Etiket arşivi: Boşanma Davası Masrafları

Boşanma Davası Ücreti, Boşanma Davası Masrafları, Boşanma Maliyeti, Boşanma Davası Avukatlık Ücreti, Anlaşmalı Boşanma Ücreti ve Çekişmeli Boşanma Ücreti

Boşanma Davası Ücreti

Boşanma işlemleri ile ilgili olarak sıklıkla merak edilen konulardan birisi de boşanmanın maliyeti ve boşanma davası ücreti olmaktadır. Bu konuda söyleyebiliriz ki, açacağınız boşanma davasının hukuki anlamda nasıl yürütüleceği, eşiniz ile anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi boşanacağınız, dava masraflarını belirleyen temel hususların başında gelmektedir. Boşanma Davası Ücreti denildiğinde dava açmak için ödenmesi gereken tutarlar, yargılama giderleri ve boşanma davası avukatlık ücreti gibi bir çok unsur yer alır.

Boşanma Davası Ücreti Ne Kadar?

Boşanma sürecinde dava masrafları ve diğer giderler için ödenecek boşanma ücreti için belirleyici olacak husus sürecin nasıl yürütüleceğidir. Burada eşlerin her ikisinin de boşanmayı istemesi ve boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında uzlaşmaları durumunda boşanma davası, anlaşmalı olarak yürütüleceğinden ödenecek olan tutar da çekişmeli boşanma davalarından daha az olacaktır. Boşanma davası ücreti çekişmeli boşanmalarda daha yüksek olup bu dava türünün içerdiği bir çok hukuki prosedür ve bu davanın süresinin daha uzun olmasının bir sonucudur.

Boşanma davalarında ödeyeceğiniz ücret içerisinde yargılama giderleri ve hukuki işlemler için gerekli olan masraflar ile birlikte boşanma avukatı ücreti de ödemeniz gerekir. Bu anlamda boşanma davası avukatlık ücreti, farklılık göstermektedir. Boşanma davası ücreti içerisinde yer alacak olan avukatlık vekalet ücreti her yıl Barolar tarafından tavsiye niteliğinde açıklanmaktadır. Örneğin İstanbul Barosu 2016 yılı boşanma davası avukatlık ücreti olarak, anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 4700 TL, çekişmeli boşanma davası ücreti 6900 TL (6900 TL’den az olmamak kaydı ile maddi tazminat ve manevi tazminat talepli davalarda tazminat talebinin %15’i) şeklinde bir tavsiye ücret belirlemiştir. Fakat bu belirtilen ücretler tavsiye niteliğinde olması nedeniyle bağlayıcılığı yoktur. O yüzden boşanma ücreti avukattan avukata farklılık gösterecektir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti 2019

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarından farklı olarak tek celsede boşanmayı mümkün kılmakla birlikte, hukuki sonuçları açısından çekişmeli boşanma davalarından farklılık göstermemektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında da eşler çocuğun velayeti, mal paylaşımının yapılması, nafaka ve tazminat talepleri gibi hem maddi hem de manevi konularda kararlar almaktadırlar. O yüzden dava sonucunda ortaya çıkacak olan sonuçlar düşünüldüğünde anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma arasında hukuki anlamda aynı hususlar sonuca bağlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma ücreti açısından bakıldığında çekişmeli boşanmalardan daha uygun masraflar olması hem yargılamanın daha hızlı ilerlemesinden hem de avukat açısından doğuracağı iş yükünün çekişmeli boşanmalardan daha az olmasından kaynaklanır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretini Öğrenmek İçin Tıklayın

Çekişmeli Boşanma Ücreti 2018

Çekişmeli boşanmalar oldukça karmaşık bir süreci ifade edecektir. Bu süreçte eşlerden birisi boşanmayı istemeyebileceği gibi, her iki eş de boşanmak istese dahi boşanmanın nafaka, çocuğun velayeti, mal paylaşımının nasıl yapılacağı ya da tazminat miktarının ne kadar olacağı gibi konularda uzlaşamaması söz konusu olabilmektedir. Bu durumlar dava sürecinin daha uzun olmasına ve dava içerisinde yerine getirilmesi gereken prosedürlerin daha da fazla olmasına neden olur. Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti ile anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti arasındaki fark da bu durumlardan kaynaklanır. Çekişmeli boşanmaların daha uzun ve daha karmaşık olması davanın maliyetini ve masrafları arttırmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücretini Öğrenmek İçin Tıklayın

Boşanma Davası Masrafları

Boşanma davalarında masraflar davanın niteliğine göre farklılık göstermektedir. Boşanma davası masrafları içerisinde davanın açılması için gerekli olan belgelerin hazırlanması için harcanacak giderler ile birlikte dava içerisinde yerine getirilmesi gereken prosedürler için ödenmesi gereken masraflar da yer alır. Örneğin anlaşmalı boşanmalarda dilekçe ve protokol hazırlanması uzmanlık gerektiren ciddi bir konu olup çoğu zaman bu belgelerin hazırlanması için uzman bir avukat tarafından destek alınması gerekebilir. Veya çekişmeli boşanmalarda tanık sayısı, bilirkişi atanması, mahkeme masrafları… gibi ekstradan yargılamanın yapılabilmesi için gerekli olan hususlar da boşanma davası masrafları içerisinde yer almaktadır.

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti 2019

Boşanma davası avukatlık ücreti, verilen avukatlık hizmetinin karşılığı olarak talep edilmektedir. Boşanma Davası Ücreti ve boşanma davası için ödenecek avukatlık ücreti hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Avukatlık ücretini ve dava masraflarını belirleyecek olan husus, davanın niteliği olacağından her dava için boşanma ücreti ve masrafları sabit olmamaktadır. Bu yüzden iletişim sayfasına tıklayarak merak ettiğiniz konuda boşanma davası masrafları hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.