Kategori arşivi: Ceza Hukuku

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir, Cinsel Taciz Suçu Nedir, Nitelikli Cinsel Taciz Ne Demek,Nitelikli Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir,Cinsel Taciz Suçları

Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları bireylerin vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında olup TCK. 105. Maddesinde düzenlenmiştir. Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları birbirinden farklı suçlar olup haliyle bu davranışların cezaları da birbirinden faklı olmaktadır. Cinsel taciz suçu ve Cinsel Saldırı suçu için TCK’nun belirlediği cezanın ne kadar olduğuna değinmeden önce taciz ve saldırı arasındaki farkın belirtilmesinde fayda var.

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel taciz suçu, fiziksel bir temasın olmadığı fakat mağdur kişiyi cinsel yönden rahatsız etme ile gerçekleşen suçu ifade etmektedir. Cinsel saldırı ise, mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi ile gerçekleşen cinsel suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Cinsel taciz suçlarına örnek vermek gerekirse, mağdura cinsel içerikli sözler söylemek, cinsel içerikli video ya da resim gösterilmesi, cinsel ilişki teklifinde bulunulması, cinsel içerikli mesaj gönderilmesi… gibi. Cinsel saldırı suçu ise mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmek şeklinde gerçekleştiği için mağdurun vücuduna organ ya da bir cisim sokulması şeklinde görülebilmektedir. Cinsel saldırı, halk arasında tecavüz olarak adledilse de Hukuki açıdan yapılan davranış, cinsel saldırı suçu olarak nitelendirilmektedir.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir?

Cinsel Taciz suçu, bir bireyin vücut dokunulmazlığına karşı ihlal olmaksızın, bu bireyin cinsel amaçlı olarak rahatsız edilmesi davranışıdır. Cinsel taciz suçunun cezası TCK 105. Maddede düzenlenmiştir. Söz konusu cinsel taciz suçunun cezası, 3 aydan başlamakta 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olarak hükmedilmiştir.

Türk Ceza Kanunu cinsel taciz suçunu nitelikli ve temel olarak birbirinden ayırmaktadır. Temel cinsel taciz vakalarında soruşturma ve kovuşturma, cinsel taciz mağduru kişinin şikayetine başlı gerçekleşir. Nitelikli cinsel taciz suçlarında ise, taciz mağdurunun şikayetçi olmaması, şikayetini geri çekmesi gibi durumlar, cinsel tacizde bulunan kişinin ceza almamasını sağlamaz. Nitelikli cinsel suçlarda kovuşturma resen yapılır.

Cinsel Taciz suçunun cezası 3 aydan başlayarak 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası şeklindedir. Burada cezanın ağırlığını belirleyen temel unsur, cinsel tacizin ağırlığına göre farklılık gösterir. Örneğin cinsel tacizin nasıl gerçekleştiği, sistematik olarak tacizin devam edip etmediği, cinsel taciz mağduru kişinin yaşı… gibi bir çok kriter cinsel taciz suçunun cezasının belirlenmesinde rol oynamaktadır.

Cinsel Taciz suçunda mağdurun vücut dokunulmazlığının kesin olarak ihlal edilmemiş olması gerekir. Yani cinsel taciz, cinsel içerikli sözlü ya da yazılı imalar, cinsel temelli davranışlar, tek seferde ya da sürekli olarak cinsel içerikli davranışların tekrarı… gibi şekillerde görülmelidir. Kanunda hangi davranışların cinsel taciz olduğu tek tek açıklanmamıştır. Bu yüzden cinsel taciz suçu serbest hareketli suç niteliğindedir.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçu Nedir? Nitelikli Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir?

Cinsel taciz suçlarında nitelik, bu suçun cezasının artmasına olanak sağlayan hallerdir. Nitelikli cinsel taciz suçunda şikayete bağlı olmaksızın, saldırıyı gerçekleştiren kişi için resen soruşturma yapılır. Temel cinsel taciz suçlarında mağdurun şikayetine bağlı soruşturma ve kovuşturma yapılırken, nitelikli cinsel tacizde mağdurun şikayeti zorunlu değildir. Şimdi cinsel taciz vakalarında hangi durumların nitelikli haller arasında yer aldığına değinelim.

 • Kamu çalışanlarının görevi ya da hizmet ilişkisinin verdiği kolaylıktan yararlanarak cinsel tacizde bulunulması,
 • Aile içi ilişkilerin verdiği kolaylıklardan yararlanarak cinsel tavizde bulunulması
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı koruyucu, bakım ve gözetim yükümlülüğü olan kişilerin, bakım ve gözetim altındaki kişilere cinsel tacizde bulunmaları
 • Aynı işyerinde çalışmanın verdiği kolaylıktan faydalanarak cinsel tacizde bulunulması
 • Posta veya elektronik haberleşme araçları vasıtasıyla gerçekleşen cinsel tacizler
 • Teşhir şeklinde gerçekleştirilen tavizlerde verilecek olan ceza yarı oranında artırılır.
 • Cinsel taciz mağduru kişinin, bu vaka nedeniyle okuldan ayrılmış olması, işten çıkması ailesinin yanından taşınması gibi durumlar mevcut ise bu suçun cezası 1 yıldan az olamaz.
 • Cinsel tacizin çocuğa karşı işlenmiş olması durumunda 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir.
Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu ve Hırsızlığın Cezası

Taşınır bir malın zilyedin rızası olmaksızın kendisine veya bir başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alınması hırsızlık suçu kapsamındadır. Hırsızlık suçu, Türk Ceza Kanunu 141. Maddesi ile 147. Maddesi arasında düzenlenmiş olup, ekonomik çıkar elde etme amacıyla mal varlığı değerlerine karşı işlenen bir suçtur.

