Etiket arşivi: Boşanmada Hakim Ne Sorar

Boşanmada Hakim Ne Sorar

Boşanmada Hakim Ne Sorar?

Boşanma davası açacak bireyler açısından bu süreçte merak edilen konulardan birisi de boşanma davasında hakimin ne soracağı neler üzerinde duracağı şeklinde olmaktadır. Boşanmada hakim ne sorar diye merak eden bireyler açısından anlaşmalı boşanmada hakim, eşlerin protokol içerisinde beyan ettikleri konuları eşlerden tek tek dinlemek adına sorular yöneltebilmektedir.

Boşanma davası protokolü içerisinde eşler, boşanmayı ilgilendiren konular olan, çocuğun velayeti, mal paylaşımının nasıl yapılacağı, boşanma sonunda maddi veya manevi tazminat ödenip ödenmeyeceği, nafaka ödenip ödenmeyeceği gibi konularda sorular sormaktadır. Her ne kadar eşler anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde uzlaştıkları konuları ve bu konuların ayrıntılarını beyan ederek bu belgeyi imzalaşmış olsalar da, anlaşmalı boşanmada hakim ne sorar diyen kişiler açısından, hakim tekrar bu konuların teyit edilmesi maksadıyla sorular yöneltir.

Anlaşmalı Boşanmada Hakim Ne Sorar?

Hakim boşanma protokolü içerisinde tek tek uzlaşılan konular hakkında sorular sorabilir. Örneğin eşler boşanma sonrası çocuğun velayetinin kimde kalacağı konusunda uzlaşmış olsalar bile, velayetin belirlenmesinde esas unsurun çocuğun menfaatleri olduğu düşünülürse hakim velayete ilişkin sorular yöneltecektir. Bunun yanı sıra hakim eşlerin uzlaştığı velayet ile ilgili olarak boşanmadan sonra çocukla kişisel ilişkinin tesisi konusunda da sorular sorar. Çocuğun velayetini almayan bireyin hangi zaman dilimlerinde ve ne sıklıkla çocukla görüşebileceği, yaz tatili bayram gibi uzun tatil dönemlerinde çocuğun velayetini almayan ebeveynle kalıp kalamayacağı gibi hususlarda hakim sorular yöneltebilir. Anlaşmalı boşanmada hakim ne sorar diye merak edenler açısından burada hakimin soracağı sorular velayet dışında diğer konularda da olabilir.

Eşler boşanma protokolünde boşanma sonrası tazminat ödenmesi konusunda uzlaşmış olabilirler. Anlaşmalı boşanmada hakim, bu tazminatın nasıl ödeneceği, ne zaman ödeneceği, ödemenin hangi şekilde yapılacağı gibi sorular sorabilir. Burada amaç, anlaşmalı boşanma gerçekleştirecek olan tarafların, tüm hukuki sonuçlarda uzlaşıp uzlaşmadıklarını teyit etmek olacaktır. Anlaşmalı boşanmada hakim ne sorar diyen bireyler açısından davanın doğru şekilde yürütülmesi önemlidir. Zira dava neticesinde istenilen sonucun alınabilmesi için boşanma süreci hukuki anlamda doğru yürütülmüş olmalıdır.

Bu noktada bireyler, mutlaka uzman bir boşanma avukatı ile boşanma sürecini yürütmeli ya da anlaşmalı boşanma protokolünü mutlaka uzman bir boşanma avukatına hazırlatmalıdırlar.