Etiket arşivi: Miras Davası Avukatı

Miras Avukatı,Miras Davalarına Bakan Avukatlar,Miras Davası Avukatı,Miras Avukatı Ücretleri,Miras Avukatı Maliyeti,Miras Davası Ücreti,Miras Davası Maliyeti

Miras Avukatı

Mirasın paylaşılması sürecinde kimi zaman mirasçılar arasında yaşanılan anlaşmazlıklar, miras davalarına konu olabilmektedir. Bu durum, miras paylaşımının yasal çerçevede yapılmamasından kaynaklanmakta olup, kimi mirasçıların bu anlamda mirastan haklarını tam olarak alamamasına neden olmaktadır. Miras avukatı, mirasın paylaşımı noktasında yaşanacak hak kayıplarının önüne geçilmesi adına size mutlak fayda sağlayacak unsurların başında gelmektedir. Miras Hukuku oldukça karmaşıktır. Mirastan kimlerin pay alacağı, hangi mirasçının ne kadar pay sahibi olduğu, mirasın nasıl bölüşüleceği, hileli satış yoluyla (muris muvazaası) mirasçıların haklarından men edilmesi karşısında nasıl bir yol izleneceği, mirasın paylaşılmasına yaşanılan anlaşmazlık sonrası mirasın satışının istenmesi, mirasçıların saklı pay oranları, izalei şuyu davaları, mirasın reddi, mirasın borca batık olması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, vasiyetname hazırlanması… gibi bir çok durumda yaşanılan hak kaybının önüne geçilebilmesi ancak miras hukukunun bilinmesi ile mümkündür.

Mirasa ilişkin yaşanılan anlaşmazlıkların çözümü noktasında miras avukatı ile sürecin yürütülmesi, maddi anlamda kaybınızı önleyecektir. Özellikle miras davalarında bireyler açısından yasal hakkın tam olarak alınamaması büyük maddi kayıplar yaşanmasına neden olabilmektedir. O yüzden miras sürecinde uzman bir miras davası avukatı tarafından hukuki destek alınması önerilir.

 

Miras Avukatı Ne Yapar?

Mirasçılar arasında yaşanılan paylaşım sorununun çözümü, hukuki temelde yapılmadığı zaman taraflardan birisi veya bir kısmı hak kaybı yaşamaktadır. Burada miras hukukunun doğru bilinmemesi, mirasçıların yasal haklarının ne olduğunu bilmemesine neden olacağından hak kayıpları burada başlamaktadır. Ülkemizde özellikle kız çocuğunun mirastan eşit pay alamaması, evlilik dışı çocuğun miras hakkını koruyamaması, miras bırakacak kişinin, diğer mirasçıları gözetmeksizin mirası tek bir kişiye devretmesi, hileli satış yoluyla mirasın elden çıkarılması ya da mirasçılardan bir veya bir kaçına satış gösterilmesi… gibi durumlar mirasta yaşanacak hak kayıplarını doğurmaktadır. Miras avukatı mirasçıların  maddi anlamda yaşayacakları hak kaybının önlenmesi adına

 • İzalei şuyu davası (ortaklığın giderilmesi)
 • Mirasın Reddi davası
 • Mirasta Saklı Pay
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Muris Muvazaası
 • Tapu İptali
 • Mirasın Satışı
 • Yasal Miras Paylaşımı
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • Miras Paylaşım Sözleşmesi (miras taksim sözleşmesi)
 • Tenkis Davası
 • Mirastan Feragat Sözleşmesi
 • Tapu Hisselerinin Devri
 • Babalık davası…

Gibi süreçleri yürütmektedir. Mirasta yaşanılan hak kayıplarının bertaraf edilmesi için uzman bir miras avukatı ile sürecin yürütülmesi önem taşır. Zira olumsuz bir durumda yasal olarak mirasçı olan kişi maddi anlamda büyük kayıplar yaşayabilmektedir.

 

Miras Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Hayır miras davalarında, tarafların avukat tutma zorunlulukları yoktur. Fakat, yaşanabilecek hak kayıpları göz önüne alındığında avukat tutulması bireylerin menfaatine olacaktır.

 

Miras Avukatı Ücretleri

Miras davalarında ödenmesi gereken avukatlık ücreti davanın ağırlığına, davanın oluşturacağı iş yüküne ve davanın niteliğine göre farklılık göstermektedir. Miras avukatı ücreti, hakkında ayrıntılı bilgi almak için iletişim sayfasından bize danışabilirsiniz.