Hırsızlık Suçu ve Hırsızlığın Cezası

Hırsızlık Suçu Şikayet Süresi ve Zamanaşımı Süresi

Hırsızlık suçu iki şekilde işlenmiş olabilir. Basit hırsızlık suçu veya nitelikli hırsızlık suçu resen soruşturmaları gereken suçlardır. Hırsızlık suçu şikayete bağlı olmadığından dolayı, hırsızlıkta şikayet süresi bulunmaz.  Basit Hırsızlık Suçu işlendiğinde 8 yıl olan hırsızlık suçu dava zamanaşımı süresi içerisinde şikayet yapıldığında soruşturma başlatılabilmektedir.

Basit Hırsızlık Suçu

Basit hırsızlık suçu Türk Ceza Kanunu 141. Maddesinde düzenlenmiştir. Hırsızlığın basit şekilde işlendiği durumlarda taraflar arasında uzlaştırma prosedürlerinin uygulanmasını gerektirebilen suçlar kapsamındadır. Basit hırsızlıkta, ister soruşturma aşaması olsun isterse de kovuşturma aşaması olsun uzlaştırma prosedürleri uygulanabilmektedir. Basit hırsızlık suçunda tarafların uzlaşamaması durumunda soruşturma veya yargılama devam eder.

Nitelikli Hırsızlık Nedir? Nitelikli Hırsızlık Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Türk Ceza Kanunu 142. Maddesinde nitelikli hırsızlık suçunun cezası düzenlenmiştir. Söz konusu suç, hırsızlık suçunun nitelikli halini oluşturmakta olup bu suçun cezası basit hırsızlık suçuna göre daha fazla olmaktadır. Nitelikli hırsızlık suçunun cezası ne kadar diye merak edenler için suçun işlenme şekli, hırsızlığa konu olan malların niteliği, suçun işlenme yöntemi ve işlenme zamanı gibi bir çok husus nitelikli hırsızlığın cezasını belirler. Aşağıda Ceza Kanunu’na göre nitelikli hırsızlık suçunun cezaları yer almaktadır.

 • Kamu kurumlarında veya ibadet yerlerinde bulunan ve herhangi bir kimseye ait eşya ya da kamu hizmetine özgülenmiş mallar üzerinden işlenmesi durumunda
 • Toplu Taşıma araçlarında ya da toplu taşıma aracı duraklarında, kalkış veya varış yerlerinde işlenmiş olması durumunda
 • Afet veya genel bir felaketin etkilerini önlemek veya bu etkileri azaltmak amacıyla hazırlanmış olan mallar ile ilgili işlenmiş olması durumunda
 • Gelenek veya özgülenme ya da kullanım şekli itibariyle açıkta bırakılmış eşyalar ile ilgili işlenmiş olması durumunda

Hırsızlık suçunu işleyen kişiler 3 yıldan 7 yıla kadar Hapis Cezası Alırlar.

 • Malını koruyamayacak kişiler üzerinden ya da bir kişinin ölümünden faydalanarak hırsızlık suçunun işlenmesi durumunda
 • Elde taşınan ya da üstte taşınan eşyanın yankesicilik diye tabir edilen el becerisi ya da çekip alma şeklinde hırsızlığın işlenmesi durumunda
 • Doğal adetler ya da sosyal olaylar meydana gelirken yaşanan korku ve kargaşadan faydalanarak hırsızlık suçu işlenmesi durumunda
 • Kilidin taklit bir anahtarla açılması ya da bir aletle kilit açma suretiyle veya bir yerin kilitlenmesini engellemek suretiyle hırsızlığın işlenmesi durumunda
 • Bilişim sistemleri kullanarak hırsızlık yapılması durumunda
 • Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınma veya tanınmama adına tedbir alarak suçun işlenmesi durumunda
 • Büyük veya küçükbaş hayvanlar üzerinden hırsızlığın işlenmesi durumunda
 • Herkesin girebileceği yer olmakla birlikte muhafaza altına alınmış eşyalar üzerinden hırsızlığın işlenmesi durumunda

Hırsızlık suçunun cezası 5 yıldan 10 yıla kadar hapis olmaktadır. Burada belirtilen hırsızlık suçlarında suçun işlendiği kişinin kendisini bedensel ya da ruhsal açıdan savunamayacak olması durumunda verecek ceza 1/3 oranında artırılmaktadır.

Hırsızlık suçunun sıvı ya da gaz halinde bulunan enerji üzerinden işlenmiş olması, bunların nakli, işlenmesi veya depolanmasına ait tesislerde işlenmiş olması durumunda suç 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası olacaktır. Hırsızlığın örgütlü bir şekilde işlenmesi durumunda ise verilecek ceza yarı oranında artırılırken bunun yanı sıra 10000 güne kadar adli para cezası da verilir.

Hırsızlık suçu işlenirken haberleşme, enerji ya da demiryolu havayolu ulaşımı ile ilgili olarak kamu hizmetlerinin geçici de olsa aksaması durumunda verilecek hırsızlık suçunun cezası yarı orandan iki katına kadar artırılmaktadır.

Hırsızlık suçu en fazla görülen suçlardan birisi olup cezai yaptırımı açısından bakıldığında titizlikle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Hırsızlık suçu ile ilgili gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamalarında uzman bir ceza avukatı tarafından edinilecek hukuki destek, süreç sonunda  ceza alınması ya da alınmaması açısından son derece faydalı olacaktır. Burada uzman bir ceza avukatı, hırsızlık suçunda müvekkiline mutlak fayda sağlar.

Gasp Suçu ( yağma suçu)

Gasp Suçu ve Cezası (Yağma Suçu)

Gasp Suçu başka bir kişiye ait olan malın cebir ve şiddet yoluyla alınması şeklinde işlenen bir suç şeklidir.  Türk Ceza Kanunu 148. Madde ile 150. Madde arasında düzenlenmiş olan gasp suçu, hukuki olarak yağma suçu olarak ifade edilir. Gasp ya da yağma suçunda mağdurun sahip olduğu mal varlığına ilişkin gerçekleştirilen haksız fiil, bu suçun temelini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle ekonomik bir değere sahip mal veya paranın haksız bir şekilde alınmasıdır.

