Çalışma Alanlarımız

Aile Hukuku

Hukuk Büromuz bireysel ölçekte müvekkillerinin Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku’ndan kaynaklanan;

Hususlarında etkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Miras Hukuku

Hukuk Büromuz bireysel ölçekte müvekkillerinde Miras Hukuku’ndan doğan;

 • Vasiyetname Hazırlama,
 • Mirasçılık Belgesi-Veraset İlamı Alma,
 • Miras Paylaşımı Davaları,
 • Tenkis Davaları,
 • Mirasçılıktan Çıkarma,
 • Mirasın Reddi,
 • Muris Muvazaasından Kaynaklanan Problemler,
 • Mirasın İntikali (Devri),
 • Aile Vakıfları, Vakıf Evlatlarının Hakları,
 • Mazbut ve Mülhak Vakıflar,
 • Miras Hukuku’ndan kaynaklanan her türlü problem,

Hususlarında etkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Basın ve Medya Hukuku

Hukuk Büromuz bireysel ve kurumsal ölçekte müvekkillerine Basın ve Medya Hukuku’ndan kaynaklanan;

 • Basın Çalışanlarının İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Denetlenmesi,
 • Basın Çalışanlarının Özlük Haklarının Korunması,
 • TV Dizilerine İlişkin Yayın Hakları Sözleşmelerinin Hazırlanması,
 • Edisyon Sözleşmeleri,
 • Tekzip,
 • Gerçek Dışı Yayın ve Haberlerin Kaldırılması ve bu nedenle Maddi ve Manevi Tazminat Davalar,
 • Medya Kuruluşlarının Mevzuata Uygunluğunun Denetlenmesi,
 • Basın Künyesi ve Beyannamelerinin Hazırlanması ve Denetlenmesi,
 • İnternet Medyası,

Konularında etkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bilişim Hukuku

Hukuk Büromuz bireysel ve kurumsal ölçekte müvekkillerine Bilişim Hukuku’ndan kaynaklanan;

 • E-Ticarete İlişkin Sözleşmelerin Hazırlanması,
 • Oyun Hukuku,
 • Elektronik Ödeme Sistemlerine İlişkin Problemler,
 • Chargeback (Ters ibraz) İtirazları,
 • Sosyal Medyada İtibar Yönetimi,
 • Arama Motorlarında Unutlma Hakkına İlişkin Düzenlemeler,
 • Sosyal Medya Üzerinden İşlenen Suçlar,
 • Alan Adı İhlalleri,
 • Dizi ve Filmlerin İzinsiz Kullanımı,
 • Korsanla Etkin Mücadele,
 • İnternet Medyasında Yeralan Kötü İçeriklerin Kaldırılması,
 • Veri Koruması,
 • İnternet Üzerinden Fikri Mülkiye Hakları,
 • Kayıtlı Elektronik Posta,
 • Elektronik Faturalar,

Hususlarında etkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Spor Hukuku

Hukuk Büromuz bireysel ve kurumsal ölçekte müvekkillerinin Spor Hukuku’ndan kaynaklanan;

 • Tahkime İlişkin itiraz ve Şikayetlerin Hazırlanması,
 • Oyuncu-Menajer Sözleşmelerinin Denetlenmesi, Hazırlanması,
 • Sponsor Sözleşmelerinin Hazırlanması Denetlenmesi,
 • Seyirden Men Yasağına İlişkin Gerekli Başvuru ve İtirazların Yürütülmesi,
 • Teşvik Primi ve Şike Suçları,
 • Doping (Yasaklı Madde) Kullanımı,

Konularında etkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İş Hukuku

Hukuk Büromuz bireysel ve kurumsal ölçekte müvekkillerinin İş Hukuku’ndan kaynaklanan;

 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması, Denetlenmesi,
 • İş Güvenliğine İlişkin Raporlarla Alakalı Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
 • Kıdem, İhbar vb. İşçi Alacaklarına İlişkin Davaların Yürütülmesi,
 • İş Kazalarına İlişkin Destekten Yoksun Kalma, Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri,
 • İşe İade Davaları,
 • Sosyal Güvenlik Hakları,
 • İş Güvenliği Eğitimlerinin Denetlenmesi,
 • İşveren Haklarının Etkin Biçimde Korunması,
 • Sendikal Problemler ve Tazminatlar,
 • Sürekli Değişen Mevzuata Ayak Uydurulması,

Konularında etkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.