Etiket arşivi: yaş büyütme ve bedelli askerlik

Yaş Büyütme Davası - Av. Halil İbrahim Çelik

YAŞ BÜYÜTME DAVASI

Türkiye’de bulunan nüfus sistemi yeterince gelişmemiştir. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri hastanede doğum yapan birey sayısının geçmiş yıllarda çok düşük bir oranda kalmasıdır. Belirli bir yaşın altında olan (özellikle 1990 öncesi) bireylerin dikkate değer bir kısmı evde doğduğu için nüfus sistemine kaydedilmesi doğumdan sonraki bir zaman dilimi içinde olmuştur. Bu nedenle bir kısım vatandaşlar nüfus sisteminde gerçek yaşlarından daha küçük bir yaşta görünmektedirler.

Nüfus sistemi içerisinde olabilecek bu tür eksikliklerin önüne geçmek isteyen kanun koyucu yaş düzeltme için vatandaşlara dava açma imkanı vermiştir. Kişiler yaşlarını büyütmek yahut küçültmek için bir dava açarak gerçek yaşlarının nüfus sistemine kaydedilmesini talep edebilirler. Biz bu makalede spesifik olarak yaş büyütme davası hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Yaş büyütme davası bir nüfus davası olup kişinin ikametgahının bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Yaş büyütme davası açmak isteyen birey gerçek yaşı ile ilgili inandırıcı deliller sunarak nüfus sisteminde yazan yaşını gerçek yaşına çevirebilir. Yaş büyütme davası belirli şartların varlığı halinde açılabilir. Bu şartlardan ilki kişinin olduğunu iddia ettiği yaşa uygun bir dış görünüşünün olmasıdır. 1-2 yaş değişikliğine ilişkin açılacak davalarda bu husus önem arzetmezken daha ciddi boyutlu davalarda kişinin dış görünüşü ciddi önem arzetmektedir. Normal şartlarda avukat ile temsil dilen bireyin bu tür davalara katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak yaş ile alakalı önemli boyuttaki değişikliklerde dış görünüş ile olunduğu iddia edilen yaşın örtüşme hususu hakim tarafından bizzat görülme zorunluluğu nedeniyle davalara katlma mecburiyeti bulunmaktadır. Bu nedenle kişinin dış görünüşünün olduğunu iddia ettiği yaşa uygun olması gerekmektedir. Yaş büyütme davası hakkında önemli 2. şart ise kişinin hastane doğumlu olmamasıdır. Zira hastane doğumlu olan bireylerde esas olan doğum belgesidir. Bu belgelerin doğruluğu karine olarak kabul edilmiş olup aksi ancak belgenin iptali mümkündür. Bu nedenle nüfus sisteminde doğum yılı hastane kayıtları nazarında belirtile bireyler yaş büyütme davası açamazlar. Yaş büyütme davası ile ilgili son şart ise kişinin olduğunu iddia ettiği yaşta kardeşinin bulunmamasıdır. Zira tıbbi olarak aynı yıl içerisinde 2 kardeşin doğması çokçok düşük bir ihtimaldir. Bu nedenle kişinin olduğunu iddia ettiği yaşta bir kardeşinin olması davasının reddi anlamına gelmektedir.

Yaş Büyütme Davası Bedelli Askerliğe Etki Eder Mi?

Yaş büyütme davası genellikle bedelli askerlik dönemlerinde iyice öne çıkmakta ve birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Ancak kanun koyucu tabir-i caizse bu şark kurnazlığını düşünmüş ve önlem almıştır.  Askerlik Kanunu’na göre askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişikliklerinin askerliğe etki edebilmesi için ancak hastane kayıtları temele alınarak yapılmış olması gerekmektedir. Yani sadece tanık deliline dayanılarak yapılan yaş değişiklikleri askerlik hususunu etkilememektedir. Bu husus Askerlik Kanunu’nun 81. maddesine dayanmaktadır.

Yaş Büyütme Davası İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!