Genel


Kapatılan Özel Okullara Ödenen Paranın Geri Alınması 2

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisi olduğu belirlenen özel okulların kapanması ile birlikte bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin ödemiş oldukları paraların ne olacağı darbe girişimi sonrasında merak edilen hususlardan birisi olmaktadır. Kapatılan FETÖ okullarında okuyan bireyler, okula ödemiş oldukları ücretleri tekrar alabilmektedirler. 17 ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yer alan […]

Kapatılan Özel Okullara Ödenen Paranın Geri Alınması

Telif hakkı ihlali

Telif Hakkı ihlali 7

Telif hakkı ihlali, koruma altındaki fikir ve sanat eserlerinin sahibinin izni olmaksızın çoğaltılması, kiralanması, yayınlanması, gösterilmesi, çoğaltılması, dağıtımının yapılması, görsel veya işitsel iletişim araçları vasıtasıyla umuma yayılmasının sağlanması gibi eylemleri ifade eder.  Telif hakkına sahip kişinin izni olmadan bir eserin hukuka aykırı bir şekilde telif ihlali söz konusu olduğunda bu […]


Boşanmada Kadının Hakları

Boşanmanın zor bir süreç olması taraflar açısından bir çok hak kaybının yaşanmasına sebep olabilmektedir. Özellikle boşanmada kadının hakları bilinmediğinde mal paylaşımı, nafaka, tazminat ya da çocuğun velayeti gibi boşanmanın önemli sonuçlarında sorunlar yaşanabilmektedir. O yüzden tarafların yasal haklarını korumaları açısından hukuki bilgi ve deneyim her iki eş için de gereklidir. […]

Boşanmada kadının hakları, boşanma sürecinde kadın hangi haklara sahiptir, Boşanma kadın hakları, boşanan kadının hakları, boşanma sürecinde kadının hakları

Kentsel dönüşüm avukatı, kentsel dönüşüm hakları, kentsel dönüşüme ilişkin sorunlar, kentsel dönüşüm anlaşmazlıkları, kentsel dönüşüm avukatı istanbul,

Kentsel Dönüşüm Avukatı 1

Türkiye’de deprem riskinin oldukça yüksek olması ve daha önceki yaşadığımız depremlerdeki kötü tecrübelerimiz, bu konuda bilinçli kentsel yapılaşmanın ve yapıların oluşturulması ihtiyacını doğurmuştur. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, deprem bölgesi olan Türkiye’nin olası depremlere hazırlanması açısından önemlidir. Kentsel dönüşüm kanunu ile yaşacak olan değişimin doğuracağı hukuki […]


Tanıma Tenfiz Avukatı

Yurtdışı mahkemelerinde alınan kararların Türkiye’de uygulanabilir olması adına açılacak olan davalar tanıma ve tenfiz davası olarak adlandırılır. Her mahkeme kararı verildiği ülke sınırları içerisinde geçerli olduğundan dolayı, yurtdışında dava açan kişilerin bu davalara ilişkin mahkeme sonuçlarını Türkiye’de işler kılması ancak tanıma tenfiz davası ile mümkün olacaktır.Tanıma tenfiz avukatı yurtdışında ikamet […]

Tanıma Tenfiz Avukatı

Tapu iptal davası ve Tapu Tescil Davası

Tapu iptal ve Tapu Tescil Davası

Tapu iptal ve tapu tescil davası, kanuna aykırı bir şekilde, muvazaalı satış yolu ile tapu kaydının hukuka uygun olarak düzenlenmemiş olması durumunda bu işlemin geçersiz kılınmasıdır. Tapu iptal davası ve tapu tescil davası usulsüz bir şekilde taşınmazın devri söz konusu olduğunda mülkiyet hakkının korunmasına yönelik açılan bir dava türüdür. Tapu […]


Senet Nasıl Tahsil Edilir? 5

Borçlu tarafından verilen ve vadesi geldiği halde ödenmeyen senetler alacaklı kişinin  maddi anlamda zarara uğramasına sebep olmaktadır. Bu gibi bir durumla karşılaşan kişi için merak edilen husus, senet nasıl tahsil edilir ve ödenmeyen senedin tahsil edilmesi olacaktır. Uzman bir icra avukatı ile ödenmeyen senedin tahsili için yürütülecek süreçlerde avukat bir […]

Senet Nasıl tahsil Edilir? Ödenmeyen Senetin Tahsil Edilmesi

Trafik Kazası Avukatı

Trafik Kazası Avukatı 2

Her gün binlercesi yaşanan trafik kazaları, gerekli eğitimlerin tam anlamıyla alınmamasından kaynaklanabildiği gibi trafik denetimlerinin eksikliğinden ya da yollardan kaynaklanan aksaklık veya kusurlardan da kaynaklanabilmektedir. Trafik kazalarında can kaybı olabileceği gibi mal kaybı da söz konusu olabilmektedir. Trafik kazası avukatı gerçekleşen kazalarda yaşanılan mağduriyetin giderilmesi adına hukuki süreci yürütür. Trafik […]


Tazminat Avukatı 16

Hukuka aykırı bir eylem karşısında ödenen, mağdurun maddi veya manevi anlamda gördüğü zararın karşılanmasını amaçlayan bedel, Tazminat olarak adlandırılır. Söz konusu zararın niteliğine göre farklı tazminat türleri mevcuttur. Tazminat avukatı olarak tabir edilen kişiler müvekkillerinin maddi ya da manevi zararlarının giderilmesi adına hukuki süreci yürüten kişilerdir. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, […]

Tazminat Avukatı, maddi ve manevi tazminat