Mobbing Nedeniyle Tazminat,Mobbing tazminatı,Mobbing Nedeniyle istifa,Mobbing Mağdurları Ne Yapmalıdır,Mobbing Karşısında Haklar Nelerdir,Mobbing Tazminatı

Mobbing Nedeniyle Tazminat

Mobbing Dünya’da on yıllardır kullanılan bir kavram olmakla birlikte ülkemizde son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavram Türkçe ifadesiyle iş yerinde psikolojik şiddeti anlatmaktadır. Çalışanların iş yerinde baskı altına alınmaya çalışılması, istifaya zorlama, işçiyi yıldırma, işçinin kendisini yetersiz hissetmesini sağlama gibi bir çok tutum ve davranış Mobbing kapsamında yer almaktadır. Bu yazımızda mobbing nedeniyle işten ayrılma, mobbing nedeniyle tazminat hakkı, mobbing uygulanan kişinin yaşadığı mağduriyet, mobbing neden uygulanır, mobbing nasıl uygulanır, mobbing’in çalışanlar üzerindeki etkisi gibi hususlara değineceğiz.

Mobbing sonucu tazminat hakkı

 

Mobbing Nedir?

Mobbing, bir iş yerinde çalışanları baskı altına almak adına uygulanan her türlü psikolojik şiddet olarak tanımlanabilir. Bir davranışın mobbing olarak kabul edilmesi için bu davranışın çalışan üzerinde doğurduğu sonuca bakılması gerekir. Mobbing sistematik bir şekilde uygulanır ve farklı amaçlar için uygulanabilir. Örneğin bir iş yerinde çalışanın performansından memnun olmayan işveren mobbing ile çalışanı yıldırarak kıdem tazminatı veya diğer haklarını vermemek maksadıyla çalışanı istifaya zorlayabilmektedir.

Mobbing’e Uğradığımı Nasıl Anlarım?

Mobbing kimi zaman gözle görülür bir şekilde çalışana uygulanabileceği gibi, fark edilmeksizin de uygulanabilir. Bir davranışın mobbing olup olmadığı ancak, çalışan üzerinde oluşacak sonuçlar ile değerlendirilebilir. Mobbinge maruz kalan kişilerin genel olarak karşılaştığı davranışlar aşağıda yer almaktadır.

  • Çalışılan şirkette mesleki yetersizliğiniz sorgulandığında
  • İş yerinde size güvenilmediği açıkça ifade edilmiş ya da size güvenilmediği hissettirilmiş ise
  • Bilerek sizin bitiremeyeceğiniz bir işin size verilmesi durumunda
  • Çalışılan şirkette doğal olarak sizin de bilmeniz gereken bilgilerin sizden gizlenmesi durumunda
  • İş yerinde görmezden gelinmeniz, diğer çalışanlar tarafından dışlanmanız, diğer çalışanlar ya da işveren tarafından sizin iş ortamından soyutlanmanız durumunda
  • Çalıştığınız firmada işe ilişkin yetkilerinizin kısıtlanması, yaptığınız iş için negatif yönde bir değişikliğe gidilmesi durumda
  • Normal şartlarda sizden daha az kıdem veya tecrübeye sahip kişilerin yaptıkları işlerin size verilmesi durumunda

Mobbing mağduru bir çalışansınız denebilir. Yukarıda sayılan durumlar bir kaç örnek olup mobbing uygulamanın sonsuz yöntemleri olabilmektedir. Fakat sonuçta mobbing uygulanmasının temel amacı, çalışanı baskı altına alma, çalışanı sindirme ya da istifaya zorlama maksatlıdır.

Mobbing nedeniyle tazminat, genellikle işten kıdem tazminatı ödenmeksizin çıkarılmak istenen kişilerin istifaya zorlanması durumunda uygulanır. Bir iş yerinde mobbing uygulanması, mobbing mağduru kişiler için haklı nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesine olanak sağlamaktadır. Bu durumda mobbing nedeniyle tazminat almak isteyen kişiler, haklı bir gerekçe olarak yapılan mobbingi öne sürerek iş sözleşmesini feshedebilir ve kıdem tazminatı ayrıca diğer haklarını alarak işten ayrılabilirler. Mobbinge maruz kalan kişiler genel olarak kendilerini çaresiz, özgüvensiz ya da köşeye sıkışmış hissedebilmektedir. Fakat bu tür bir davranış karşısında yasal hakların korunabildiği, mobbing karşısında haklı nedenle iş sözleşmesini işçinin feshedebildiği bilinmeli ve mobbing nedeniyle tazminat alınabildiğinin farkına varılması gerekir.

