+905553708892
info@halilibrahimcelik.av.tr

İlgisizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

ilgisizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma
İlgisizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Son yıllarda en fazla görülen boşanma nedenleri arasında ilgisizlik ilk sırada yer almaktadır. ilgisizlik nedeniyle boşanma davası açacak bireyler açısından ilgisizlik davranışının kapsamı oldukça geniştir. Eşlerden birisinin diğer eşe karşı ilgisiz olması, eşin ailesine karşı ilgisiz olma, evliliğe karşı ilgisiz olma, çocukların bakımına karşı ilgisizlik, ev işlerine karşı ilgisiz olma, evin geçimini sağlama konusunda ilgisiz olma gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilen ilgisizlik, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan bir davranıştır. Bu noktada “İlgisizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma” yoluna gidilmesi, boşanmak isteyen kişilerin sağlıklı bir boşanma gerçekleştirmelerine olanak sağlayacaktır.

Medeni Kanunda yer alan özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri arasında ilgisizlik yer almaz. Fakat genel boşanma nedenlerinden olan “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” durumu içerisinde ilgisizlik sonucu ortak yaşam kurulamaması boşanma nedeni olarak sayılmaktadır. İlgisizlik tek başına boşanmak için yeterli değilken, evlilik içerisinde ilgisizlik nedeniyle oluşabilecek durumlar boşanmayı doğurabilmektedir. Örneğin eşin ailesine karşı ilgisiz olmak evliliğin birliğinin temelinden sarsılmana neden olacak tartışmalar doğurabilir. Bu noktada İlgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açılarak taraflar, medeni bir boşanma gerçekleştirebilirler.

İlgisizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Yapılabilir Mi?

İlgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma yönünde irade sergilemeleri ve 4721 sayılı Medeni Kanunda belirlenmiş anlaşmalı boşanma koşullarını yerine getirmeleri ile mümkündür. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hangi hallerde anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebileceğini belirlemiştir. Buna göre tarafların ilgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma gerçekleştirebilmeleri için 3 koşulu yerine getirmeleri gerekir. Öncelikle ilgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma yapmak isteyen kişilerin evlilikleri en az bir yıl sürmüş olmalıdır. Bir yıldan daha kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamamaktadır. Kanunda belirtilmiş bir diğer anlaşmalı boşanma şartı ise eşlerin tüm hukuki sonuçlarda hem fikir olmalarıdır. Yani boşanma sonrası velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi hususlarda uzlaşan eşler bu durumu yapılacak olan anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde madde madde beyan etmelidirler. İlgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için mutlaka hukuki altyapısı doğru hazırlanmış bir boşanma protokolü ile dava yürütülmelidir. Son olarakk ilgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanmak isteyen tarafların açılacak boşanma davasında duruşmalara katılmaları gerekir. Aksi durumda anlaşmalı boşanma yapılamaz. Taraflardan herhangi birisinin davaya katılmaması durumunda dava ileri bir tarihe ertelenebileceği gibi anlaşmalı boşanma davasının reddi sonucu da ortaya çıkabilir.

ilgisizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İlgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanmak istiyoruz diyen eşlerin davayı açmaları gereken görevli mahkeme Aile mahkemesidir. Kimi yerlerde Aile Mahkemesi bulunmayabilir, Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise dava Asliye Hukuk Mahkemesine açılmalıdır. Davanın açılağı yerin doğru belirlenmesi de önemli bir husustur. İlgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açacak bireyler istedikleri yerde davayı açamazlar. Bunun için davanın yetkili mahkemede açılması gerekir. Yani eşler ilgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanam davasını son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan görevli mahkemeye açabilirler.

Boşanma zor bir süreçtir ve özellikle hukuki anlamda karmaşık olabilmektedir. Bu süreçte tarafların boşanma avukatı tutmaları, onların en kısa sürede boşanmalarına olanak sağlayacağı gibi boşanma sonrası nafaka, tazminat, mal paylaşımı ya da çocuğun velayeti gibi hususlarda hak kaybı yaşamalarını engelleyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


7 × üç =