Gasp Suçu ( Yağma Suçu) ile hırsızlık suçu benzer fiiller gibi görünse de gasp suçunu hırsızlık suçundan ayıran temel kriter, eylemin cebir ve tehdit yoluyla işlenmiş olmasıdır. Bir kişinin  ekonomik değere sahip mal veya parasının cebir ve tehdit yoluyla alınması gasp suçu diğer adıyla yağma suçu olmaktadır.

Gasp Yapmanın Cezası

Gasp Suçunun Şartları

 • Malın Başkasına Ait Olması

Bir eylemin gasp suçu olabilmesi için öncelikle alınan mal veya ekonomik değere sahip şeyin başkasına ait olması yani bu değerin başkasının zilyedi olması gerekir. Zilyedlik bir malın üzerinde hakimiyet sahibi olunması anlamı taşır.

 • Cebir ve Tehdit ile Malın Gasp Edilmesi

Gasp suçunu oluşturan şartlardan birisi malın zilyedlik hakkına sahip bireyden tehdit ve cebir kullanılarak alınmasıdır. Burada tehdit kavramı bir kişinin iç huzuru, karar verme özgürlüğü ve dilediği gibi hareket edebilme hürriyetine yönelik müdahale edilmesidir. Cebir kavramı ise, bir kişinin bir fiili gerçekleştirip gerçekleştirmemesi için şiddet ve zor kullanma davranışıdır.

Gasp suçunu hırsızlık suçundan ayıran temel husus cebir ve tehdidin varlığıdır. Hırsızlık suçunda mağdur cebir ve tehdide maruz kalmaz fakat gasp ( yağma suçu) suçunda mağdurun tehdit edilmesi veya cebir uygulanmış olması söz konusudur. Örnek vermek gerekirse bir kişinin evine girip evinden para veya ziynet eşyasının alınması hırsızlık suçu iken, bir kişinin evine girip paranı ver yoksa seni öldürürüm demek gasp suçu sayılmaktadır.

Basit Gasp Suçu ve Nitelikli Gasp Suçu

Gasp suçu diğer bir ifadeyle yağma suçunun işleniş şekli bu suçun nitelikli veya basit gasp suçu olup olmadığının belirleyicisidir.

Burada suçun basit şekli; gasp zanlısının gündüz vakti herhangi bir silah kullanmaksızın ve kendisini tanınmayacak şekilde gizlemeden, bir suç örgütü üyeliği olmadan,  fiziksel veya ruhsal açıdan kendisini koruyamayacak kişilere karşı olmaksızın, başkasına ait bir malı cebir ve şiddet kullanarak alması, basit gasp suçu olmaktadır.

Nitelikli Gasp Suçu; gasp diğer adıyla yağma suçu, basit şekliyle işlenebileceği gibi bu suçun nitelikli hali de söz konusu olmaktadır. Nitelikli gasp suçu, bu suçun daha ağır bir cezayı gerektirdiği hallerin varlığı durumunda suç nitelikli olmaktadır. Peki gasp hangi hallerde nitelikli olmaktadır?

 1. Yağma Suçunun Silahla İşlenmesi
 2. Suçu işleyen kişinin kendisini tanınmayacak şekle sokması (örneğin maske takması)
 3. Birden fazla kişi tarafından suçun birlikte işlenmesi
 4. Yol kesme ya da konut, işyeri… gibi dokunulmaz alanlarda işlenmesi
 5. Fiziksel ya da ruhsal açıdan kendisini savunamayacak kişilere karşı işlenmesi
 6. Mevcut bir suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi
 7. Suç örgütüne yarar sağlama amacıyla işlenmesi
 8. Gece vaktinde işlenmesi

Durumlarında gasp (yağma suçu) nitelikli olmaktadır.

Gasp Suçunun Cezası Ne Kadar?

Gasp suçunun cezası suçun nitelikli ya da basit şekilde işlenmesine göre farklılık göstermektedir. Basit gasp suçu ( basit yağma suçu) 6 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezası olmaktadır. Gasp suçunun nitelikli olarak işlenmiş olması durumunda ise, nitelikli yağma suçunun cezası 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olacaktır. Gasp suçunda nitelikli birden fazla hal olması durumunda ise hakim cezanın alt sınırdan verilmesi yerine daha fazla bir cezaya hükmedebilir. Örneğin yukarıda belirtilen nitelikli haller göz önüne alındığında gasp suçu gece vakti maskeli ve silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilmiş ise ceza alt sınırdan olmayacaktır.

Gasp suçunun cezası ne kadar olur diye merak edenler için bu suçun cezasını belirleyen bir çok husus bulunur. Suç işlenirken kullanılan aletler ve araçlar, suçun mağduru, suçun işlenme şekli, suçun işlenme saati, suçun işlendiği yer… gibi bir çok kriter göz önüne alınır ve gasp suçunun cezası o şekilde belirlenir.

Silahla Gasp Yapmanın Cezası Kaç Yıl?

Silahla gasp yapma suçu Türk Ceza Kanununun 149. Maddesinde düzenlenmiş olup gasp suçunun nitelikli halidir. Söz konusu maddede gasp suçunun hangi hallerde nitelikli olacağı belirtilmiştir. Buna göre suçu işleyen kişinin gaspı silah kullanarak işlemesi durumunda nitelikli gasp suçundan yargılanması gerekir. Nitelikli gasp suçunun cezası ise 10 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezası olarak belirlenmiştir. Kanuna göre burada silah sözcüğü, tabanca, av tüfeği, pompalı… gibi ateşli silahlar olabileceği gibi, bıçak,pala,kılış,satır,tornavida… gibi kesici ve delici aletleri de kapsamaktadır.

