Etiket arşivi: isim değiştirme avukatı

Soyadı Değiştirme Davası 2017 Ücreti Maliyeti Avukatı Süresi Soyisim değişikliği

Soyadı Değiştirme Davası

Soyadı herkesin öz adından sonra yer alan ve kişinin ailesini ayırt etmeye yarayan isme denmektedir. Bu isim aileleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır. Soyadı yasası gereği her Türk’ün soyadı alma zorunluluğu vardır ve her doğan çocuk babasının ailesinin soyadını taşır. Soyadı doğum ile kendiliğinden kazanılır. Rütbe, memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle ahlaka aykırı ya da komik soyadlarının kullanılması yasaklanmıştır. Soyadları Türkçe olmak zorundadır. Haklı nedenleri olduğunda tam ehliyetliler soyadı değiştirme davası açabilmektedir. Sınırlı ehliyetsizler ise bu kişiye sıkı sıkıya bağlı hakkını kanuni temsilcileri aracılığı ile kullanabilecektir. Tam ehliyetsizlerin soyadı değiştirme davasını açması kural olarak kabul edilmemiştir. Ancak çok önemli bir sebebin varlığı halinde açılabilir. Haklı sebebin neler olduğuna hâkim karar verecektir. Bu konuda hâkime takdir yetkisi tanınmaktadır. Hâkim kişinin sosyal, ekonomik, psikolojik ve ailevi menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür. Mevcut mevzuatça dava açılmaksızın herhangi bir kuruma başvuru ile soy isim değişikliği mümkün değildir.

Soyadı Değiştirme Sebepleri

Soyadı değiştirmek isteyen biri için haklı sebeplerin varlığı kanunda belirlenmemiş olup hâkimce takdir edileceğini belirttim. Buna göre;

– Komik ve küçük düşürücü anlamlar içerip kişinin itibarını zedeleyecek nitelikte olan,

Telaffuzu veya yazımı ciddi anlamda güç olan,

Kişinin yabancı olduğu izlenimi doğuran,

Soyadının kullanıldığı yörede kötü ün ile tanınan bir ailenin üyesi olduğu imajı yaratan,

Milli kültüre, örf âdete uygun olmayan,

Güncel yaşamda yanlış anlamalar doğurma ihtimalinin yüksek olan soy isimleri haklı neden oluşturabilmektedir.

Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır

Milli kültüre, örf adetlere, ahlaka ve adaba aykırı olmayan bir soyadı belirlemek şartıyla davacı istediği soy ismi dava dilekçesinde belirtebilir. Söz konusu dava asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Dava herhangi bir süreye bağlı değildir. Şartlarını taşıyan herkes soyadı değiştirme davasını açabilir. Bu soyadı değiştirme davası birden fazla kez açılabilecektir. Vekil aracılığıyla yürütme zorunluluğu yoktur, kişi kendi başına da bu davayı açabilecektir. Ancak bir kez açılabilen bu davada olası aksaklıkların önlenmesi için vekil aracılığıyla yürütülmesinde yarar vardır. Vekil ile işlemler takip edildiği müddette davacının duruşmada hazır bulunması zorunlu değildir. Dava açıldığında nüfus kayıtları getirilir ve tanıklar dinlenir. Zorunlu olmasa da hâkim takdir ederken tanıkların etkisi olacaktır. Nüfus müdürü soyadı değiştirme davasında hazır bulunur. Cumhuriyet Savcısı da kimi durumlarda hazır bulunabilir. Mahkeme kararını verdiğinde temyiz edilmez ve karar kesinleşirse hüküm mahalli bir gazetede ilan edilir ve nüfus müdürlüğüne gönderilir. Nüfus müdürü kaydı işler ve kişi yeni kimliğini gidip alabilir. Davacı taraf evliyse karısı ve velayeti altındaki çocuklarının soyadları da değişir. Dava mahkemenin iş yükü ağırlığa göre farklı sürelerde sonlanabilir. Ancak usulü eksikliklerin bulunmaması ve dosyadaki bilgilerin yeterliliği ile tek celsede bitmektedir.

