Etiket arşivi: tanıma

YURTDIŞINDA BOŞANMANIN TÜRKİYE’DE TANINMASI- Av. H.İ. Çelik

YURTDIŞINDA BOŞANMANIN TÜRKİYE’DE TANINMASI

Türkiye vatandaşları dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde önemli sayıda bir nüfusa sahiptir. Bu yayılmaya rağmen vatandaşlar Türkiye ile bağlarını kesmemiş ve tabiri caizse iki ayaklı bir hayat sürmeye başlamışlardır. Bu iki ayaklılık hayatın her alanına sirayet etmiştir. Bu alanlardan biri de hukuki boyuttur. Türkiye’de evlenen yahut yurtdışında yaptığı evliliği Türkiye’ye bildiren vatandaşların yurtdışında yaptıkları boşanma işlemleri Türkiye’de kendiliğinden geçerli hale gelmemektedir. Bu vatandaşların yurtdışında yaptıkları boşanma işleminin üzerinden onlarca yıl geçse dahi kendiliğinden Türkiye’de uygulanabilir hale gelmesi mümkün değildir. Bu boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli hale gelmesi için boşanmanın tanınması davası açılması gerekmektedir.

Yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması belirttiğimiz üzere ancak bir dava ile mümkün hale gelmektedir. Bu davanın adı boşanmanın tanınması davasıdır. Standart dava prosedürlerinden farklı olarak bu dava için toplanması zaruri bir takım evraklar bulunmaktadır. Bu evrakların temin edilmesi ile kamu düzenine aykırı bir hüküm yok ise hakim tarafından boşanmanın tanınması kararı verilecektir.

Yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması için öncelikle yurtdışında alınan boşanma kararının aslı veya kararı veren mahkeme tarafından onaylı örneğinin temin edilmesi gerekmektedir. Türk Hukuku’nda mahkeme ilamı olarak adlandırdığımız bu evrak dava için olmazsa olmaz bir şarttır. Her ne kadar kararın mahkeme tarafından onaylanmış örneğinin de kullanılabileceğini belirtsek de kimi mahkemeler orijinal kararı özellikle talep etmektedirler. Bu nedenle önceliğimiz ilgili mahkeme kararının orijinal örneğinin temin edilmesidir. Ayrıca alınan bu mahkeme kararının kesinleşmesi gerekmektedir. Kesinleşme ile kastedilen bir üst derece mahkemesine hiç gidilmemesi veya gidilse dahi boşanma kararının değişmemesine ilişkin bir ibare kararda yer almalıdır. Başta da belirttiğimiz üzere yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması davaları oldukça şekli davalardır. Bu nedenle evrakların dikkatli bir şekilde toplanması gerekmektedir. Bu evraklar arasında en büyük problem bahsettiğimiz bu kesinleşme ibaresinde yaşanmaktadır. Bu nedenle karar üzerinde “Bu karar ……..….. tarihinde KESİNLEŞMİŞTİR” veya benzer nitelikte cümlelerin yer almasına özellikle dikkat etmek gerekir. Zira böyle bir ibarenin yer almaması davanın reddedilmesine neden olabilir. Alınacak son evrak “Apostille Şerhi” dediğimiz bir evraktır. Apostille şerhi yurtdışında alınan boşanma kararının Türkiye’de geçerli hale gelmesine yarayan bir mühürdür. Boşanma kararının arka yüzüne veya ek bir evrağa “Convention de La Hay edu 5 Octobre 1961”  şeklinde yer alacak bir ibare mahkeme kararının Türkiye’de uygulanması anlamına gelmektedir.

Bu evraklarının temin edilmesinin ardından noter veyahut konsolosluk onaylı olarak Türkçe’ye çevrilmesi gerekmektedir. Onayı çevirinin ardından evraklarının tanıma davasına hazır hale gelecektir. Çıkarılacak özel düzenlenmiş (fotoğraflı) avukat vekaletnamesi ile yurtdışında aldığınız boşanma kararını Türkiye’de tanıtabilirsiniz.

Yurtdışında Boşanmanın Türkiye’de Tanınması İle İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!

