suça azmettirme, azmettirme suçunun cezası

Suça Azmettirme

Suça Azmettirme
2 votes, 5.00 avg. rating (95% score)

Türk Ceza Kanunu bir başkasını suç işlemeye azmettirme durumunda bu azmettiren kişinin de suç işlediğine hükmeder. Söz konusu Ceza kanununun 38. Maddesi uyarınca “başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır” şeklindedir. Suça azmettirme durumunda azmettiren kişinin niteliği, suçu işleyenin niteliği ve suçun niteliği gibi faktörler alınacak ceza açısından belirleyici olacaktır.

Suça Azmettirme Suç Mudur?

Türk Ceza Kanunu 38. Maddesi suç işleme maksadıyla başka bir kişinin azmettirilmesi durumunda suça azmettiren kişinin de suç işlediği ve azmettiren kişinin işlenen suçun cezası ile cezalandırılacağı yönünde hüküm verir. Suça azmettirme suç mudur diye merak eden kişiler için, bu tür bir davranış suç olacağı gibi, işlenen suçun cezası ne ise, azmettiren kişi o suçu işlemiş gibi cezalandırılır.

Suça Azmettirmenin Cezası Ne Kadardır?

Suça azmettirme gibi durumda azmettiren kişinin niteliği alınacak cezayı belirleyen bir faktördür. Örneğin üstsoy ya da altsoy ilişkisi bulunan bir kişinin azmettirilmesi durumunda, azmettirme suçu işleyen kişi, suçun cezası ne ise o suçun cezasının 1/3’ünden ½’sine kadar artırılmış şekliyle cezalandırılır. Ceza artırımı yapılırken suçu işleyen kişinin çocuk olması, diğer bir ifadeyle çocuğun suça azmettirilmesi durumunda altsoy ya da üstsoy ilişkisi aranmaz.

Çocuğun Suça Azmettirilmesi

Çocuk tarafından işlenen bir suçta, çocuğu suça azmettiren kişi, işlenen suçun cezasının üçte biri ile yarısı kadar bir ceza artırımı ile karşı karşıya kalır. Örneğin çocuğu suça azmettiren bir kişi için suçun cezasının 30 yıl olduğu varsayılırsa, azmettiren kişi 40 yıl ile 45 yıl arasında bir hapis ile cezalandırılır.

İşlenen Suçta Azmettirenin Belli Olmaması Durumu

İşlenen bir suçta azmettiren kişinin kim olduğunun belirlenemediği durumlarda suçu işleyen ya da diğer suç ortağı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş ise, suçu işleyen veya diğer suç ortağı azmettiren kişiyi ortaya çıkarır ise, alacakları ceza 20 yıl ile 25 yıl arasında ceza alır. Aynı şekilde suçu işleyen veya suç ortağı müebbet hapis ile cezalandırılmış ise, azmettiren kişiyi ortaya çıkarmaları durumunda 15 yıl ile 20 yıl arasında bir hapis cezası alır.

İşlenen bir suçta azmettiren kişinin bilinmiyor olması durumunda, suçu işleyen ve suç ortağı kişilerin aldıkları cezalar ağırlaştırılmış müebbet ya da müebbet değil ise, azmettiren kişiyi ortaya çıkararak, aldıkları cezayı üçte birine düşürebilirler.