Gasp Suçu ( Yağma Suçu) Avukat Tutulması

Gasp suçlarında alınacak cezanın ağırlığı doğru bir süreç yönetimi ile orantılıdır. Gerek soruşturma aşaması gerekse de kovuşturma aşamalarında olsun uzman bir ceza avukatı ile gasp suçunun süreci yürütülmesi avukat tutacak olan kişilere mutlak fayda sağlayacaktır. Burada hukuki bilgi ve deneyim davanın sonucuna direk olarak etki edeceğinden bireylere bir ceza avukatı ile süreci yürütmeleri önerilmektedir.

uyusturucu

Uyuşturucu Kullanma ve Uyuşturucu Satma Suçu

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bireyler üzerindeki olumsuz etkisi, kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet vermesi nedeniyle, bu tür maddelerin kullanılması, bulundurulması veya satışı kanun hükmünde düzenlemeyi ihtiyaç kılmıştır. Uyuşturucu kullanımının yaratacağı tehlikelerin önlenmesi adına Türk Ceza Kanunu, uyuşturucu madde veya uyarıcı maddelerin gerek kullanımına gerekse de satışına ilişkin ağır cezai yaptırımlar öngörmektedir. Bu bağlamda Uyuşturucu Suçu farklı başlıklar altında toplamak doğru olacaktır. Kanun uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak adına satın alma, kullanmayı kabul etme ve bulundurma, uyuşturucu madde imal etme, üretme, ihraç ve ithal etme gibi farklı eylemlere, Uyuşturucu Suçu işlenme şekline göre göre farklı cezai yaptırımlar uygulanmasını öngörmektedir.

Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

Uyuşturucular ile ilgili suçların temel dayanağı kamu sağlığının korunmasıdır. Ceza Kanununa göre uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma maksadıyla özel yer tesis edilmesi, donanım ve malzeme sağlanması suç kapsamındadır. Uyuşturucuların kullanılması adına güvenli bir ortamın sağlanması, söz konusu maddelerin kullanılması sağlayıcı malzemelerin tedarik edilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi, uyuşturucu ve uyarıcıları kullananların yakalanmasını önleyici tedbirlerin alınması veyahut bu tür maddelerin kullanımına ilişkin bilgi verilmesi gibi eylemler uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu kapsamında yer almaktadır.

uyuşturucu madde suçu

Uyuşturucu Kullanma, Uyuşturucu Bulundurma, Uyuşturucu Satın Alma Suçu

Kişi ve kamu sağlığının korunması adına, kullanmak için uyuşturucu satın alma ve uyuşturucu bulundurma veya uyuşturucu madde kullanmayı kabul etme davranışları Ceza Kanunu 191. Maddesinde düzenlenmiş olup söz konusu maddeye göre kişisel kullanım amacıyla uyuşturucunun satın ücretle satın alınması, bulundurması ya da ücretsiz olarak kullanımının kabul edilmesi gerekir. Burada bilinmesi gereken husus uyuşturucuda şahsi kullanım amacının güdülüyor olmasıdır. Diğer bir değişle kişisel kullanım söz konusu değilse yani başkasına vermek, satmak ya da tedarik etmek maksadı varsa Ceza Kanunu’nun 188. Maddesi devreye girecektir.

Uyuşturucu Kullanma Suçu ve Uyuşturucu Kullanmanın Cezası

Ceza Kanunu, kişisel kullanım için uyuşturucu bulundurma ve uyuşturucu kullanma suçunun cezasını 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak öngörmüştür. Eğer ki böyle bir suçtan dolayı soruşturma yürütülüyor ise kamu davasının 5 yıl ertelenmesine karar verilebilmekle birlikte şüpheli için 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulayabilmektedir. 5 yıllık süre içerisinde Uyuşturucu Suçu işlenmesi durumunda ise kamu davası açılır. Tekrar kamu davasının ertelenmesi söz konusu olmayacaktır.

Uyuşturucu satma, uyuşturucu ticareti

Uyuşturucu Satışı ve Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Ceza Kanunu 188. Maddesi uyarınca uyuşturucunun ve uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak üretilmesi, ithal edilmesi ya da ihraç edilmesi durumunda bu suçun faili 10 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılmanın yanı sıra 20000 güne kadar adli para cezası almaktadır.

Uyuşturucu satışı suçunda satışı yapılan maddenin eroin, kokain, morfin ya da bazmorfin olması durumunda alınacak olan ceza yarı yarıya arttırılmaktadır.

Uyuşturucu satışı suçlarında bu suçun işlenmesi amacıyla örgütsel faaliyet yürütülmesi durumunda yine ceza yarı yarıya artmaktadır.

Ülke içerisinde uyuşturucunun satılması, yatışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması, satın alınması, kabul edilmesi ya da bulundurulması durumunda ise 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 20000 güne kadar adli para cezası verilir.

Uyuşturucu madde ihraç eden kişiler için ithal edilen ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmedilen ceza, Türkiye’de maddenin ihracına ilişkin alınacak cezadan mahsup edilir.

Üretimi resmi kurumlarca izne veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi yaratan her türlü madde Uyuşturucu Suçu kapsamında yer alacaktır. Bu tür durumlarda alınacak ceza yarı yarıya indirilecektir.

Uyuşturucu madde olmamakla birlikte uyuşturucunun üretilmesinde kullanılan resmi makamların iznine bağlı malları ülkeye ithal eden, üretimini yapan, satan, satın alan, nakleden, sevk eden, depolayan veya ihraç eden kişiler 4 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası ayrıca yine 20000 güne kadar adli para cezası alacaktır.

Uyuşturucu madde veya uyarıcı madde satışı, ithal ve ihracında, suçun tabip, diş tabibi, kimyager, sağlık memuru, veteriner, hemşire, diş teknisyeni, eczacı, ebe, hasta bakıcı, kimyacılık veya ecza ticareti ile uğraşan kişiler tarafından işlenmesi durumunda suçun cezası yarı yarıya arttırılmaktadır.