İşverenin, çalışanların vücut ve ruh bütünlüğünü koruma yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu nedenle gerek işveren tarafından gerekse de diğer çalışanlar tarafından yapılacak mobbingin önlenmesi işverenin yükümlülüğü kapsamında yer alır. Bu yükümlülüğün uygulanmaması durumunda ise çalışan haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebilir ve mobbing nedeniyle tazminat haklarını alabilir.

mobbing-hukuki-haklar-kidem-tazminati-isten-ayrilma-manevi-tazminat

 

Mobbing’in Sonuçları Nelerdir?

Mobbinge maruz kalmış kişiler için yapılan psikolojik taciz unsuru, bu kişilerde ciddi zararlar doğurabilmektedir. Mobbing mağduru kişi mesleki bilgi ve tecrübesini, mesleki yetkinliğini ya da mesleki bütünlüğünü sorgulamaya başlar. Bu durum özgüven kaybı yaratmakla birlikte kişinin benliğinin zedelenmesine, paranoya ve kafa karışıklığı ortaya çıkmasına, iş yerinde ve özel hayatında motivasyon eksikliği yaşamasına neden olacaktır. İş yerinde yaşadığı psikolojik taciz özel yaşantısında da kendine güven duygusunun yitirilmesine neden olacağından bu kişiler özel hayatında da kendisini diğer kişilerden soyutlama, utanç, içine kapanma, korku, çekinme, öfke, endişe gibi davranışlar sergileyebilmektedir. Mobbing nedeniyle tazminat haklarını kullanmak isteyen kişilerin maruz kaldıkları psikolojik taciz sıklıkla yukarıda saydığımız tutum ve davranışların ortaya çıkmasına neden olur.

Ayrıca iş yerinde yaşanılan psikolojik tacizler, bireylerde uyku bozukluğu, stres, depresyon, panik atak, yüksek tansiyon, kalp krizi riski, stres bozukluğu, ağlama, travma gibi sağlık açısından problemler de doğurabilmektedir.

Mobbing Nedeniyle Tazminat,Mobbing tazminatı,Mobbing Nedeniyle istifa,Mobbing Mağdurları Ne Yapmalıdır,Mobbing Karşısında Haklar Nelerdir,Mobbing Tazminatı

 

Mobbing Nedeniyle Tazminat Nasıl Alınır?

İş yerinde uygulanan mobbing, mağdur kişilerde ciddi zararlar doğurması nedeniyle bu kişilerin merak ettiği konulardan birisi, mobbing nedeniyle tazminat alınıp alınamayacağıdır. Mobbing nedeniyle tazminat almak mümkündür. Bu tür bir davranış neticesinde tazminat almak isteyen kişiler için bilinmelidir ki, mobbing kişilik haklarına saldırıdır. İş yerinde bir kişinin aşağılanması, küçük düşürülmesi, alay edilmesi, kendine güveninin sarsılması, dışlanması, diğer çalışanlara bu kişinin hedef gösterilmesi, iş ortamından bireylerin soyutlanması davranışlarına maruz kalan kişiler için, açıkça kişilik hakları saldırıya uğramıştır denilebilir. Mağdur kişiler, bu tür davranışları sergileyen bireylere kişilik haklarına yapılan saldırı nedeniyle manevi tazminat davası açabilmekle birlikte mobbing nedeniyle tazminat haklarını alabilirler. Diğer yandan mobbing nedeniyle tazminat almak adına bu mağdurlar, haklı nedenle iş akdini feshedebilir ve kıdem tazminatı ihbar tazminatı ya da diğer haklarını alarak istifa edebilmektedir.

İş sözleşmesinin haklı bir nedene dayandırılarak sonlandırılması durumunda çalışanın kıdem tazminatı veya diğer tazminat hakları yanmaz.

 

İş Yerinde Psikolojik Taciz Mağdurları Ne Yapmalıdır?

Mobbing mağdurları, kanunun kendilerine tanıdığı haklardan yararlanmak adına, haklarının ne olduğunu bilmelidirler. Bu haklardan en önemlisi, işçinin haklı nedene dayanarak istifa etmesi durumunda kıdem ve ihbar tazminatı haklarının saklı kalmasıdır. Diğer bir hak ise, İş Kanunu tarafından tanınan, ayrımcılık tazminatı olmaktadır. Ayrımcılık tazminatı iş verenin iş yerinde eşit davranma ilkesini ihlal etmesi durumunda başvurulacak bir başka tazminat hakkı olmaktadır. Bir diğer tazminat hakkı ise, işverenin ya da işveren vekilinin uyguladığı mobbing nedeniyle bu kişilere karşı açılacak manevi tazminat davasıdır. Ayrıca doğru koşullar oluştuğunda mobbing nedeniyle tazminat almak isteyen kişiler, kötü niyet tazminatı için de başvuru yapabilirler.

