinin ailesi ve yakınlarının yaşadıkları mağduriyeti giderebilmeleri için bu süreçte deneyimli bir İş Kazası Avukatı tarafından destek almaları önerilmektedir.

Danışmak İçin Tıklayın