istifaya zorlanma, istifaya zorlanan işçi ne yapmalı, zorla istifa ettirme

İstifaya Zorlanma ve İşçiye İstifa Baskısı Yapılması

Çalışma hayatında sıklıkla karşılaşılan durumlardan birisi de işverenin çalışanı istifaya zorlaması ve işçinin bu şekilde işten ayrılmasını sağlayarak, kıdem tazminatı gibi haklarını kullanmasını engellemesi davranışıdır. İşyerinde istifaya zorlanma durumu, farklı şekillerde yapılabilmekle birlikte temel amaç işçinin kendi rızası ile işyerinden ayrıldığı kanısı yaratmaktır. İstifaya zorlanan işçi ne yapmalı diye merak edenler için öncelikle yaşanılan durumun mobbing olduğu yani işçiye psikolojik baskı yapıldığı bilgisini vermekte fayda var.

istifaya zorlanma, istifaya zorlanan işçi ne yapmalı, zorla istifa ettirme

İşçinin İstifaya Zorlanması

Bir iş yerinde işverenin ya da işveren vekilinin işçiye istifa etmesi yönünde baskı yapması sonucu bir çok kişi bu baskıya dayanamayarak istifa dilekçesi imzalamaktadır. Burada işverenin amacı çalışanı istifa ettirerek kıdem ve diğer haklarına ilişkin alacağın ödenmesini engellemektir. İşçi kimi zaman bu psikolojik baskıya katlanmamak adına istifa dilekçesini imzalar. Böyle bir durumda işçi kendisinin istifa ettiğini ve kıdem ve diğer haklarının bulunmadığını o nedenle işverenden herhangi bir hak talep edemeyeceğini düşünebilmektedir.

İşçi kendi isteğimle istifa ediyorum şeklinde bir dilekçe imzalamış olsa dahi, iş mahkemesine alacaklarına dair dava açma hakkı vardır. Açılacak davalarda istifaya zorlanma davranışının mağduru işçi mahkemede zorla istifa ettirildiğini ispat ederek işverenden kıdem ve ihbar tazminatı, ücretli yıllık izin… gibi alacaklarını talep edebilir.

İstifaya Zorlanan İşçi Tazminat Alabilir Mi?

İstifaya zorlanma nedeniyle açılacak davalarda işten istifa ettirilen işçinin şikayeti üzerine istifanın gerekçelerini ve istifaya ilişkin süreci mahkeme inceler. İşçinin istifaya zorlandığı tespit edildiği taktirde işçi kıdem, ihbar ve diğer tüm haklarını işverenden talep edebilmektedir.

İstifaya Zorlanan İşçi Ne Yapmalı?

İşçinin istifaya zorlanması durumunda işçi yasal haklarını koruyabilmek ve gerek maddi gerekse de manevi anlamda zarar görmemek adına süreci hukuki olarak yürütmelidir. Burada işçinin doğru bir süreç yönetimi yapamaması, kıdem tazminatı ve diğer tüm haklarının kaybına neden olabilecektir. Sürecin bir avukat ile yürütülmesi işçi açısından hak kayıplarını önleyeceği için bu noktada mutlaka uzman bir işçi avukatı ile iletişime geçilmesi önerilir. İstifaya zorlanma gibi bir durum ile karşılaştıysanız iletişim sayfasında bizimle iletişime geçebilirsiniz. İş yerinde psikolojik baskı ile istifaya zorlanma ya da işçinin işten ayrılması adına baskı yapılması ile ilgili “mobbing nedeniyle tazminat” yazımızı okuyabilirsiniz.

istifaya Zorlanma

ihalenin feshi davası

İhalenin Feshi Davası

İhalenin Feshi Davası, icra yolu ile satışı yapılan taşınmaz veya taşınır değerlerin ihalesinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla açılır. Kanun İhalenin Feshi Davası açılabilmesi için 7 günlük bir süre tanımıştır. Bu davayı açabilecek kişiler yasayla sınırlı tutulmuştur. Dava İhalenin Feshi iddiası bulunan ve menfaat sahibi kişi tarafından açılır. Satışın yapıldığı icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine İhalenin Feshi Davası açılabilir. Eğer ortaklığın giderilmesine ilişkin bir dava sonucu ihalenin feshi gündemde ise bu defa davanın açılacağı mahkeme ortaklığın giderilmesi davasının görüldüğü Sulh Hukuk Mahkemesidir.

ihalenin feshi davası

ihalenin Feshi Nedir?

İcra ve İflas Kanunu 134. Maddesinde ihalenin feshi düzenlenmektedir. Söz konusu fesih işlemi icra yoluyla satışı yapılan gayrimenkul ya da menkullerin usule uygun bir satışa tabi olmadığını yönünde yapılacak şikayet ile ihalenin iptalidir. İhalenin feshi davasında kanun kimlerin fesih davası açabileceği fesih davası için gerekli sürenin ne olduğunu açıkça ifade etmiştir.

İhalenin Feshi Şartları ve İhalenin Feshinin Sebepleri

 • Satış ilanının ilgili kişilere tebliğ edilmemiş olması ya da usulsüz bir tebliğ gerçekleşmiş olması durumu
 • İhale yapılacağına ilişkin ilanın vekil varken asile tebliğ işlemi yapılması
 • Satışın yapıldığı tarihte, satışa esas kıymet takdirinin 2 yıllık geçerlilik süresini doldurmuş olması durumu
 • Satışı yapılan menkul ya da gayrimenkule ilişkin süresinde satış istenmemesi sonucu haczin kalkmış veya takibin düşmüş olmasına rağmen ihalenin yapılmış olması
 • Gayrimenkullere ilişkin satışlarda ilan tarihi ve satış tarihi arasında 1 aydan daha kısa süre olması
 • Usulsüz satış işlemleri içerisinde ihalenin ilanda belirtilen yerden farklı bir yerde yapılmış olması
 • İhalenin belirtilen gün ve saat dışında bir zaman diliminde yapılmış olması
 • İhalede satış işlemi yapılırken tellal bulunmaması
 • Satış ilanının elektronik ortamda yapılmamış olması
 • İhaleye Fesat Karıştırılmış olması
 • Satışı gerçekleştirilecek malın KDV oranının satış ilanında olması gerekenden daha fazla gösterilmesi

Kimler İhalenin Feshi Davası Açabilir?

İhalenin Feshi Davası açmak  hususunda, menkullerde sadece satış isteyen alacaklı kişi veya kurum, borçlu, pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler bu davayı açabilirler. Satış yapılacak gayrimenkul ise, sadece satış isteyen alacaklı kişi veya kurum, borçlu, pey sürmek suretiyle iştirak eden kişiler ve tapu sicilindeki ilgililer ihalenin feshi davası açabilir.

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır?

İhalenin feshi davası, ihalenin yapıldığı, ihaleye konu satış gerçekleştiren icra mahkemesinde açılmaktadır. Burada ihalesi yapılan taşınır veya taşınmaz ile ilgili usulsüzlük yapıldığını öğrenen ve söz konusu usulsüzlük sebebiyle menfaati zedelenen kişiler ihalenin feshini talep edebilmektedirler. İhale tarihinden sonra 7 gün içerisinde açılacak ihalenin feshi davasında icra mahkemesi, 20 gün içerisinde duruşmayı yapacaktır.

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.