Soyadı Değiştirme Davası Ücreti

Soyadı değişikliğinde merak edilen hususlardan birisi de bu hukuki sürecin maliyeti gelmektedir. Dava süreci içerisinde yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri ile birlikte gazete ilan ücretleri… gibi bir çok gider yer alır. Soyadı değişikliği ücreti hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

isim değiştirme davası isim değişikliği ad değiştirme

isim değiştirme davası

Hukuk sistemimiz isminden memnun olmayan kişilerin bu memnuniyetsizliklerinin haklı sebepler oluşturması halinde isim veya soyisimlerini değiştirmelerine ilişkin dava açmalarına cevaz vermiştir. Bireyler kanunda geçerli sebeplerin varlığı halinde mahkemeye başvurarak isim değiştirme davası ve soyisim değiştirme davası açabilirler.

İsmimi Değiştirmek İstiyorum Ne Yapmalıyım? ( Adımı Değiştirmek İstiyorum)

Toplumumuzda isimler genellikle aile büyükleri tarafından konulmakta ve kişiler kendi isimlerini seçememenin zorluklarını yaşayabilmektedirler. İsmimi değiştirmek istiyorum diyen kişiler de mevcut isimlerinin doğurduğu bir takım olumsuzlukların giderilmesi amacıyla ad değişikliği yoluna gitmek istemektedir. Medeni Kanun isim değişikliği için dava açılması ve mahkeme sürecinde, isim değişikliğine ilişkin hakim kanaati oluşturulması gerektiğinin altını çizmektedir. Adımı değiştirmek istiyorum diyen kişiler için eğer ki isminde bir yazım yanlışı gibi hataların bulunmaması durumunda dava yoluna gitmeleri gerekir.

Nüfus Müdürlüklerinden İsim Değiştirmek Mümkün Mü?

Son yıllarda haberlerde şu başlıkları sıklıkla duyuyoruz. “ Artık isim değiştirmek çok kolay”, “bir dilekçeyle isim değiştirme”, “nüfus müdürlüğüne dilekçe vererek isminizi değiştirebilirsiniz”… gibi dikkat çekici ama hukuken içeriğini dolduramayan haberlerle karşılaşılmaktadır. Nüfus müdürlüklerinde isim değiştirmek mümkün değildir. Nüfus müdürlüğünde yapılan işlem, isim düzeltmedir. Yani isminizde nüfus kaydından kaynaklanan hataların düzeltilmesi işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılabilir. Örneğin Ayşe isminin, nüfusa kaydı yapılırken “ayşa” şeklinde yazım hatası, nüfus müdürlüklerine yapılacak başvuru ile düzeltilebilir. Fakat kökten bir isim değişikliği için nüfus müdürlüğüne dilekçeyle başvuru yapılması söz konusu değildir. Bu yüzden isim değiştirmek isteyen kişi isim değiştirme davası açmak zorundadır.

mahkeme kararıyla isim değiştirme

Mahkeme Kararıyla İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

Adını değiştirmek isteyen kişi, haklı bir isim değişikliği sebebi öne sürerek dava açmalıdır. İsim değişikliğine ilişkin davalar, bu hususta hazırlanacak olan dilekçe ile ikamet edilen yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilmektedir. İsim değişikliği davalarında hakim, isim değişikliğine gerek görürse kişinin ismi mahkeme kararıyla değiştirilir.

İsim Değiştirme Davası Nerede Açılır?

İsim değişikliklerinde davanın açılacağı mahkemelerin hangisi olduğu geçmiş dönemde sıklıkla tartışma konusu olmuştur. Fakat artık bu tür davalarda görevli mahkemelerin Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğu ve isim değiştirmek isteyenlerin Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçeleri ile birlikte dava açmaları gerektiği kabul edilmiştir.

İsim değiştirme davası açarken dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de görevli mahkeme ve yetkili mahkeme ayrımıdır. Evet Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalarda görevlidir ama dava nerede açılacaktır? İsmini değiştirmek isteyen kişilerin çok sık karşılaştıkları durumlardan bir tanesi de isim değişikliği davasının yanlış yerde açılması ve sonucunda yetkisizlik kararı alınmasıdır. O yüzden davanın yetkili mahkemede açılması, davanın neticesinin olumsuz olmaması için dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir.