Uyuşturucu Suçu Avukatı

Uyuşturucu Suçu Avukatı

Uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu ticareti suçlarında uzman bir ceza avukatı ile süreç yönetimi yapılması, şüpheli açısından son derece sağlıklıdır. Uyuşturucu Suçu Avukatı ifade aşamasından yargılamanın sonuçlanmasına kadar müvekkilinin menfaatlerini hukuki zeminde koruyan müvekkili için en iyi sonucun alınmasını sağlamak için hukuki bilgi ve deneyimi ile mücadele vermektedir.

Uyuşturucu Satmanın Cezası ne Kadar?

Uyuşturucu satışına ilişkin verilecek olan cezalar suçun niteliğine göre değişmekte olup Uyuşturucu Suçu işleyen kişiye, suçun örgütlü olup olmamasına, uyuşturucunun türüne… gibi bir çok duruma bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Uyuşturucu ile Yakalandım Ne Yapmalıyım?

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile yakalanma durumunda uzman bir ceza avukatı ile sürecin yürütülmesi size gerek gözaltı ve soruşturma gerekse de dava sürecinde mutlak fayda sağlayacaktır. Bu noktada ceza avukatı tarafından hukuki destek alınması şüphelinin suçlamadan beraat etmesi ya da alacağı cezanın en düşük seviyeden verilebilmesi için hukuki sürecin doğru yürütülmesi önemlidir.

Ceza Avukatı

Ceza Avukatı

Ceza ve Ağır Ceza davalarına konu olan vakaların çözümü noktasına uzman bir ceza avukatı tarafından alınacak hukuki destek bireylerin yaşayabilecekleri mağduriyeti en aza indirebilmek adına mutlak fayda sağlayan hususların başında gelmektedir. Bu noktada ceza avukatı, Ceza Kanunu’na aykırılık teşkil eden eylem veya davranışı gerçekleştiren kişinin ya da bu eylem veya davranıştan etkilenen kişinin hukuki süreçte danışmanlığını yapmakla görevli hukukçudur. Avukatlık mesleğinde temel anlamda branşlaşma olmasa bile avukatların belirli bir dava türüne daha fazla yetkin olması durumu söz konusu olabilmektedir. Ceza avukatı tabiri de mesleğini icra ederken ceza hukuku ve ceza davalarında deneyim sahibi ve bu tür vakaların çözümü noktasında gerekli bilgiye sahip olan avukatlar için kullanılmaktadır.

ceza avukatı tutmanın avantajları

Ceza Avukatı Tutmanın Avantajı

Ceza davalarına konu olabilecek olaylarda gözaltı, tutuklama, ifade verme, el koyma gibi durumlarda ya da dava süreçlerinde uzman bir ceza avukatı ile sürecin yürütülmesi mutlak avantaj sağlayacak unsurların başında gelmektedir. Burada ceza avukatları, müvekkilinin tahliyesini sağlayabileceği gibi suçun sabit olduğu noktada en az ceza ile davanın sonuçlanmasını sağlamak adına hukuki bilgi ve deneyimini ortaya koymaktadır. Gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamalarında sürecin mutlak suretle uzman bir ceza davası avukatı ile yürütülmesi önerilmektedir.

Ceza Davası Avukatı Ne Yapar

Ceza Davası Avukatı Ne Yapar?

Ceza hukuku kapsamında yer alan ve ceza davalarına konu olan yaşama karşı işlenen suçlar, vücut dokunulmazlığına karşı işlenmiş suçlar, cinsel suçlar, kişi hürriyetine karşı işlenen suçlar, özel hayata karşı işlenen suçlar, kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar… gibi suçlarda ceza avukatları müvekkilinin haklarını korumak ve süreç sonucunda olası hak kayıplarını bertaraf etmek amacıyla hizmet vermektedir. Ceza avukatları müvekkilinin niteliğine göre süreç yönetimi yapar. Bu noktada suçun şüphelisi adına süreci yürütecek olan ceza avukatı, müvekkilinin ceza davası sonucunda beraat edebilmesi ya da minimum ceza ile davanın sonuçlandırılması adına hukuki destek verecektir. Diğer yandan ceza davası avukatı müvekkilinin mağdur kişi olması durumunda ise suçu işleyen kişinin gerekli cezayı almasının yanı sıra müvekkilinin yaşadığı mağduriyetin tazminini de sağlayabilmektedir.

Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza davalarında şüpheli ya da sanığın avukatlığını yürütecek olan ağır ceza avukatı, müvekkilinin gerek gözaltı sürecinde gerekse de yargılama sürecinde minimum cezayı almasını ve  mümkünse müvekkilinin beraat etmesini sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Burada ağır ceza davalarında çok ciddi hapis cezaları söz konusu olduğu için  sanık veya şüphelinin bu süreçte uzman bir ağır ceza avukatı tarafından destek alması son derece önemlidir.

Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Hayır ceza davaları da dahil olmak üzere hiçbir dava türü için bireylerin avukat tutma zorunlulukları yoktur. Fakat ceza davalarında sürecin hukuki anlamda doğru yürütülememesi ciddi hapis cezalarına neden olabileceği gibi ceza alacak kişiler için verilecek cezanın da üst sınırdan olması söz konusu olabilmektedir. O yüzden her ne kadar ceza avukatları tarafından destek alınması zorunlu olmasa da sürecin sonunda hak kaybı yaşanmaması adına avukat tutulması önerilir.

Ceza Davası ve Ceza Avukatı Ücreti

Ceza davası sürecinde avukat ücreti sık sık merak edilen konular arasında yer almaktadır. Burada ceza avukatı tarafından alınacak vekalet ücreti davanın niteliğine göre farklılık gösterecektir. Örneğin uyuşturucu suçları ile taksirle adam öldürme suçu kapsamındaki davalar birbirinden ayrı ücretlendirilecektir. Keza uyuşturucu suçları içerisinde yer alan uyuşturucu madde bulundurma suçu ile uyuşturucu madde satışı arasında da ücret açısından farklılık olacaktır. Ceza avukatı ücreti ile ilgili olarak avukatlık tarifesi hakkında ayrıntılı bilgiyi 0532 355 84 05 numaralı telefondan bize ulaşarak edinebilirsiniz.