Tanıma Tenfiz Davasında Gereken Belgeler - Halil İbrahim Çelik

TANIMA TENFİZ DAVASINDA GEREKEN BELGELER

Yurtdışında yaşayan ve yaptıkları evliliği yaşadıkları ülkelere bildiren Türk vatandaşlarının yurtdışında yaptıkları boşanma işlemleri Türk Hukuku’nda geçerli değildir. Bu vatandaşların yaptıkları boşanma işleminin Türkiye’de geçerli olabilmesi tanıma tenfiz davası adı verilen yeni bir dava açmaları gerekmektedir. Bu dava ile yurtdışında alınan mahkeme kararı Türkiye’de de uygulanabilir hale gelmektedir.

Tanıma tenfiz davası şekli bir dava olup ana esası yurtdışında yapılan boşanma işlemine ilişkin gerekli belgelerin toplanmasıdır. Bu belgelerin neler olduğu kanunda açıkça belirtilmiştir. Tanıma tenfiz davası açabilmek için kişi öncelikle yurtdışında aldığı boşanma kararının aslını veya kararı veren mahkeme tarafından onaylanmış fotokopisini edinmelidir. Orijinal olmayan veya verilen makam tarafından onaylanmayan fotokopiler tanıma tenfiz davasında kullanılamaz. Ayrıca alınan bu boşanma kararı kesinleştirilmelidir. Kesinliğin pratik hayatta anlamı yurtdışında mevcut nüfus kayıtlarına işlenmiş hale gelmesidir. Bunun için de taraflar davayı temyiz etmemeli veya temyiz etseler bile temyiz neticesinde kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Ayrıca bu kesinleşmiş mahkeme kararına taraflar “Apostille şerhi” dediğimiz bir şerh eklemelidirler. Apostille şerhi yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli hale gelebilmesi için gerekli olan bir mühürdür. Evrakın arka yüzüne işlenerek boşanma ilamı Türkiye’de geçerli hale gelir. Bu evrakların toplanmasının ardından yeminli bir tercüman tarafından noter onaylı veya konsolosluk onaylı olarak Türkçe’ye çevrilir. Bu haliyle artık Türkiye’de kullanılmaya hazır hale gelir. Bu evraklarında tek bir tanesinin dahi eksik olması halinde tanıma tenfiz işlemi yapılamaz. Bu nedenle evrak toplama aşamasında oldukça dikkatli olunmalı ve mümkünse uzman bir avukat denetiminde süreç yönetilmelidir. Evraklarınız ile ilgili ayrıntılı bilgi için iletişim formundan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ofisimiz kurucu ortaklarından Av. Tuğsan Yılmaz’ın konu ile ilgili röportajını aşağıda izleyebilirsiniz.

Normal şartlarda tanıma davası ile tenfiz davası farklı hukuki kavramlardır. Bir mahkeme kararının Türkiye’de dikkate alınması için tanıma davası açılması yeterlidir. Ancak karar içerisinde devlet kurumlarını hareket geçirilmesi gereken tarzda bir edim var ise –örneğin çocuğun velayeti, tazminat, nafaka, alacak vb.- bu halde açılması gereken dava tenfiz davasıdır. Zira belirttiğimiz üzere bu her iki dava da birbirinden farklı davalardır.

Tanıma tenfiz davası için yukarıda boşanma yönünden gerekli açıklamaları yaptık ancak bu davalar sadece boşanma kararlarını değil yurtdışında alınan bütün mahkeme kararlarını kapsamaktadır. Kişi yurtdışında aldığı tazminat kararlarını, nafaka kararlarını, alacak davalara ilişkin kararları, cinsiyet değiştirme davalarına ilişkin kararları, isim ve soyisim değiştirme davalarına ilişkin kararları Türkiye’de tanıtmak veya tenfiz ettirmek isterse bu davaları açabilir. Zira tanıma tenfiz davasından önce bu kararların Türkiye’de herhangi bir hükmü bulunmuyorken açılacak dava ile alınan kararlar sanki Türk Mahkemeleri’nden verilmişçesine bir anlam kazanır ve devlet kurumlarını harekete geçirir.

Tanıma Tenfiz Davası İle İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!