Özetle isim değiştirme davası nerede açılır diye merak eden kişilerin davayı açmaları gereken yer resmi ikamet adreslerinin bağlı olduğu Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

isim değiştirme davası nasıl açılır

isim Değiştirme Davası Nasıl açılır?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesi isim değiştirme davalarından bahsetmektedir. Bu maddeye göre kişi isminin değiştirilmesini ancak hakimden isteyebilir. Görüleceği üzere isim değiştirme işlemleri Türkiye’de hakim onayına tabii kılınmıştır. Hakim onayı ise ancak haklı bir nedenle mümkün olmaktadır. Burada hangi gerekçelerin haklı neden sayılacağı ise hakimin takdir yetkisine bırakılmıştır. Pratikte karşılaşılan örneklerden yola çıkarak nelerin haklı neden sayılabileceğini maddeler halinde anlatmaya çalışalım;

Kişi nüfus cüzdanındaki isminden farklı bir isimle aile, arkadaş ve iş çevresinde tanınıyorsa (Kişinin kimliğine yazan isim Ahmet ancak kullandığı isim Ali),

Komik, söylenişi zor, anlamsız bir sözcükten ibaret ise (Satılmış, Lütfullah),

Özel hayatında yanlış anlamalara ihtimal veriyorsa (Yanardöner, Döndü),

Örf ve adete aykırı anlamlar içeriyorsa (Oral, Kazma),

Bu sebepler mahkemeler nezdinde isim değiştirme davası için haklı gerekçe sayılmaktadır.

İsim değiştirme davasının hangi mahkemede görüleceği son dönemde önemli tartışmalara konu olmuştur. Ancak Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından verilen görev kararları ile asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu hükmüne artık kabul edilmiştir.

İsim değiştirme davası için çıkarılacak avukat vekaletnamesinin özel yetkiler barındırması zaruridir. Kişi vereceği vekaletname içerisinde “isim değiştirme davası açmaya, isim ekletme davası açmaya, nüfus müdürlüğünden talepte bulunmaya” gibi özel yetkileri vekaletname içerisine ekletmek zorundadır. Aksi halde mahkeme usuli eksiklik nedeniyle isim değiştirme davasını karara bağlamayabilir.

isim değiştirme davası ne kadar sürer?

İsim değiştirme davası için asliye hukuk mahkemesine yapılacak başvurunun ardından ortalama 3-4 ay içerisinde değişiklik tamamlanmaktadır. Burada açılacak davanın ardından usuli işlemler tamamlanır ve ön inceleme duruşması yapılır. Ardından yapılacak tahkikat duruşması ile deliller asliye hukuk hakim tarafından incelenir. Değişikliğe bir engel bulunmaması halinde mahkeme değişiklik kararı verir. Mahkemenin kararının ardından bu değişiklik kararı kamuya duyurulmak amacıyla bir gazetede ilan edilmektedir. Gazete ilanının ardından değişikliğe 3. kişilerin itirazda bulunmaması halinde dosya kesinleştirilir ve isim değiştirme davası neticelenmiş olur.

2012 yılından önce isim değiştirme davası ancak bir defaya mahsus açılabiliyordu. Kişi hayatı boyunca ismini yalnız bir defa değiştirebiliyor ve onun dışında başka bir değişiklik davası açması kanun tarafından engellenmiştir. Ancak bu kanun maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu iptal ile kişiler artık birden fazla defa isim değiştirme davası açmaya hak kazanmışlardır.

İsim Değiştirme Davası Ücreti Ne Kadar?

İsim değişikliği davalarında ödenecek ücret içerisinde davanın yargılama giderleri, harçlar, mahkeme masrafları,ilan ücreti, isim değiştirme avukatı ücreti gibi bir çok kalem yer alır. İsim ve soyisim değişikliği davalarında ödenecek ücret, davadan davaya farklılık gösterecektir. O nedenle bizimle iletişime geçerek bu süreçte isim değiştirme davanızın masrafları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

İsmimi Nasıl Değiştirebilirim?