Ceza Avukatı İstanbul

Hukuk büromuz İstanbul içerisinde görülecek olan ceza davalarına konu olabilecek eylemlerin gerek gözaltı gerekse de soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde müvekkillerine hizmet vermekte olup, uzman ceza avukatlarımız ile sürecin müvekkil açısından sağlıklı sonuçlanmasına hukuki katkı sağlamaktayız.

adam yaralama suçu

Adam Yaralama Suçu

Kasten adam yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinde düzenlenmiş olup, vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yer almaktadır. Söz konusu maddeye göre bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, sağlığının bozulmasına neden olunması veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olacak etkili bir eylem gerçekleştirilmesi adam yaralama suçunu ortaya çıkarır.

Adam Yaralama

Kasten Adam Yaralama Suçu Nedir?

Kasten adam yaralama suçları iki farklı şekilde gerçekleşir. Bunlardan ilki basit yaralama ikincisi ise nitelikli kasten adam yaralamadır. Basit adam yaralama suçu şikayete bağlı olup bu tür bir eylemin sonucunda mağdur basit tıbbi müdahale ile tedavi edilebilir olmaktadır. Nitelikli kasten adam yaralama suçlarında ise mağdur basit tıbbi müdahale ile tedavi edilememektedir. Kasten adam yaralama suçunun cezasının ne olduğunu belirtmeden önce basit yaralama ve nitelikli adam yaralamayı ayrıntılı olarak ele almakta fayda vardır.

Basit Adam Yaralama Suçu ve Şikayet Süresi ( zamanaşımı süresi)

Basit adam yaralama suçları şikayete tabi olmaktadır. Basit tıbbı müdahale ile giderilebilecek olan zararlar basit yaralama suçunu oluşturduğundan mağdurun şikayeti olmaksızın bu tür bir eylem için hukuki süreç başlamaz. Ancak basit yaralamalarda mağdur şikayetçi olursa bu eylemi gerçekleştiren kişi gerekli cezayı alacaktır. Bu tür suçlarda şikayet süresi 6 ay olup, mağdurun 6 ay içerisinde şikayetçi olmaması durumunda basit yaralama suçu zamanaşımına uğramaktadır. Zamanaşımı süresinin dolması durumunda basit yaralamalarda şikayet yapılamamaktadır.

Basit yaralama suçlarına örnek vermek gerekirse, birisinin tokat atması, hafif yaralayacak şekilde yumruk atılması, vücutta morluğa neden olacak şekilde fiziki müdahaleler… basit yaralama suçu kapsamındadır ve basit tıbbi müdahale ile tedavi edilebilmektedir.

Nitelikli Adam Yaralama Suçu

Vücut dokunulmazlığının ihlaline karşı işlenen yaralama suçlarında suçun nitelikli hali, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyen yaralama şeklinde işlenmesidir. Yaralama sonucunda tedavi basit tıbbi müdahale ile giderilemiyorsa, bu eylem basit yaralamanın nitelikli hali olarak karşımıza çıkar.

Nitelikli basit yaralamalarda suç, şikayete bağlı olmamaktadır. Şikayete bağlı olmaması sonucu bu tür suçlarda şikayet süresi de yoktur. Savcı bu tür vakalarda dava zaman aşımı süresi içerisinde resen soruşturma yürütebilmektedir. Nitelikli hallerde dava açılabilmesi için en az hak düşürücü süre 8 yıldır ve şikayet hakkına sahip birey 8 yıl içerisinde dava açarak müdahil sıfatıyla davaya katılabilir.

Basit yaralama suçlarında taraflar arasında uzlaşma prosedürleri uygulanmaktadır. Buna göre taraflar uzlaşma, soruşturma aşamasında ya da kovuşturma aşamasında uygulanmaktadır. Basit yaralamalarda tarafların uzlaşma sağlayamaması durumunda ise soruşturma veya yargılama devam eder.

adam yaralama suçunun cezası

Adam Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

Adam yaralamalarda işlenen suçun cezasını belirleyen temel ölçüt, yaralamanın basit tıbbi müdahale ile tedavi edilip edilememesidir. Bu noktada basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek adam yaralama suçlarında bu suçun cezası 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Örneğin, bir kimseye tokat atma ya da bir birisine yumruk atma sonucu hafif yaralanmasına sebep olmak, bir kimsenin vücudunun herhangi bir noktasını çizmek, birisinin vücudunu morartmak gibi eylemler basit adam yaralama suçu kapsamında değerlendirilir. Basit yaralama suçlarında suçluya 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra adli para cezası da verilebilir. Her iki ceza aynı anda verilememekte olup, hapis cezası verildiği durumlarda bu ceza para cezasına çevrilmez.

Adam yaralamanın cezası ne kadar diye merak eden kişiler için, yaralamanın boyutunun basit tıbbi müdahale ile giderilemediği durumda, adam yaralamanın cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olmaktadır.

adam yaralamada cezayı arttırıcı nedenler

Adam Yaralama Suçunda Cezayı Arttıran Nedenler

Kasten adam yaralama eylemi silahla işlenmiş ise, basit tıbbi müdahale ile giderilecek yaralamalarda suçun cezası %50 oranında arttırılır. Yani bu suçun cezası 6 ay ile 1,5 yıl arasında hapis yine aynı oranda adli para cezası şeklinde olacaktır. Silahla adam yaralamadan kasıt adam yaralamaya elverişli bir alet ile yaralamadır. Burada silah ateşli silahlar olabileceği gibi, bıçak makas çakı… gibi kesici ve delici aletler de olabilir.

