Günlük Arşiv: 3 Aralık 2018


Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma)

Muris muvazaası, miras bırakan kişinin mirasçılarından bazılarının mirastan yararlanmasını engellemek amacıyla yaptığı hileli işlemdir. Muris muvazaası diğer adıyla mirastan mal kaçırma, miras bırakan ile 3. kişiler arasında gerçekleştirilen hileli satışları ifade etmektedir. Tapuda satış yoluyla gerçekleşen muvazaalı işlemler ya da tarafların kendi aralarında yaptıkları gizli sözleşmeler, mirastan mal kaçırma eylemini […]

Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma