Bilişim Avukatı, İnternet Avukatı, Bilişim Suçu Avukat

Bilişim Avukatı

Bilişim suçları kapsamında yer alan kanuna aykırı eylemlerin hukuki sonuçları bakımından çözümünü sağlayan bilişim avukatı internet üzerinden işlenen hakaret, tehdit, dolandırıcılık, istismar, taciz, karalama gibi konularda hukuki destek sağlayan, bilişim ve internet hukuku alanında deneyim sahibidir.

Bilişim hukuku, özellikle son yıllarda internetin, hayatımızdaki yerinin artması neticesinde bir takım kanuna aykırı davranışların internet üzerinden işlenmesi olanağını barındırması sonucu ihtiyaçtan doğan bir hukuki alandır. Bilişim suçları denilince,

  • Bilişim sistemlerine girme suçu (TCK 243)
  • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (TCK 244)
  • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (TCK 245)
  • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (TCK 246)

Suçları sıklıkla karşılaşılan bilişim hukuku alanında yer alan fiiller olup bunun yanı sıra bilişim sistemleri aracılığı ile işlenen suçlar da bilişim suçları arasında yer almaktadır.

Bilişim ve İnternet Hukuku Avukatı

Bilişim Avukatı Ne Yapar?

Bilişim hukuku ve İnternet Hukuku kapsamındaki suçların çözümü noktasında uzman bir bilişim avukatı tarafından destek alınması bireylere mutlak fayda sağlamaktadır. Burada bilişim avukatı müvekkilinin yaşadığı sorunun hukuki anlamda ortadan kaldırılması ve yaşanılan mağduriyetin giderilmesini sağlamak adına hizmet vermektedir.

Bilişim suçu içerisinde yer alan eylemin niteliğine göre çözüm için izlenecek yollar farklılık göstermektedir. O nedenle avukatın deneyimli olmasına ve avukatın bilişim hukuku alanında uzman olmasına önem verilmelidir.

Bilişim suçları ve internet hukuku alanında yer alan bir suça ilişkin olarak bilişim avukatı ile sürecin yürütülmesi, gerek suçun tespiti gerekse de tespit edilen suçun nihai çözüme kavuşturulması açısından kişilere mutlak fayda sağlayacaktır. Bu noktada her ne kadar avukatlık mesleğinde branşlaşma olmasa da internet hukuku ve bilişim alanlarında deneyim sahibi bir avukat ile profesyonel süreç yönetimine ihtiyaç duyulacaktır.

Aşağıda sıklıkla karşılaşılan, bilişim ve internet hukuku içerisinde yer alan eylemler ve bu hususta bilişim avukatlarımızın verdikleri hizmetler yer almaktadır.

İnternetten Olumsuz İçeriklerin Kaldırılması ve İçerik Kaldırma Avukatı

Haber sitelerinde, forum sitelerinde, video paylaşım sitelerinde ya da diğer türdeki sitelerde yer alan, gerçeği yansıtmayan, karalama amacıyla yayınlanmış, itibar zedeleyen olumsuz içeriklerin internet sitelerinden kaldırılması, söz konusu sitelerden yapılan bu tür yayınların silinmesi adına bilişim avukatları, URL engellemesi, içeriğin silinmesi ya da internet sitesinin kapatılması gibi yaptırımların uygulanması yönünde çözüm sunabilmektedir.

Burada içerik kaldırma avukatı olarak hizmet verilirken müvekkilin itibar yönetimi sağlanmış ve olumsuz haber, yazı, video ya da ses kaydı gibi unsurlar internetten silinebilmektedir.

Bilişim Sistemleri Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık

İnternet üzerinde dolandırıcılık, dolandırıcılık suçunun nitelikli hali olup, bilişim sistemleri kullanılarak bireylerin kandırılması ve sonucunda kendisine ya da 3. Bir kişiye menfaat sağlanması şeklinde gerçekleşen suçlardır.  İnternet dolandırıcılığı son zamanlarda bahis dolandırıcılığı, internetten sahte ürün satışı, kredi kartı dolandırıcılığı… gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Burada suçu işleyen kişilerin tespiti ve gerekli cezai yaptırımın uygulanabilmesi adına uzman bir bilişim avukatı tarafından destek alınması sorunun çözümü adına mutlak fayda sağlayacaktır.

İnternet Üzerinden Tehdit, Şantaj ve Hakaret Suçları

Bilişim avukatı, facebook, instagram, twitter, whatsapp gibi web site ve uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen tehdit, hakaret ya da şantaj gibi suçlarda failin gerekli cezayı alabilmesi ve yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. İnternet suçları içerisinde sıklıkla yaşanılan durumlar arasında, yukarıda saydığımız şekilde internet üzerinden hakaret, tehdit, şantaj, taciz gibi eylemler yer almaktadır.