korsan yazılım lisansız yazılım kullanma suçu

Korsan Yazılım ( Lisanssız Yazılım) Kullanma Suçu

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre bilgisayar programlarının lisanssız kullanımı diğer bir değişle korsan yazılım kullanımı suç kapsamında yer alıp söz konusu kanunun 71. maddesinde korsan yazılım (lisanssız yazılım) kullanma durumunda hangi yaptırımların uygulanacağı açıkça ifade edilmiştir.

korsan yazılım lisansız yazılım kullanma suçu

Korsan yazılım (lisanssız yazılım) kullanma suçu ülkemizde yaygın bir şekilde işlenmekte olup özellikle ticari faaliyet yürüten kurumlarda maliyetten kaçınmak adına lisanssız program kullanımı ticari faaliyetlerin sekteye uğramasına ve cezai yaptırımlar ile karşılaşmasına sebep olabilmektedir. Üretim aşamasında yazılımsal ihtiyaçlarını lisanssız veya korsan programlar üzerinden yürüten firmalar açısından işlenilen bu suç gerek maddi gerekse de manevi olarak kurumun ticari faaliyetlerini tehlikeye sokabilmektedir.

Lisanssız Yazılım ( Korsan Program) Kullanma Suçu ve Tespiti

Korsan yazılım ya da lisanssız yazılım kullanma suçlarında öncelikle yazılımı lisanssız kullanan şirketin tespit edilmesini takiben, bu şirket alehinde savcılık kanalıyla suç duyurusunda bulunulur. Savcılıktan arama kararı talep edilerek,korsan yazılım kullanan şirkete kolluk kuvveti aracılığı ile tespit yapılır. Arama kararı ve akabinde kolluk kuvvetleriyle, şirketin lisanssız yazılım kullanıldığı tespit edilmesinden sonra firma yetkilileri hakkında dava açılarak yargılama talep edilmektedir. Firma yetkililerine açılacak olan davada kanun, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası yaptırımı belirlemiştir. Lisansız yazılım kullanma suçlarında açılacak davalar Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olup, dava neticesinde suçun işlendiği kanaatine varılması durumunda yukarıda belirtilen cezai yaptırım uygulanacaktır.

Yargılama süreci devam ederken veya süreç sonunda ayrıca lisanssız yazılım kullanan şirketin bir de tazminat ödeme hususu gündeme gelmektedir. Ticari faaliyetlerin yürütülmesi esnasında korsan yazılım (lisanssız yazılım) kullanarak ticari fayda elde eden şirkete karşı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 68. maddesi uyarınca mali haklara tecavüz halinde hakları ihlal edilen firmalar tazminat davası açabilmektedir. Burada Kanun lisanssız yazılım kullanan şirket alehinde 3 kata kadar tazminat talep edilebileceğine hükmeder.

Korsan Yazılım Kullanma Suçu ve Uzlaşma

Lisanssız yazılım kullanma suçu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71. maddesi kapsamında şikayete bağlı bir suç olup suçun takibi ve tespiti şikayete bağlıdır. Bu noktada lisans hak sahibi firmalar korsan yazılım kullanan firmalar ile uzlaşma yoluna giderek şikayetin geri çekilmesini sağlayabilmektedir.

Korsan yazılım diğer bir ifadeyle lisanssız yazılım kullanma suçu ile ilgili olarak hukuk büromuzla iletişime geçerek, Fikir ve sanat eserleri Kanunu konusunda uzman avukatlarımız tarafından hukuki destek alabilirsiniz. Bu bağlamda gerek lisanssız yazılım kullanan firmaların tespitinde savcılık ve yargılama süreçlerinin takibi gerekse de lisansız ürün kullanımına ilişkin yapılacak uzlaşma görüşmeleri açısından hukuki anlamda deneyimli kadromuzla hizmet vermekteyiz. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

zorla senet imzalatma suçu

Zorla Senet imzalatma Suçu

Zorla senet imzalatma eski Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir suç olarak düzenlenmiş olsa da 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nda Yağma Suçu ( gasp suçu) ile ilişkilendirilmiştir. Türk Ceza kanunu’nun 148. maddesinde zorla senet imzalatma fiili suç sayılmış ve Senedin yağması olarak ifade edilmiştir.

zorla senet imzalatma suçu

Zorla Senet İmzalatma Suçu Nedir?

Yağma suçuna bağlı bir eylem olan zorla senet imzalatma davranışı, Türk Ceza Kanunu 148. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu suça göre, bir kişiyi cebir ve tehdit kullanarak borç altına sokmak maksadıyla zorla senet imzalatmak senedin yağması suçu olarak hükmedilmiştir.

Zorla senet imzalatma davranışı dışında, borçlu olunan bir senedi cebir ve tehditle imha etmek, yırtmak, imha edilmesine karşı koymamaya mecbur etmek de senedin yağması suçunu ifade etmektedir.

Zorla Boş Kağıda İmza Attırma

Söz konusu senedin yağması suçu kapsamında değerlendirilen bir başka fiil de ileride senet haline getirilebilecek, borç doğuracak bir kağıdın cebir veya şiddet kullanılarak imzalatılmasıdır.

Senedin Yağması Suçu Şartları Nelerdir?

Bir fiilin senedin yağması suçu kapsamında değerlendirilebilmesi için öncelikle cebir veya şiddetin varlığının olması gerekir. İkinci olarak da bu fiilin maddi bir karşılığa ilişkin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yani zorla senet imzalatma gibi borç doğurucu ya da senedi zorla elinden alma, imha etme, imha edilmesine karşı koymamasını sağlama amacıyla gerçekleştirilmesi gerekir.

Zorla Senet İmzalatmanın Cezası Ne Kadar?

Burada işlenen suç itibariyle yargılama, gasp suçu ( yağma suçu) kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu yağma suçu basit haliyle işlendiğinde 6 yıl ile 10 yıl arasında bir hapis cezasına sebebiyet verecektir. Eğer suç nitelikli yağma ( nitelikli gasp suçu) şeklinde işlenmiş ise zorla senet imzalatmanın cezası 10 yıl ile 15 yıl arasında olacaktır. Nitelikli hallerin ortaya çıkmasına sebebiyet verecek birden fazla fiilin varlığı durumunda ise suçun alt sınırı 10 yıldan daha fazla olacaktır.

Zorla İmzalatılan Senet Geçerli Midir?

Borçlar hukukuna göre zorla senet alınması veya senedin zorla imzalatılması, sakat borç kavramını ortaya çıkarır. O yüzden senet hükümsüzdür. Fakat senedin hükümsüz olması işlenilen fiilin suç olmaktan çıkarılmasını sağlamaz.

Zorla Senet imzalatma veya zorla boş kağıda imza attırma gibi durumlarda hukuki sürecin doğru yürütülmesi gerekir. Söz konusu suç yağma (gasp suçu) kapsamında değerlendirildiğinden dolayı gerçekleştirilen fiilden alınacak olan cezalar oldukça yüksek olmaktadır. O nedenle bu sürecin uzman bir ceza avukatı ile yürülmesi önerilir.