evlilik nedeniyle işten ayrılma


EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA 4

Kadın işçiler evlilik nedeniyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatına hak kazanırlar. 1475 sayılı İş Kanununda bu husus açıkça düzenlenmiştir. Kadın evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kendi arzusuyla iş akdini sona erdirmesi durumunda işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 […]

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma - Av. Halil İbrahim Çelik