Adam yaralama suçlarında cezayı artıran diğer nedenler ise

 • Kamu görevlisini görevini yapmasını nedeniyle yaralama
 • Üstsoy, alt soy, eş ya da kardeşe işlenen yaralama suçları
 • Bedenen ya da ruhen kendisini savunamayacak durumda olan kişilere karşı yaralama
 • Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanarak adam yaralaması

Gibi durumların olması halinde basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek adam yaralamalar 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis ve aynı oranda adli para cezası, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek yaralamalar ise 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

tefecilik suçu, tefecilik yapmanın cezası

Tefecilik Suçu

Türk Ceza Kanunu içerisinde ekonomi,sanayi ve ticarete ilişkin suçlar kapsamında yer alan tefecilik suçu söz konusu kanunun 241. ve 242. maddelerinde  düzenlenmiştir. Ceza Kanunu kazanç elde etmek maksadıyla başkasına borç veren kişilerin hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılacağına hükmetmiştir.

tefecilik suçu, tefecilik yapmanın cezası

Tefecilik Suçu Nedir?

Tefecilik suçu kanunda kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verme olarak nitelendirilmiştir. Belirli bir faiz karşılığında birisine para verilmesi, kar elde ederek başkasına borç para sağlanması… kanuna göre tefecilik suçu olarak adledilmektedir. Medeni kanunun 241. Maddesinde tefeci kazanç elde etme amacıyla başkasına para veren kişi, tefecilik suçu ise, bu davranışın sergilenmesi olarak anlatılmıştır.

Tefecilik Yapmanın Cezası Ne Kadar?

Tefecilik suçu işleyen bir kimse, kanuna göre iki yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Burada alınacak cezanın şiddetini belirleyecek olan hukuki sürecin nasıl yürütüldüğüdür. O nedenle uzman bir ceza avukatı ile tefecilik suçunun gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamaları profesyonel bir şekilde yürütülmelidir.

Tefecilik suçu faaliyetinin tüzel kişilik ile yürütüldüğü durumlarda tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanır. Yani tefeciliğin tüzel kişi üzerinden yapıldığı durumlarda tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

kredi kartı tefeciliği, pos cihazı tefecilik

Kredi Kartı Tefeciliği – Pos Cihazı Tefeciliği

Tefecilik suçları kapsamında yer alan faaliyetler içerisinde en sık rastlanılan durumlardan birisi kredi kartı üzerinden yapılan kar amaçlı borç vermedir. Bu tür bir suçta uygulamalar oldukça çeşitli olsa da temel olarak kredi kartının yasal olmayan şekilde yapılandırılması, kredi kartından satış olmaksızın çekim yapılarak taksitlendirme uygulamaları, kredi kartına hileli satışlar… gibi faaliyetler tefecilik suçu olarak nitelendirilir ve bu kişiler 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Faturalı hat tefeciliği,telefon satışı tefecilik

Faturalı Hat Üzerinden Kredi Tefeciliği

Faturalı hatlar üzerinden telefon almadan kanuna aykırı bir şekilde, kredi verdiğini iddia eden kişiler son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden oldukça hızlı türemektedir. Bu tür faaliyetler, ceza kanununa göre kar amacıyla yapılan tefecilik faaliyeti olarak nitelendirilmektedir ve faturalı hat üzerinden kredi veren kişiler tefecilik faaliyeti yürütmeleri sebebiyle 2 yıl ile 5 yıl arasında hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Cinsel istismar

Cinsel istismar Suçu ve Çocuğun Cinsel istismarı

Cinsel suçların mağduru her zaman yetişkin bireyler olmayabilmekle birlikte kimi zaman cinsel saldırı suçuna çocuklar da maruz kalabilmektedir. Çocuğun cinsel istismarı toplumda kabul edilmesi imkansız bir davranış olması nedeniyle ortaya çıkarılması zordur. Çocuğa yönelik cinsel istismarlar tahmin edilenin aksine sıkça rastlanmakta fakat gerek mağdur gerekse de ailesi veya 3. kişilerce bu olayın üzeri örtülebilmektedir. Araştırmalar gösteriyor ki cinsel istismar vakalarının yalnızca %15’i gibi bir oranı ortaya çıkmaktadır. Cinsel istismar suçu ve bu suçun doğuracağı ceza Türk Ceza Kanunu içerisinde belirlenmiştir. Bu makalemizde çocuğa yönelik cinsel suçlar ve çocuğun cinsel istismarı suçunun cezası hakkında bilgiler vereceğiz.

Çocuğun Cinsel istismarı Ne Demektir?

TCK 103. Maddesine göre çocuğun cinsel istismarı kavramı kabaca, 15 yaşını doldurmamış veya 15 yaşını doldurmuş olsa dahi fiilin hukuki anlamı ve sonuçlarını idrak edemeyecek kişilerin cinsel yönden kullanılması failin cinsel istek ve ihtiyaçlarını bu kişiler üzerinden gidermesi davranışıdır. Çocuğun cinsel istismarı kanuna göre suç olup, diğer cinsel suçlarda aranan “rıza” kriteri çocuğa yönelik cinsel saldırılarda aranmamaktadır. Kanun bu anlamda çocuğun menfaatini korumak adına, çocuğun rızası olup olmadığına bakmaksızın bu tür bir davranışı sergileyen kişiye cezai yaptırım uygulamaktadır. Çocuğun cinsel istismarı suçlarında fail, çocukla farklı cinsiyette olabileceği gibi, çocukla aynı cinsiyete sahip de olabilir. Failin cinsiyeti, çocuğa karşı işlenmiş cinsel davranışın suç teşkil edip etmediği konusunda belirleyici olmaz.

 

Çocuğa Yönelik Cinsel istismar Suçunun Cezası Nedir?

Çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarında yaş ayrımının doğru bir şekilde yapılması gerekir. Bu noktada Kanun 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu söylese de, 15 yaşını doldurmuş ve yapacağı eylemin hukuki anlamını ve sonuçlarını ayırt etme kabiliyetine sahip kişilerde cinsel davranışa karşı rıza olup olmadığını araştırmaktadır. Diğer bir değişle 15 yaşından büyük kişilerle ile cinsel davranış yaşanması durumunda rıza var ise bu davranış suç sayılmamaktadır. Cinsel istismar suçunun cezası ne kadar diye merak eden kişiler için bu suçun nitelikli mi yoksa basit haliyle mi işlendiği belirleyici olacağı gibi cezayı arttırıcı hallerin olup olmadığı suçun cezasının ne kadar olacağını belirler.

