Miras Avukatı,Miras Davalarına Bakan Avukatlar,Miras Davası Avukatı,Miras Avukatı Ücretleri,Miras Avukatı Maliyeti,Miras Davası Ücreti,Miras Davası Maliyeti

Miras Avukatı

Mirasın paylaşılması sürecinde kimi zaman mirasçılar arasında yaşanılan anlaşmazlıklar, miras davalarına konu olabilmektedir. Bu durum, miras paylaşımının yasal çerçevede yapılmamasından kaynaklanmakta olup, kimi mirasçıların bu anlamda mirastan haklarını tam olarak alamamasına neden olmaktadır. Miras avukatı, mirasın paylaşımı noktasında yaşanacak hak kayıplarının önüne geçilmesi adına size mutlak fayda sağlayacak unsurların başında gelmektedir. Miras Hukuku oldukça karmaşıktır. Mirastan kimlerin pay alacağı, hangi mirasçının ne kadar pay sahibi olduğu, mirasın nasıl bölüşüleceği, hileli satış yoluyla (muris muvazaası) mirasçıların haklarından men edilmesi karşısında nasıl bir yol izleneceği, mirasın paylaşılmasına yaşanılan anlaşmazlık sonrası mirasın satışının istenmesi, mirasçıların saklı pay oranları, izalei şuyu davaları, mirasın reddi, mirasın borca batık olması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, vasiyetname hazırlanması… gibi bir çok durumda yaşanılan hak kaybının önüne geçilebilmesi ancak miras hukukunun bilinmesi ile mümkündür.

Mirasa ilişkin yaşanılan anlaşmazlıkların çözümü noktasında miras avukatı ile sürecin yürütülmesi, maddi anlamda kaybınızı önleyecektir. Özellikle miras davalarında bireyler açısından yasal hakkın tam olarak alınamaması büyük maddi kayıplar yaşanmasına neden olabilmektedir. O yüzden miras sürecinde uzman bir miras davası avukatı tarafından hukuki destek alınması önerilir.

 

Miras Avukatı Ne Yapar?

Mirasçılar arasında yaşanılan paylaşım sorununun çözümü, hukuki temelde yapılmadığı zaman taraflardan birisi veya bir kısmı hak kaybı yaşamaktadır. Burada miras hukukunun doğru bilinmemesi, mirasçıların yasal haklarının ne olduğunu bilmemesine neden olacağından hak kayıpları burada başlamaktadır. Ülkemizde özellikle kız çocuğunun mirastan eşit pay alamaması, evlilik dışı çocuğun miras hakkını koruyamaması, miras bırakacak kişinin, diğer mirasçıları gözetmeksizin mirası tek bir kişiye devretmesi, hileli satış yoluyla mirasın elden çıkarılması ya da mirasçılardan bir veya bir kaçına satış gösterilmesi… gibi durumlar mirasta yaşanacak hak kayıplarını doğurmaktadır. Miras avukatı mirasçıların  maddi anlamda yaşayacakları hak kaybının önlenmesi adına

 • İzalei şuyu davası (ortaklığın giderilmesi)
 • Mirasın Reddi davası
 • Mirasta Saklı Pay
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Muris Muvazaası
 • Tapu İptali
 • Mirasın Satışı
 • Yasal Miras Paylaşımı
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • Miras Paylaşım Sözleşmesi (miras taksim sözleşmesi)
 • Tenkis Davası
 • Mirastan Feragat Sözleşmesi
 • Tapu Hisselerinin Devri
 • Babalık davası…

Gibi süreçleri yürütmektedir. Mirasta yaşanılan hak kayıplarının bertaraf edilmesi için uzman bir miras avukatı ile sürecin yürütülmesi önem taşır. Zira olumsuz bir durumda yasal olarak mirasçı olan kişi maddi anlamda büyük kayıplar yaşayabilmektedir.

 

Miras Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Hayır miras davalarında, tarafların avukat tutma zorunlulukları yoktur. Fakat, yaşanabilecek hak kayıpları göz önüne alındığında avukat tutulması bireylerin menfaatine olacaktır.

 

Miras Avukatı Ücretleri

Miras davalarında ödenmesi gereken avukatlık ücreti davanın ağırlığına, davanın oluşturacağı iş yüküne ve davanın niteliğine göre farklılık göstermektedir. Miras avukatı ücreti, hakkında ayrıntılı bilgi almak için iletişim sayfasından bize danışabilirsiniz.

Boşanma Avukatı, Boşanma Davası Avukatı,Boşanma Davasına Bakan Avukatlar, Boşanma Avukatı İstanbul, Boşanma Avukatları, Avukat Arıyorum, Anlaşmalı,Çekişmeli

Boşanma Avukatı

Evlilik birliği her zaman istenildiği gibi gitmeyebilir, bunun bir sonucu olarak eşler arasındaki anlaşmazlıklar kimi zaman boşanmayı getiren olayların yaşanmasına ve neticede evliliğin boşanma ile sonuçlanmasına sebep olabilmektedir. Özellikle son yıllarda ülkemizde boşanma oranlarında yoğun bir artış gerçekleşmektedir.  Boşanma süreci taraflar açısından oldukça yıpratıcı olmakla birlikte boşanmanın hukuki neticeleri taraflar açısından özellikle maddi ve manevi anlamda sorun teşkil edebilmektedir. Boşanma ile ilgili olarak merak edilen hususlar, davanın boşanma avukatı ile yürütülmesinin ne gibi avantajlar sağlayacağı, boşanma davası için uzman bir boşanma avukatı ile süreci yürütmenin zorunlu olup olmadığı, boşanma avukatı tutmanın boşanmanın sonuçlarında ne gibi etkiler yaratacağı gibi sorulardır. Bu yazımızda boşanma sürecinde avukatın gerekliliği üzerinde duracağız.

