boşanma avukatı

Boşanma Davalarında bakan avukatlar, boşanma avukatı olarak tabir edilse de boşanma avukatı şeklinde avukatlar branşlaşmamaktadır. Burada boşanma avukatı olarak kendisini ifade eden avukatlar, ağırlıklı olarak iş yükü boşanma ve aile hukuku olan boşanma davalarında deneyimli avukatlardır.

Boşanma avukatı

Boşanma davalarında avukat tutulması eşlerin, velayet, mal paylaşımı nafaka ya da tazminat gibi hukuki sonuçlarda haklarının korunmasına olanak sağlamaktadır. Boşanma avukatları tarafından sürecin yürütülmesi zorunlu olmasa da boşanmanın hukuki sonuçları düşünüldüğünde hak kaybı yaşanmaması için boşanma avukatları tarafından destek alınması önerilir.

Boşanma Davasına Bakan Avukatlar

boşanma davalarına bakan avukatlar, deneyimleri sayesinde bu dava sürecinde karşılaşılacak zorlukların önüne geçebilmekle birlikte boşanma davası içerisinde atılacak adımların hukuki anlamda doğru olmasını sağlayacaktır.

Boşanma Avukatları iletişim Bilgisi

Boşanma davası avukatı Halil İbrahim Çelik tarafından hukuki destek almak için  bize “iletişim” sayfasından ulaşarak boşanma süreci hakkında hukuki bilgi edinebilirsiniz.

Boşanma Davası Avukatı Arama

Boşanma davası avukatı arayan kişiler bu ihtiyaçlarını internet üzerinden bulundukları lokasyon ile arayarak davalarını deneyimli boşanma avukatları ile yürütme imkanı bulabilirler. Boşanma davası avukatı ararken, avukatın boşanma davalarında deneyimli olması kadar, boşanmada müvekkilinin taleplerini doğru anlayabilen ve bu taleplerin ne kadar karşılanabilir olduğunu müvekkili ile doğru paylaşabilen bir avukatla davanın yürütülmesi de önem arz eder.


ANLAŞMALI BOŞANMA 7

Aile bir toplumun en küçük yapı taşıdır. Sağlıklı bir toplum huzurlu bir aile ortamıyla kurulur. Ailenin kurulması ise evlilikle mümkündür. Evlilik ise iki kişinin aile kurmak üzere belirli şartlarda bir araya gelmesidir. Ailenin Türk toplumundaki sosyolojik öneminin farkında olan kanun koyucu, evlenmenin şartlarını titizlikle hazırlamış ve taraflara evlilik birliğinde sorumluluklar […]

Anlaşmalı Boşanma - Av. Halil İbrahim Çelik

Boşanma Avukatı, Boşanma Davası Avukatı,Boşanma Davasına Bakan Avukatlar, Boşanma Avukatı İstanbul, Boşanma Avukatları, Avukat Arıyorum, Anlaşmalı,Çekişmeli

Boşanma Avukatı

Evlilik birliği her zaman istenildiği gibi gitmeyebilir, bunun bir sonucu olarak eşler arasındaki anlaşmazlıklar kimi zaman boşanmayı getiren olayların yaşanmasına ve neticede evliliğin boşanma ile sonuçlanmasına sebep olabilmektedir. Özellikle son yıllarda ülkemizde boşanma oranlarında yoğun bir artış gerçekleşmektedir.  Boşanma süreci taraflar açısından oldukça yıpratıcı olmakla birlikte boşanmanın hukuki neticeleri taraflar […]


BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR?

