Etiket arşivi: bilişim suçları cezası

Bilişim Suçları - Av. Halil İbrahim Çelik

BİLİŞİM SUÇLARI

Bilişim suçları teknolojinin ulaştığı bu evrede en sıklıkla karşılaşılan hususlardan biridir. Siber suçlar olarak da adlandırılan bilişim suçları genel tanımıyla bilişim sistemleri kullanılarak işlenen hukuka aykırı eylemler olarak tanımlanabilir. Bilişim suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. bölümünde günümüz şartlarına uygun olarak ayrı bir başlık altında maddelenmiştir. Ayrıca bu maddeler dışında birçok farklı suç çeşidinin de nitelikli hali olarak kanunda yer bulmuştur.

Bilişim suçlarından ilki Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinde hükme bağlanan “Bilişim Sistemlerine Girme” suçudur. Kanuna göre bir bilişim sisteminin tamamına yahut bir bölümüne hukuka aykırı olarak giren ve orada kalan kimse 1 yıla kadar hapis cezası yahut para cezası alır. Bu suça en basit anlamda örnek vermek gerekirse Facebook yahut Gmail hesabınıza şifrenizi kırarak izinsiz giren kimse bu suçu işlemiş sayılır. Bu suçun oluşması için şifrenizin kırılarak hesabınıza girilmesi ve orada kalınması yeterlidir. Bunun dışında bir zararın varolması gerekmemektedir. Kanun bu suça birkaç da nitelikli hal öngörmüştür. Bu hallerden ilki girilen siteye ait üyeliğin para olması halidir. Yani karşılığında ücret ödenen bir sisteme hukuka aykırı olarak giriliyorsa verilece ceza yarı oranında arttırılır. Bu hususa örnek olarak üyeliği ücretli siteler gösterilebilir. Diğer bir nitelikli hal de sistemde ki verilerin hukuka aykırı olarak değiştirilmesi yahut yok edilmesi halinde ceza 6 ay ile 2 yıl arasında değişmektedir.

Diğer bir bilişim suçu da bilişim sistemini engelleme, bozma,verilerini yok etme yahut değiştirme suçudur. Bu suç için öngörülen ceza da eylemin ağırlığına göre birkaç farklı kalemde değerlendirilmiştir. Buna göre sisteme girilmesini engelleyen yahut sistem verilerini bozan kimseler 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Buna örnek olarak bir web sitesini hukuka aykırı olarak engelleme gösterilebilir. Kişi sistem verilerini bozar yahut yok ederse alacağı ceza 6 ay ile 3 yıl arasında değişir. Bu suç banka yahut diğer kredi kurumlarına karşı işlenirse cezası yarı oranında arttırılır.

Banka veya kredi kartlarının izinsiz kullanılması hususu da bilişim suçları kapsamındadır. Kredi veya banka kartını hukuka aykırı olarak kullanan kişiye 3 yıl ile 6 yıl arasında bir ceza verilir. Kullanılan kredi veya banka kartının sahte olarak düzenlenmesi halinde de verilecek ceza arttırılır.

Bilişim suçları yukarıda bahsettiklerimiz ile sınırlı değildir. Kanun koyucu bunların yanısıra bilişim sistemleri aracılığıyla işlenme hususunu nitelikli hal saymış v cezanın arttırılması yoluna gitmiştir. Örnek vermek gerekirse son dönemlerde internet üzerinde sahte ilan ile dolandırıcılık suçunu işleyen kimselere verilecek cezaların arttırılması karara bağlanmaktadır.