 

Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Avukatlık mesleğinde, doktorlarda ya da öğretmenlerde olduğu gibi branşlaşma bulunmaz. Yani bu anlamda boşanma avukatı demek yanlış bir tabirdir. Fakat avukatlıkta ağırlıklı olarak boşanma davalarını iş yükü olarak benimsemiş, boşanma davalarına bakan ve boşanma davalarında tecrübeli avukatlar genellikle boşanma avukatı olarak adlandırılırlar.

Boşanma davasında avukat tutmak diğer tüm davalarda olduğu gibi zorunlu değildir. Bireylerin herhangi bir dava için avukat tutma zorunlulukları bulunmaz. Lakin hukuki süreçler oldukça karmaşıktır ve bu süreçlerin doğru yürütülmemesi gerek maddi gerekse de manevi açıdan hak kaybı yaşanmasına neden olur.  Boşanma davalarında da eşler yalnızca birlikte yaşamalarını ayırmazlar aynı zamanda ortak kurulan hayata dair sahip olunan değerlerin de ayrışması söz konusu olacaktır. Bu noktada taraflar varsa çocukların velayeti, evlilikte edinilen malların paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi maddi durumların belirlenmesi gibi hususlarda sıklıkla hak kaybı yaşayabilmektedirler. Boşanmanın maddi ve manevi sonuçları düşünüldüğünde ise, her ne kadar avukat tutmak zorunlu olmasa bile yaşanacak kayıpların önüne geçilmesi bu sürecin boşanma avukatları ile yürütülmesi ile mümkün olabilmektedir.

Boşanmalarda açılacak davanın nasıl yürütüleceği, boşanmanın maddi ve manevi neticelerini değiştirmektedir. Bu noktada eşlerin hangisinin daha fazla kusura sahip olduğunun belirlenmesi, kusur oranlarının ne olacağı velayet, nafaka ve tazminat açısından belirleyici olacaktır. O yüzden hukuki anlamda bilgi ve tecrübeye sahip boşanma avukatı size bu süreçte mutlak avantaj sağlayacaktır.

 

Deneyimli ve Tecrübeli Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı denilince boşanma davalarına sıklıkla bakan ve boşanma süreci konusunda deneyimli ve tecrübeli avukat akla gelir.  Boşanma oldukça karmaşık bir süreçtir, bu süreç içerisinde boşanma dilekçesi hazırlanması, boşanma nedeninin ortaya konulması, cevap dilekçeleri, öne sürülen boşanma sebebinin ispatı,  velayet tazminat ya da nafaka gibi taleplerin belirtilmesi, karşı tarafın kusurunun çıkarılması gibi hukuki anlamda davanın seyrini süresini ve sonucunu direk olarak etkileyecek hamlelerin doğru bir şekilde yürütülmesi gerekir. Öyle ki boşanma süreci yıllarca sürebileceğinden dolayı bu noktada deneyimli ve tecrübeli boşanma avukatları ile davanın yürütülmesi hem sürenin daha kısa olmasına hem de boşanma sonrası yaşanması muhtemel hak kayıplarının önüne geçilmesine olanak sağlayacaktır.

 

Boşanma Avukatı İstanbul

İstanbul’da ikamet eden ve boşanma sürecinin bu şehirde yürütüleceği durumlarda bu ilde ikamet eden bir boşanma avukatları ile davanın yürütülmesi sürece daha fazla hakim olmanız açısından önemlidir. Boşanma avukatı İstanbul içerisinde açılacak davalarda, hukuki sürecin hızlı ve kusursuz bir şekilde sonuçlandırılması adına mutlak fayda sağlayacak unsurların başında gelecektir.

 

Boşanma Avukatı Arıyorum Ne Yapmalıyım?

Boşanmanın uzman bir avukat ile yürütülmek istenmesi durumunda avukat arayan bireyler, boşanma avukatı ararken üzerinde durmaları gereken en önemli husus, tutulacak avukatın boşanma süreçlerinde ne kadar tecrübe sahibi olduğu olmalıdır. Bu noktada boşanma davalarında deneyimli bir avukat ile açılacak davalar süreç içerisinde karşılaşılması muhtemel zorlukların kolaylıkla aşılmasını sağlayabilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli olarak açılacak davalardan süreç olarak farklıdır. Anlaşmalı boşanma denildiğinde insanlar boşanmanın daha kolay olduğunu düşünebilirler. Bu bir nebze de olsa doğrudur fakat boşanmanın hukuki sonuçları düşünüldüğünde çekişmeli boşanma davaları ile arasında bir fark bulunmaz. Her iki boşanma yönteminde de taraflar, çocuğun velayeti, mal paylaşımı, tazminat ve nafaka gibi önemli hususları sonuca bağlamaktadırlar. O yüzden anlaşmalı boşanma davaları sonucunda da hak kaybı yaşanmaması adına uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir.

 

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanmalarda her iki taraf da haklılığını ortaya koyarak boşanmayı getiren olaylar bağlamında karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlamak durumundadırlar. Öyle ki boşanmada kusur, alınacak tazminat miktarı, nafaka bağlanıp bağlanmaması gibi durumları direk olarak belirleyen etmenlerdendir. O yüzden çekişmeli boşanma davalarında mutlak suretle bir avukat tarafından mahkemede temsil edilmek size hak kaybı yaşanmaması adına avantaj sağlayacaktır.