Miras hukuku

Miras Hukuku

Hukuk Büromuz bireysel ölçekte müvekkillerinde Miras Hukuku’ndan doğan;

 • Vasiyetname Hazırlama,
 • Mirasçılık Belgesi-Veraset İlamı Alma,
 • Miras Paylaşımı Davaları,
 • Tenkis Davaları,
 • Mirasçılıktan Çıkarma,
 • Mirasın Reddi,
 • Muris Muvazaasından Kaynaklanan Problemler,
 • Mirasın İntikali (Devri),
 • Aile Vakıfları, Vakıf Evlatlarının Hakları,
 • Mazbut ve Mülhak Vakıflar,
 • Miras Hukuku’ndan kaynaklanan her türlü problem,

Hususlarında etkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.