 

Basit Cinsel istismar Suçu

Basit cinsel istismar, 15 yaşını doldurmamış kişilerin cinsel yönden istismar edilmesi suçudur.  Basit cinsel istismar suçunda bu suçu işleyen kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 15 yaşını doldurmuş fakat bu davranışın hukuki anlam ve sonucunu kavrayamayan kişilere karşı yapılan cinsel davranışlar da cinsel istismar suçu kapsamındadır.

Kanuna göre 18 yaşını dolduran bireylere karşı yapılan cinsel davranışlarda rıza gösterilip gösterilmediği bu davranışın suç olup olmadığını belirler. Fakat çocuklara karşı yapılan cinsel davranışlarda rıza unsuru aranmaz. Burada çocuk kavramı 15 yaşını doldurmamış ya da 15 yaşını doldursa dahi eylemin hukuki açıdan sonucunu kavrayamayan kişileri ifade eder. 15 yaşını doldurmuş ve bu eylemin hukuki sonucunu kavrayabilen kişiler için rıza var ise, eylem suç olmamaktadır.

 

Nitelikli Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismarın nitelikli hali, vücuda organ ya da başka bir cismin sokulması durumunda gerçekleşmiş cinsel saldırıdır. Nitelikli cinsel istismar suçunun cezası 8 yıldan başlayarak 15 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanır. Çocuğun cinsel istismarında nitelikli cinsel istismar, çocuğun vücut dokunulmazlığının bir cisim veya organ sokulması ile ihlal edilmesi olarak gerçekleşir.

 

Cinsel İstismar Suçunu Ağırlaştıran Haller

Cinsel istismar suçlarında alınacak olan cezanın ağırlaştırılmasına sebep olacak durumlar, Ceza Kanunu 103. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilmiştir. Söz konusu kanuna göre cinsel istismarı ağırlaştıran haller;

 • Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derece kan bağı (hımsı), üvey baba/anne, evlatlık,vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren, koruma ve gözetme yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, istismar suçunun cezası yarı oranında artırılmaktadır.
 • Cinsel istismarda suçun ağırlaştırılmasına neden olacak hallerden bir diğeri suçun birden fazla birey tarafından işlenmiş olmasıdır. Bu durumda da ceza yarı oranında artırılır.
 • Suç, cebir ya da tehdit ile işlenmiş olması durumunda da cezayı arttırıcı haller kapsamında yer alıp ceza, yarı oranında artırılır.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Cinsel İstismar Suçu

Eylem sonucunda mağdur kişinin beden ve ruh sağlığının bozulması, suçun 15 yıldan az olmamasına sebep olacaktır. Mağdurun bitkisel hayata girmesi ya da ölümü durumunda ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilir.

İnternet Üzerinden Cinsel İstismar Suçu ve İfşa Siteleri

 

Kalpazanlık Suçu parada sahtecilik ve cezası tck 197

Kalpazanlık Suçu ve Cezası

Kalpazanlık suçu olarak halk arasında tabir edilen, parada sahtecilik yani sahte para basma suçu TCK 197. Maddesinde düzenlenmiş olup, söz konusu maddeye göre tedavülde olan Türk Lirası ya da yabancı ülke paralarının sahte bir şekilde üreten, ülkeye sokan, nakil işlemlerini gerçekleştiren, muhafaza eden veya tedavüle kokan kişiler parada sahtecilik suçu işlemiş olurlar. Sahte para basımına yarayan makine ve diğer malzemeleri bulunduran satın alan, devreden, temin eden… kişiler ve Paranın sahte olduğunu bilerek bu parayı kabul eden kişiler de suç işlemiş olmaktadır. Parada sahtecilik suçunda gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamalarının hukuki anlamda doğru yürütülmesi önemlidir.

Kalpazanlık Suçu parada sahtecilik ve cezası tck 197

Kalpazanlık Suçu Nedir? Sahte Para Basma Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Her ülkede para, bu konuda yetkili kurumlar tarafından basılmakta olup, yetkili kurumlar dışında yapılan para basma fiilleri kanuna aykırıdır. Ülkemizde de Merkez Bankası tarafından para basılabilir ve tedavüle konulabilir.

Kalpazanlık suçu hukuki ifadeyle parada sahtecilik suçu olmaktadır. Parada sahtecilik, Türk Ceza Kanunu 197. Maddesi uyarınca suç olup, sahte para basmanın cezası 2 yıl ile 12 yıl arasında bir hapis cezası ve 10000 güne kadar adli para cezasıdır. Ayrıca paranın sahte olduğunu bilerek kabul eden kişiler de 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis ile cezalandırılırlar. Paranın sahte olup olmadığını bilmeden alan fakat bu niteliğini öğrendikten sonra bilerek piyasaya sahte parayı süren kişiler de 3 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılırlar.

Sahte Para Basma Makinesi Kullanma, Üretme ve Satın Alma Suçu

Türk Ceza Kanunu’na göre para basılmasına yarayan her türlü alet ve malzemeyi izinsiz olarak üreten, bu tür cihaz ve aletleri ülkeye sokan, para basma makinesi satan, devreden, satın alan,kabul eden veya saklayan kişiler bir yıl ile 3 yıl arasında hapis ve adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Parada Sahtecilik Suçu Davası

Parada sahtecilik suçu işleyen kişiler açısından hukuki sürecin uzman bir ceza avukatı ile yürütülmesi, süreç sonunda alınacak ceza süresini olumlu yönde etkileyeceğinden dolayı bu sürecin uzman bir avukat ile yürütülmesi önerilir. Bu hususta bizimle iletişime geçebilirsiniz.