Günlük Arşiv: 18 Şubat 2019


Korsan Yazılım ( Lisanssız Yazılım) Kullanma Suçu

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre bilgisayar programlarının lisanssız kullanımı diğer bir değişle korsan yazılım kullanımı suç kapsamında yer alıp söz konusu kanunun 71. maddesinde korsan yazılım (lisanssız yazılım) kullanma durumunda hangi yaptırımların uygulanacağı açıkça ifade edilmiştir. Korsan yazılım (lisanssız yazılım) kullanma suçu ülkemizde yaygın bir şekilde işlenmekte olup özellikle […]

korsan yazılım lisansız yazılım kullanma suçu

zorla senet imzalatma suçu

Zorla Senet imzalatma Suçu

Zorla senet imzalatma eski Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir suç olarak düzenlenmiş olsa da 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nda Yağma Suçu ( gasp suçu) ile ilişkilendirilmiştir. Türk Ceza kanunu’nun 148. maddesinde zorla senet imzalatma fiili suç sayılmış ve Senedin yağması olarak ifade edilmiştir. Zorla Senet İmzalatma Suçu Nedir? Yağma […]