Her dava dilekçesinde bulunması gereken ve Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtilen unsurlar mutlaka bir boşanma davası dilekçesi içerisinde de bulunmalıdır. Öncelikle bir dava dilekçesinde olması gereken zorunlu unsurları belirtelim. Buradan boşanma davası dilekçesi ile ilgili gerekli bilgileri paylaşacağız. Dava dilekçesinin üst başlığında görevli ve yetkili mahkemenin adı yazmalıdır. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile […]

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanmada Mal Paylaşımı

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI 1

Evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte eşler birbirinin malları üzerinde yetki sahibi olurlar. Bu yetkiler ve eşlerin mallarına ilişkin borçlardan sorumluluğu mal rejimi kavramı ile düzenlenmektedir. Eşlerin evlilikten önce veya sonra sahip oldukları malların evlilik sona ererken nasıl tasfiye edileceği, diğer bir değişle boşanmada mal paylaşımı yine bu kavramla ilgilidir. Medeni Kanunu’na […]


ALDATILAN EŞ 3. KİŞİYE TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR Mİ? 18

Bir toplumun en küçük yapıtaşı ailedir. Gelişmiş bir toplum sağlıklı aile yapısından geçer. Türk toplumu gerek örf ve adetleri gerekse kanuni düzenlemeleriyle aileye büyük önem atfetmektedir. Bu nedenle kanun koyucu evlilik hükümlerini büyük titizlik ile hazırlamış, evlilik birliğinde eşlere bir takım yükümlülükler yüklemiştir. Bu yükümlülüklerden biride sadakat yükümüdür. Sadakat yükümüne […]

Aldatılan Eş 3. Kişiye Tazminat Davası Açabilir Mi-Av.H.Çelik

Evden Uzaklaştırma Tedbiri ve Koruma Kararı - Av. H. İ. Çelik

EVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ VE KORUMA KARARI 4

Türk toplumunda aile kabul edilen kutsal değerlerin başında gelmektedir. Gelenek görenek, örf adet kuralları ve kanuni düzenlemelerle aile içi ilişkiler düzenlenmeye çalışılmıştır. Anayasamızda da aile, toplumun temeli olarak nitelendirilmektedir. Toplum kurallarının öğretildiği ilk yer ailedir. Düzenli ve sağlıklı toplumlar huzurlu ve düzgün bir aile ortamının kurulmasıyla oluşur. Kanunlarda ailenin önemi […]


EVLİLİKTE BUTLAN VE EVLİLİĞİN İPTALİ DAVALARI

Evlilik, boşanma ile sona erebileceği gibi eğer ki Türk Medeni Kanununda(TMK) düzenlenen sebeplerin varlığı halinde iptal edilebilmektedir. Bu iki hukukî terim arasındaki ayrıma değinmek gerekirse; boşanma, taraflar arasında kurucu unsurları tamamen oluşmuş ve hüküm doğurmaya haiz bir evliliğin taraflar arasında anlaşmalı veya çekişmeli olarak sona erdirilmesi işlemidir. Evliliğin butlanı ise […]

Evlilikte Butlan ve Evliliğin İptali Davaları - Av. H. İbrahim Çelik

Boşanmada Düğün Takıları Nasıl Paylaştırılır - Av. H. İ. Çelik

BOŞANMADA DÜĞÜN TAKILARI NASIL PAYLAŞTIRILIR 2

Boşanmada düğün takıları son dönemde oldukça çok tartışılan ve merak edilen bir konudur. Evlilik bir kadınla erkeğin aile oluşturmak maksadıyla Medeni Kanunda öngörülen şartlarla hayatlarını birleştikleri kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu şartlardan bir tanesi ise şekil şartı olan evliliğin merasime tabi olmasıdır. Buna göre birbiriyle evlenecek kadın ve erkek, […]


BOŞANMA DAVASI VE VELAYET

Boşanan çiftler açısından en çekişmeli konularda biri varsa çocuğun velayetinin kimde kalacağıdır. Çocuk için velayet doğum ve 18 yaş arasındaki dönemde önemlidir. Çocuk bu süreçte çeşitli gelişim evrelerinden geçmektedir. Gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayıp topluma ideal bir birey olarak katılabilmesi ideal bir aile birliğinde yetişmiş olmasına bağlıdır. Ancak eşler çeşitli […]

Boşanma Davası ve Velayet - Av. Halil İbrahim Çellik