Ceza Hukuku


Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları bireylerin vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında olup TCK. 105. Maddesinde düzenlenmiştir. Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları birbirinden farklı suçlar olup haliyle bu davranışların cezaları da birbirinden faklı olmaktadır. Cinsel taciz suçu ve Cinsel Saldırı suçu için TCK’nun belirlediği cezanın ne kadar olduğuna […]

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir, Cinsel Taciz Suçu Nedir, Nitelikli Cinsel Taciz Ne Demek,Nitelikli Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir,Cinsel Taciz Suçları

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu ve Hırsızlığın Cezası 1

Taşınır bir malın zilyedin rızası olmaksızın kendisine veya bir başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alınması hırsızlık suçu kapsamındadır. Hırsızlık suçu, Türk Ceza Kanunu 141. Maddesi ile 147. Maddesi arasında düzenlenmiş olup, ekonomik çıkar elde etme amacıyla mal varlığı değerlerine karşı işlenen bir suçtur. Hırsızlık Suçu Şikayet Süresi ve Zamanaşımı […]


Gasp Suçu ve Cezası (Yağma Suçu)

Gasp Suçu başka bir kişiye ait olan malın cebir ve şiddet yoluyla alınması şeklinde işlenen bir suç şeklidir.  Türk Ceza Kanunu 148. Madde ile 150. Madde arasında düzenlenmiş olan gasp suçu, hukuki olarak yağma suçu olarak ifade edilir. Gasp ya da yağma suçunda mağdurun sahip olduğu mal varlığına ilişkin gerçekleştirilen […]

Gasp Suçu ( yağma suçu)

uyusturucu

Uyuşturucu Kullanma ve Uyuşturucu Satma Suçu 1

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bireyler üzerindeki olumsuz etkisi, kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet vermesi nedeniyle, bu tür maddelerin kullanılması, bulundurulması veya satışı kanun hükmünde düzenlemeyi ihtiyaç kılmıştır. Uyuşturucu kullanımının yaratacağı tehlikelerin önlenmesi adına Türk Ceza Kanunu, uyuşturucu madde veya uyarıcı maddelerin gerek kullanımına gerekse de satışına ilişkin ağır cezai yaptırımlar öngörmektedir. […]


Ceza Avukatı 11

Ceza ve Ağır Ceza davalarına konu olan vakaların çözümü noktasına uzman bir ceza avukatı tarafından alınacak hukuki destek bireylerin yaşayabilecekleri mağduriyeti en aza indirebilmek adına mutlak fayda sağlayan hususların başında gelmektedir. Bu noktada ceza avukatı, Ceza Kanunu’na aykırılık teşkil eden eylem veya davranışı gerçekleştiren kişinin ya da bu eylem veya […]

Ceza Avukatı

adam yaralama suçu

Adam Yaralama Suçu 24

Kasten adam yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinde düzenlenmiş olup, vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yer almaktadır. Söz konusu maddeye göre bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, sağlığının bozulmasına neden olunması veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olacak etkili bir eylem gerçekleştirilmesi adam yaralama suçunu ortaya çıkarır. Kasten Adam Yaralama […]


Tefecilik Suçu

Türk Ceza Kanunu içerisinde ekonomi,sanayi ve ticarete ilişkin suçlar kapsamında yer alan tefecilik suçu söz konusu kanunun 241. ve 242. maddelerinde  düzenlenmiştir. Ceza Kanunu kazanç elde etmek maksadıyla başkasına borç veren kişilerin hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılacağına hükmetmiştir. Tefecilik Suçu Nedir? Tefecilik suçu kanunda kazanç elde etmek […]

tefecilik suçu, tefecilik yapmanın cezası

Cinsel istismar

Cinsel istismar Suçu ve Çocuğun Cinsel istismarı 1

Cinsel suçların mağduru her zaman yetişkin bireyler olmayabilmekle birlikte kimi zaman cinsel saldırı suçuna çocuklar da maruz kalabilmektedir. Çocuğun cinsel istismarı toplumda kabul edilmesi imkansız bir davranış olması nedeniyle ortaya çıkarılması zordur. Çocuğa yönelik cinsel istismarlar tahmin edilenin aksine sıkça rastlanmakta fakat gerek mağdur gerekse de ailesi veya 3. kişilerce […]


Kalpazanlık Suçu ve Cezası

Kalpazanlık suçu olarak halk arasında tabir edilen, parada sahtecilik yani sahte para basma suçu TCK 197. Maddesinde düzenlenmiş olup, söz konusu maddeye göre tedavülde olan Türk Lirası ya da yabancı ülke paralarının sahte bir şekilde üreten, ülkeye sokan, nakil işlemlerini gerçekleştiren, muhafaza eden veya tedavüle kokan kişiler parada sahtecilik suçu […]

Kalpazanlık Suçu parada sahtecilik ve cezası tck 197