suça azmettirme, azmettirme suçunun cezası

Suça Azmettirme

Türk Ceza Kanunu bir başkasını suç işlemeye azmettirme durumunda bu azmettiren kişinin de suç işlediğine hükmeder. Söz konusu Ceza kanununun 38. Maddesi uyarınca “başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır” şeklindedir. Suça azmettirme durumunda azmettiren kişinin niteliği, suçu işleyenin niteliği ve suçun niteliği gibi faktörler alınacak ceza açısından belirleyici olacaktır.

Suça Azmettirme Suç Mudur?

Türk Ceza Kanunu 38. Maddesi suç işleme maksadıyla başka bir kişinin azmettirilmesi durumunda suça azmettiren kişinin de suç işlediği ve azmettiren kişinin işlenen suçun cezası ile cezalandırılacağı yönünde hüküm verir. Suça azmettirme suç mudur diye merak eden kişiler için, bu tür bir davranış suç olacağı gibi, işlenen suçun cezası ne ise, azmettiren kişi o suçu işlemiş gibi cezalandırılır.

Suça Azmettirmenin Cezası Ne Kadardır?

Suça azmettirme gibi durumda azmettiren kişinin niteliği alınacak cezayı belirleyen bir faktördür. Örneğin üstsoy ya da altsoy ilişkisi bulunan bir kişinin azmettirilmesi durumunda, azmettirme suçu işleyen kişi, suçun cezası ne ise o suçun cezasının 1/3’ünden ½’sine kadar artırılmış şekliyle cezalandırılır. Ceza artırımı yapılırken suçu işleyen kişinin çocuk olması, diğer bir ifadeyle çocuğun suça azmettirilmesi durumunda altsoy ya da üstsoy ilişkisi aranmaz.

Çocuğun Suça Azmettirilmesi

Çocuk tarafından işlenen bir suçta, çocuğu suça azmettiren kişi, işlenen suçun cezasının üçte biri ile yarısı kadar bir ceza artırımı ile karşı karşıya kalır. Örneğin çocuğu suça azmettiren bir kişi için suçun cezasının 30 yıl olduğu varsayılırsa, azmettiren kişi 40 yıl ile 45 yıl arasında bir hapis ile cezalandırılır.

İşlenen Suçta Azmettirenin Belli Olmaması Durumu

İşlenen bir suçta azmettiren kişinin kim olduğunun belirlenemediği durumlarda suçu işleyen ya da diğer suç ortağı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş ise, suçu işleyen veya diğer suç ortağı azmettiren kişiyi ortaya çıkarır ise, alacakları ceza 20 yıl ile 25 yıl arasında ceza alır. Aynı şekilde suçu işleyen veya suç ortağı müebbet hapis ile cezalandırılmış ise, azmettiren kişiyi ortaya çıkarmaları durumunda 15 yıl ile 20 yıl arasında bir hapis cezası alır.

İşlenen bir suçta azmettiren kişinin bilinmiyor olması durumunda, suçu işleyen ve suç ortağı kişilerin aldıkları cezalar ağırlaştırılmış müebbet ya da müebbet değil ise, azmettiren kişiyi ortaya çıkararak, aldıkları cezayı üçte birine düşürebilirler.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir, Cinsel Taciz Suçu Nedir, Nitelikli Cinsel Taciz Ne Demek,Nitelikli Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir,Cinsel Taciz Suçları

Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları bireylerin vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında olup TCK. 105. Maddesinde düzenlenmiştir. Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları birbirinden farklı suçlar olup haliyle bu davranışların cezaları da birbirinden faklı olmaktadır. Cinsel taciz suçu ve Cinsel Saldırı suçu için TCK’nun belirlediği cezanın ne kadar olduğuna değinmeden önce taciz ve saldırı arasındaki farkın belirtilmesinde fayda var.

