Etiket arşivi: telif hakkı ihlali davası

Telif hakkı ihlali

Telif Hakkı ihlali

Telif hakkı ihlali, koruma altındaki fikir ve sanat eserlerinin sahibinin izni olmaksızın çoğaltılması, kiralanması, yayınlanması, gösterilmesi, çoğaltılması, dağıtımının yapılması, görsel veya işitsel iletişim araçları vasıtasıyla umuma yayılmasının sağlanması gibi eylemleri ifade eder.  Telif hakkına sahip kişinin izni olmadan bir eserin hukuka aykırı bir şekilde telif ihlali söz konusu olduğunda bu kişi veya kişilere bir takım yaptırımlar ve cezalar uygulanır. Telif hakkı ihlali durumlarında ne yapılması gerektiği ile ilgili olarak bu yazımızda telif hakkı ihlali davası nasıl açılır, telif hakkı ihlali cezası, telif hakkı ihlali nedeniyle ceza davası, telif hakkı ihlali nedeniyle hukuk davası ve telif hakkı ihlali nedeniyle tazminat davası konularında bilgi vereceğiz.

Telif Hakkı ihlal davası

Telif Hakkı İhlali Kapsamı

Fikir ve sanat eserlerinin korunması kapsamında telif hakkı, eser sahibi ya da eserin telifine sahip şirket, kurum, kuruluş veya şahısların eser hakkında tasarruf yetkisine sahip olmalarına olanak sağlar. Bu tasarruf yetkisinin telif hakkına sahip olmayan kişiler tarafından kullanılmaya çalışılması ise, telif hakkı ihlali olarak adlandırılır. Peki hangi durumlarda telif hakkı ihlal edilmiş olur?

  • Telif hakkına sahip bir eserin izinsiz çoğaltılması
  • Telifi olan eserin izinsiz değiştirilmesi
  • Telifi olan eserin izinsiz dağıtılması
  • Telifi olan eserin izinsiz umuma sunulması
  • Başkasına ait olan eseri kendi eseriymiş gibi adlandırma
  • Eser ve eserin telifine ilişkin eksik, yanıltıcı ya da aldatıcı bilgi verme
  • Telifi olan eserin izinsiz iletilmesi, kiralanması satılması, gösterimi… gibi davranışlar, telif hakkı ihlali kapsamında değerlendirilmektedir.

Telif Hakkı ihlali Davaları ve Cezası

Bir eser veya fikrin telif haklarına sahip kişi ve kurumlar, herhangi bir ihlal durumunda ya da ihlal tehlikesinin olması durumunda hukuki açıdan haklarını savunabilmektedirler. Buna göre ihlal sonucunda telif hakkı ihlalinin gerçekleştiği yer savcılığına başvuru yaparak ceza davası süreci işletilebilir. Savcılık hukuka aykırı olduğu iddia edilen telif hakkı ihlallerinde, ihlal faaliyetinin durdurulmasına karar verebilmektedir. Fakat bu karar 24 saat içerisinde hakime sunulmalıdır. Aksi halde faaliyetin durdurulmasına ilişkin savcılık kararı, 24 saat içerisinde hakim tarafından onaylanmaz ise hükümsüzdür.

 

Telif hakkına sahip olunan bir eser ya da fikre ilişkin hak ihlali olması durumunda

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 68. Maddesi uyarınca eser hak sahibi sözleşme yaparak, isteyebileceği ücretin ya da raiç bedelin üç katını talep edebilmektedir.

Telif Hakkı İhlali Durumunda Maddi ve Manevi Tazminat

Hukukta yaşanılan zararın giderilmesi açısından iki farklı tazminat türü bulunur. Bunlardan birisi maddi tazminat iken, diğeri manevi tazminattır. Telif hakkı ihlallerinde, eser sahibinin manevi olarak yıpratılmış olması durumunda, manevi tazminat davası açılması mümkündür. Örneğin, eser sahibinin adının belirtilmemesi, eserin orjinaline uygun olmayacak şekilde değiştirilmesi gibi durumlar manevi tazminat kapsamında yer alacaktır. Manevi tazminat miktarı, ihlalin önemine, ihlali gerçekleştiren kişinin maddi olanaklarına göre değişiklik göstermektedir.

 

Telif hakkı ihlallerinde maddi tazminat talep etmek isteyen kişiler için ise, bu ihlalin, eser sahibinde yarattığı maddi kayıplar göz önüne alınmaktadır. Örneğin eserin izinsiz çoğaltılması, kiraya verilmesi, gösterimi… gibi durumlarda maddi bir kazançtan, eser sahibi yoksun bırakılmış olmaktadır. Bu durumda telif hakkı ihlali nedeniyle maddi tazminat talep edilebilmektedir.

Telif hakkı ihlallerinde maddi ve manevi tazminat talep edilmesinin yanı sıra, ihlali gerçekleştiren kişinin bu eylemden dolayı elde ettiği gelir de talep edilebilmektedir.