 

Mobbing Nedeniyle İşten Ayrılma

İş sözleşmesinin çalışan tarafından haklı nedenle feshi kapsamında değerlendirilecek olan mobbing nedeniyle işten ayrılma (istifa etme) durumunda bireylerin öncelikle haklarının farkında olması ve bu hakları nasıl kullanabileceğini bilmesi gerekir. Mobbing mağduru kişiler için işten istifa etmeden önce uzman bir iş hukuku avukatı ile iletişime geçmesi önemlidir. Zira bir çok kişi haklı olmasına rağmen işten kendi isteğiyle istifa etmesi sonucunda haklarından yararlanamamaktadır. Haklı nedenle işten ayrılmadan önce hangi prosedürlerin yerine getirilmesi gerektiği ile ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Adli Tatilde Boşanma, Adli Tatilde Boşanma Davası Açılabilir Mi, Adli Tatil Döneminde Boşanma Yapılabilir Mi, Adli Tatilde Anlaşmalı Boşanma,

Adli Tatilde Boşanma Davası

Boşanma sürecinde sıklıkla yanılgıya düşülen durumlardan birisi de adli tatil nedeniyle boşanma davası açılamayacağı, boşanma davası için adli tatilin bitmesinin beklenmesi gerektiğidir. Adli tatilde boşanma davası açmak mümkün değildir diye düşünen kişiler için bu süreçte davanın açılması mümkündür fakat adli tatil nedeniyle çoğu zaman davalar için duruşma günü adli tatil sonrasına verilmektedir.

Adli Tatilde Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Adli tatil içerisinde boşanmanın gerçekleşebilmesi için önemli bir durumun mevcut olması gerekir. Kimi zaman anlaşmalı boşanma ile tek celsede boşanacak kişiler için elzem durumlar söz konusu olabilir. İvedilik içeren durumlarda nöbetçi mahkeme eşlerin adli tatilde boşanma davasının görülmesine olanak sağlar. Örneğin anlaşmalı boşanma davalarında tarafların her ikisinin de duruşmaya katılması zorunlu olduğundan, eşlerden birisinin yurt dışına gidecek olması gibi bir durum söz konusu olduğunda hakim duruşmanın daha kısa bir güne verilmesine hükmedebilir. Bu durumda adli tatilde boşanma davası görülebilmektedir.

 

Adli Tatilde Boşanma Davası Görülür Mü?

Adli tatilde boşanma davası görülebilmesi ancak hakim kanaatine bağlı olacağından hakimin ikna edilmesi, bir takım argümanların hakime sunulması gerekecektir. Örneğin yurt dışı çıkış vizesi, seyahat biletleri gibi belgeler hakime sunularak davanın en kısa sürede sonuçlandırılması adına adli tatilde duruşmanın görülmesi talep edilebilir. Adli tatil döneminde boşanma davası açmak isteyen ve davanın en kısa sürede sonuçlanmasını arzulayan kişilerin bu noktada tutacakları boşanma avukatı mutlak fayda sağlayan unsurlardan birisidir. Burada boşanma avukatı sizin adli tatilde anlaşmalı boşanma yapabilmeniz için gerekli hukuki prosedürleri kusursuz bir şekilde yerine getirebileceğinden adli tatil döneminde boşanma yapabilme olasılığınız daha fazla olacaktır.

 

Adli Tatilde Anlaşmalı Boşanma

Boşanmayı en kısa sürede gerçekleştirmek isteyen kişiler için açılacak boşanma davası türü anlaşmalı boşanma olmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları yargılamanın yapılabilmesi için  uzun bir süreç sonucunda gerçekleşeceğinden adli Tatilde anlaşmalı boşanma davası açılması gerekir. Anlaşmalı boşanma davaları ile tek celsede boşanmanın mümkün olması nedeniyle adli tatilde anlaşmalı boşanma davası açılması doğru olandır.

 

Adli Tatil Döneminde Boşanmak İçin Ne Yapılması Gerekir?

Adli tatil döneminde bir çok mahkeme tatildedir ve duruşmalar görülmez. Fakat bu demek değildir ki, tüm yargı süreci adli tatilde durur. Adli tatillerde nöbetçi mahkemelerde duruşmalar görülmektedir. Fakat nöbetçi mahkemeler çoğu zaman davaların bir sonraki celseye atılması, davanın ertelenmesi gibi uygulamalar ile davaların adli tatil sonrasında karara bağlanmasını yürütür. O yüzden adli tatil döneminde boşanmak isteyen kişilerin bu süreçte deneyimli uzman bir boşanma avukatı ile dava açmaları, davalarını bir hukukçu ile yürütmeleri önerilir.