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel taciz suçu, fiziksel bir temasın olmadığı fakat mağdur kişiyi cinsel yönden rahatsız etme ile gerçekleşen suçu ifade etmektedir. Cinsel saldırı ise, mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi ile gerçekleşen cinsel suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Cinsel taciz suçlarına örnek vermek gerekirse, mağdura cinsel içerikli sözler söylemek, cinsel içerikli video ya da resim gösterilmesi, cinsel ilişki teklifinde bulunulması, cinsel içerikli mesaj gönderilmesi… gibi. Cinsel saldırı suçu ise mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmek şeklinde gerçekleştiği için mağdurun vücuduna organ ya da bir cisim sokulması şeklinde görülebilmektedir. Cinsel saldırı, halk arasında tecavüz olarak adledilse de Hukuki açıdan yapılan davranış, cinsel saldırı suçu olarak nitelendirilmektedir.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir?

Cinsel Taciz suçu, bir bireyin vücut dokunulmazlığına karşı ihlal olmaksızın, bu bireyin cinsel amaçlı olarak rahatsız edilmesi davranışıdır. Cinsel taciz suçunun cezası TCK 105. Maddede düzenlenmiştir. Söz konusu cinsel taciz suçunun cezası, 3 aydan başlamakta 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olarak hükmedilmiştir.

Türk Ceza Kanunu cinsel taciz suçunu nitelikli ve temel olarak birbirinden ayırmaktadır. Temel cinsel taciz vakalarında soruşturma ve kovuşturma, cinsel taciz mağduru kişinin şikayetine başlı gerçekleşir. Nitelikli cinsel taciz suçlarında ise, taciz mağdurunun şikayetçi olmaması, şikayetini geri çekmesi gibi durumlar, cinsel tacizde bulunan kişinin ceza almamasını sağlamaz. Nitelikli cinsel suçlarda kovuşturma resen yapılır.

Cinsel Taciz suçunun cezası 3 aydan başlayarak 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası şeklindedir. Burada cezanın ağırlığını belirleyen temel unsur, cinsel tacizin ağırlığına göre farklılık gösterir. Örneğin cinsel tacizin nasıl gerçekleştiği, sistematik olarak tacizin devam edip etmediği, cinsel taciz mağduru kişinin yaşı… gibi bir çok kriter cinsel taciz suçunun cezasının belirlenmesinde rol oynamaktadır.

Cinsel Taciz suçunda mağdurun vücut dokunulmazlığının kesin olarak ihlal edilmemiş olması gerekir. Yani cinsel taciz, cinsel içerikli sözlü ya da yazılı imalar, cinsel temelli davranışlar, tek seferde ya da sürekli olarak cinsel içerikli davranışların tekrarı… gibi şekillerde görülmelidir. Kanunda hangi davranışların cinsel taciz olduğu tek tek açıklanmamıştır. Bu yüzden cinsel taciz suçu serbest hareketli suç niteliğindedir.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçu Nedir? Nitelikli Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir?

Cinsel taciz suçlarında nitelik, bu suçun cezasının artmasına olanak sağlayan hallerdir. Nitelikli cinsel taciz suçunda şikayete bağlı olmaksızın, saldırıyı gerçekleştiren kişi için resen soruşturma yapılır. Temel cinsel taciz suçlarında mağdurun şikayetine bağlı soruşturma ve kovuşturma yapılırken, nitelikli cinsel tacizde mağdurun şikayeti zorunlu değildir. Şimdi cinsel taciz vakalarında hangi durumların nitelikli haller arasında yer aldığına değinelim.

  • Kamu çalışanlarının görevi ya da hizmet ilişkisinin verdiği kolaylıktan yararlanarak cinsel tacizde bulunulması,
  • Aile içi ilişkilerin verdiği kolaylıklardan yararlanarak cinsel tavizde bulunulması
  • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı koruyucu, bakım ve gözetim yükümlülüğü olan kişilerin, bakım ve gözetim altındaki kişilere cinsel tacizde bulunmaları
  • Aynı işyerinde çalışmanın verdiği kolaylıktan faydalanarak cinsel tacizde bulunulması
  • Posta veya elektronik haberleşme araçları vasıtasıyla gerçekleşen cinsel tacizler
  • Teşhir şeklinde gerçekleştirilen tavizlerde verilecek olan ceza yarı oranında artırılır.
  • Cinsel taciz mağduru kişinin, bu vaka nedeniyle okuldan ayrılmış olması, işten çıkması ailesinin yanından taşınması gibi durumlar mevcut ise bu suçun cezası 1 yıldan az olamaz.
  • Cinsel tacizin çocuğa karşı işlenmiş olması durumunda 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir.