İş Hukuku

İş Hukuku
Overview

Hukuk Büromuz bireysel ve kurumsal ölçekte müvekkillerinin İş Hukuku’ndan kaynaklanan;

  • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması, Denetlenmesi,
  • İş Güvenliğine İlişkin Raporlarla Alakalı Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
  • Kıdem, İhbar vb. İşçi Alacaklarına İlişkin Davaların Yürütülmesi,
  • İş Kazalarına İlişkin Destekten Yoksun Kalma, Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri,
  • İşe İade Davaları,
  • Sosyal Güvenlik Hakları,
  • İş Güvenliği Eğitimlerinin Denetlenmesi,
  • İşveren Haklarının Etkin Biçimde Korunması,
  • Sendikal Problemler ve Tazminatlar,
  • Sürekli Değişen Mevzuata Ayak Uydurulması,

Konularında etkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Services