Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, son yıllarda kentsel dönüşümün süreçlerinde yaşanılan artışa bağlı olarak gerek gayrimenkul sahiplerinin gerekse de inşaat ve müteahhitlik şirketlerinin yaşadıkları anlaşmazlıklara çözüm üreten hukuk dalıdır. Gayrimenkul avukatı olarak hizmet veren kişiler, bu alanda gayrimenkul alım ve satım sözleşmelerinin ya da satış vaadi sözleşmelerinin sürecini yürütmenin yanı sıra, kira sözleşmeleri, inşaat ruhsatı ve iskan izinleri, ipotek sözleşmeleri, kat irtifakı sözleşmeleri, tapu işlemleri, inşaat sözleşmeleri, bina yönetimi ve site yönetimi sözleşmeleri, proje yönetimi sözleşmeleri, AVM yönetimi sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, aracılık, yabancıların mülk edinmesi, Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin işlemler ve sözleşmeler … gibi bir çok hukuki işlemi yerine getirebilmektedir.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku Avukatı

Gayrimenkul Avukatı İstanbul

Hukuk Büromuz, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanında uzmanlaşmış kadromuz ile söz konusu hususlarda yaşanabilecek hak kayıplarının telafisi noktasında ya da önleyici hukuk hizmeti vermektedir. Taşınmazların konu olduğu davalarda hukuki bilgi ve tecrübe hak kaybı yaşanmasının önüne geçebilmektedir. Bu sebeple gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında yaşanabilecek itilafların çözümü noktasında uzman biri gayrimenkul avukatı tarafından destek alınması ve sürecin profesyonel olarak çözümünü ifade edecektir.

Gayrimenkul ve inşaat hukukuna konu olan uzlaşmazlıklar sonucu mağdur kişiler büyük meblağlarda maddi kayba uğrayabilmektedir. Bu nedenle taşınmazlara ilişkin dava süreçlerinde, uzman bir gayrimenkul avukatı tarafından hukuki danışmanlık alınması hatta sürecin gayrimenkul avukatları ile yürütülmesi mutlak fayda sağlamaktadır.

Gayrimenkul Avukatı Ne Yapar?

Konut, İşyeri, Arsa… gibi taşınmazlar ile ilgili olarak ortaya çıkacak davalarda davanın konusunu oluşturan hukuki itilafların çözümü görevini üstlenen gayrimenkul avukatı aynı zamanda olası hak kayıplarının önlenmesi adına önleyici hukuk hizmeti de sağlamaktadır. Uzman bir gayrimenkul avukatı, satış vaadi sözleşmesi, alım ve satım sözleşmeleri, kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan sorunların çözümü, kira sözleşmesinin hazırlanması, kentsel dönüşüm hukuku, ipotek ve rehin tesisi, yabancıların gayrimenkul edinmesi, tapu işlemleri gibi taşınmazların konu olduğu bir çok uzlaşmazlıkta hukuki destek sağlamaktadır.
Bu noktada gayrimenkul avukatı müvekkillerinin yalnızca dava sürecinde yaşadıkları hak kayıplarının telafisini sağlamakla kalmaz, diğer yandan ileriki dönemde yaşanması muhtemel hukuki sorunların engellenmesi adına da önleyici hukuk hizmeti vermektedir. İlerde gerçekleşebilecek sorunlara ilişkin sözleşme hazırlanması, bu sözleşmelerin denetlenmesi ve uygulanması adına da gerek bireylere gerekse de şirketlere hukuk hizmeti vermektedir.

  • Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Kiracıların Tahliyesi (Tahliye Davası)
  • Gayrimenkullere ilişkin tapu iptal ve tescil davası
  • Gayrimenkul Ortaklığının Giderilmesi (izale-i şuyu)
  • Yabancıların Gayrimenkul Edinmesi