İsim değişikliği yapmak istiyorum diyen kişilerin bu hususta “isim değiştirme davası” açmaları gerekir. Ad değişikliği dava yoluyla yapılabilir. Bu noktada ismini değiştirmek isteyen kişi haklı bir gerekçe ile dava açmalıdır. 4721 sayılı Kanun’da hangi durumların haklı isim değiştirme nedeni olarak kabul edildiği açıkça ifade edilmemiştir. Bu yüzden isim değiştirme davaları zor bir süreci ifade eder. Açılacak olan davada hakim kanaati isim değişikliği yapılabilmesini sağladığından etkili bir mahkeme süreci gerçekleştirilebilmesi adına bu hususta hukuki adımların doğru atılması elzemdir.

İsim Değiştirme Nedenleri Nelerdir?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere kanun hangi durumlarda isim değiştirilmesini haklı gerekçe olarak kabul edildiğine dair net bir açıklama yapmamıştır. Fakat ad değişikliği sürecinde hakimlerin sıklıkla kabul ettiği bazı isim değiştirme nedenleri vardır. Aşağıda en sık karşılaşılan isim değiştirme nedenleri yer almaktadır. Fakat bilinmesi gerekir ki isim değiştirme davalarında esas husus hakim kanaati olduğundan, etkili bir hukuki süreç yönetimi yapılması gerekir.

Başka İsimle Tanınma Nedeniyle İsim Değiştirme

Ad değişikliği davalarına konu olan, en sık kullanılan isim değiştirme nedenlerinden birisi başka bir isimle tanınma durumudur. Çevremde farklı bir isimle tanıyorlar, başka bir isimle tanınıyorum… gibi durumlar çok sık rastlanmaktadır. Kişiler kimlikteki ismi ile değil farklı bir isimle tanınıyor olması halinde isim değiştirme davası açarak, yasal olarak isim değişikliğine gidebilmektedirler.

Komik İsim Nedeniyle İsim Değişikliği ( İsimle dalga geçilmesi, alay edilmesi)

İsim değişikliği davalarına konu olan bir başka durum da, isimle dalga geçilmesi, ismin alay konusu olması veya ismin komik olması durumudur. Ad değiştirme davalarına sıklıkla konu olabilmektedir. İsmin komik olması veya alay edilmeye müsait olması, isim sahibini zor durumlara sıkabilmektedir. Bu bağlamda ismiyle alay edilen kişiler sosyal ortamlarda, iş yerinde veya arkadaş çevresinde bu husustan kaynaklı olarak ismini kullanmaktan çekinebilmekte hatta yeni tanıştığı kişilere farklı bir isim verebilmektedir.

Dini İnanç Nedeniyle İsim Değişikliği

Kişiler inançları doğrultusunda mevcut isimlerinden şikayetçi olabilmektedirler. Örneğin müslüman bir birey inancı gereği farklı bir dini çağrışım yapan ismini, islamiyete uygun bir isimle değiştirmek isteyebilir. Açılacak isim değişikliği davası ile kişi bu durumu isim değiştirme nedeni olarak öne sürebilir. Hukuki süreçte hakim kanaati oluşması durumunda ise isim değişikliği kararı verilebilmektedir.

isim değiştirme avukatı

İsim Değiştirme Avukatı

İsim değişikliği dava süreci, zor ve karmaşık bir süreci ifade eder. Dava dilekçesinin hazırlanması, isim değiştirme nedeninin doğru seçilmesi ve mahkemede etkili bir savunma yapılması, isim değiştirme davası için tanık bildirilmesi, tanıkların hazırlanması… gibi süreçler dışında isim değiştirme davası sonrası, ilan süreci gibi işlemler isim değişikliği yapmak isteyen kişiler için karmaşık olabilmekle birlikte bu süreçte yapılacak hatalar davanın reddine sebep olabileceği gibi isim değişikliği süresini de direk etkilemektedir. O yüzden isim değiştirme avukatı ile birlikte hukuki sürecin yürütülmesi önerilmektedir.