Kategori arşivi: Sigorta Hukuku

sigorta avukatı -sigorta hukuku avukatı

Sigorta Avukatı

Sigorta şirketleriyle yapılan sözleşmelerden kaynaklanan hukuki itilaflar ve sigorta uyuşmazlıkları gibi hususlarda bireyler sıklıkla hak kaybı yaşamaktadırlar.  Bu noktada sigorta avukatı olarak hizmet veren hukuk büromuz, sigorta alacağından doğan mağduriyetlerin giderilmesi adına, trafik kazası sigortası, sağlık ve emeklilik sigortası, hayat sigortası gibi sigorta sözleşmelerine bağlı uyuşmazlıkların çözümü açısından hizmet vermektedir.

sigorta avukatı -sigorta hukuku avukatı

Sigorta Avukatı ve Sigorta Hukuku

Sigorta sözleşmeleri kapsamında, sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin şirketler tarafından yerine getirilmediği durumlarda hukuki itilafların çözülmesi “sigorta hukuku”  dalı içerisinde yer almaktadır. Sigorta sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükler sigorta şirketleri ve sigorta yaptıran kişiler açısından bağlayıcı olup, her iki taraf da bu hak ve yükümlülüklere uymak durumundadır. Nasıl ki sigorta yaptıran kişi sigorta bedelini ve sigorta primlerini ödemiş ise aynı şekilde sigorta şirketinin de bu sözleşmeden doğan ekonomik sonuçları karşılaması hukuki açıdan gerekliliktir. Sigorta avukatı bu gibi itilafların çözümü noktasında müvekkillerinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesini amaç edinir. Hukuk büromuz olarak bizler, Sigorta Hukuku kapsamında meydana gelen anlaşmazlıkların ve itilafların çözümü için müvekkil odaklı hizmet vermekteyiz.

Sigorta avukatı olarak bizler, sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, sigorta sözleşmelerinin feshi ya da sigorta sözleşmesinden cayma gibi işlemleri yürütmenin yanı sıra, sigorta şirketinin mağdur kişiye yönelik ödeyeceği bedelin tahsili, zarara neden olan kişilerden bu zararın tahsilinin yapılması, kaza, emeklilik,hayat ya da sağlık sigortası gibi poliçelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü, sigorta şirketlerinden alacağın tahsil edilmesi işlemlerini yürütmekteyiz.

Sigorta firmalarının sözleşmeyle belirlenmiş zararları karşılamadığı durumlarda sigorta avukatı olarak hukuk büromuz bu alacağın ispatını ve tahsilini profesyonel bir şekilde yürütmektedir. Sigorta alacaklarının tahsili sancılı bir süreç olmakla birlikte, hukuki deneyim ve bilgi gerektirdiğinden sigorta alacağı olan bireyler sıklıkla hak kaybı yaşamaktadır. O nedenle hukuki sürecin doğru bir şekilde yürütülmesi sigorta mağdurlarına hem zaman hem de maddi anlamda avantaj sağlamaktadır.

Sigorta Avukatı Olarak Hangi Konularda Hizmet Vermekteyiz?

  • Hayat Sigortası ve Maluliyet Sigortası Davaları
  • Kasko ve Trafik Sigortası Tazminat Davaları
  • Sigorta Şirketlerinden Alacakların Tahsili ve Sigorta Şirketlerine Açılacak Tazminat Davaları
  • Yangın Sigortası Davaları
  • Hırsızlık Sigortası Davaları
  • Sağlık Sigortası Davaları
  • Ferdi Kaza Sigortası Davaları
  • Mallara ilişkin Sigorta Davaları