istifa eden ihbar tazminatı alabilir mi


İHBAR TAZMİNATI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 10

1-İhbar tazminatı nedir? İş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf karşı tarafa belirli bir süre öncesinde haber vermek zorundadır. İşte bu husus ihbar süresi olarak iş kanunumuza girmiştir. İhbar süresi hem işçi hem de işveren için öngörülmüştür. Hangi taraf ihbar sürelerine uymazsa diğer tarafa tazminata ödemekle yükümlü kılınır. İşçi veya işveren iş […]

İhbar Tazminatı Hakkında Genel Bilgiler - Halil İbrahim Çelik