Vasiyetname - Av. Halil İbrahim Çelik

Vasiyetname Nedir Nasıl Hazırlanır?

Vasiyetname Nedir Nasıl Hazırlanır?
1 vote, 5.00 avg. rating (93% score)

Mirasbırakanın son dilek ve istekleri ile mirasının nasıl paylaşılmasını istediği hususları yazdığı belgeye vasiyetname ismi verilmiştir. Vasiyetname 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre sözlü, el yazılı ve resmi şekilde olmak üzere 3 şekilde düzenlenebilir.

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Resmi vasiyetname için mirasbırakanın 2 tanık ile birlikte resmi memura başvuru yapması zorunludur. Burada resmi memur; sulh hukuk hakimi, noter veya görevlendirilen diğer kimseler olabilir. Mirasbırakan son dilek ve istekleri ile mirasının nasıl paylaştırılmasını istediği hususunu resmi memura bildirir ve resmi memur bu hususları yazılı hale getirerek okuması için mirasbırakana verir. Mirasbırakan düzenlenen vasiyetnameyi okur ve istediği gibi düzenlenmiş ise resmi vasiyetnameyi imzalar. Daha sonra 2 adet tanığa düzenlenen vasiyetnamenin kendi istek ve arzuları doğrultusundan düzenlendiğini beyan eder. 2 tanık mirasbırakanın bu beyanı üzerine vasiyetnameyi imzalarlar ve resmi vasiyetname düzenlenmiş olur. Bu düzenleme şekli mirasbırakanın okuma yazma bilmesi halinde mümkündür. Mirasbırakan okuma yazma bilmiyorsa bu defa resmi memur mirasbırakanın dilek, istek ve arzularını tanıklar önünde mirasbırakana okur, mirasbırakan vasiyetnameyi onaylar ise tanıklar mirasbırakanın onay verdiğini ve fiil ehliyetinin yerinde olduğunu beyan ederek resmi vasiyetnameyi imzalarlar. İşte resmi vasiyetnameler okuma yazma bilmeyenler için bu şekilde düzenlenmiş olur. Resmi vasiyetnameyi düzenleyen memur bu vasiyetnamenin aslını saklamakla yükümlüdür.

El yazılı vasiyetnamenin düzenlenmesi için mirasbırakanın başından sonuna kadar el yazısı kullanması şarttır. Bu vasiyetnamenin üzerinde mirasbırakanın elinin ürünü olmayan tek bir cümle veya tarihin bulunması vasiyetnameyi geçersiz kılmaktadır. Ayrıca el yazılı vasiyetnamenin üzerinde yine el yazısı ile tarih atılması ve imzalanması zaruridir. Düzenlenen vasiyetnamenin bu şekilde saklanması için resmi memura verilir.

Sözlü Vasiyetname Nedir? Sözlü Vasiyetnameler Nasıl Hazırlanır?

Sözlü vasiyetnamenin düzenlenmesi ancak yakın ölüm tehlikesinin vuku bulması ve başka türlü vasiyetnamenin düzenlemenin mümkün olmaması halinde geçerlidir. Yakın ölüm tehlikesi, savaş hali, doğal afet vb. durumlarda başka türlü vasiyetname düzenlemenin imkanı yok ise mirasbırakan son arzularını 2 tanığa sözlü olarak bildirir. Bu iki tanığın okuma yazma bilmesi zorunludur. Son arzuları dinleyen tanıklar derhal bu hususları yazıya dökerler ve beraber imzalarlar. Ayrıca son arzusunu bildiren mirasçının ölüm halinde olduğunu ve fiil ehliyetinin yerinde olduğunu beyan ederler. İşte sözlü vasiyetnameler bu halde yapılmış olur. Ancak mirasbırakan ölüm tehlikesinden kurtulursa veya  başka türlü vasiyetname düzenleme ihtimali doğarsa bu halde bıraktığı sözlü vasiyetname geçersiz olur.

Vasiyetnameler İle İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!

Vasiyetname Nedir Nasıl Hazırlanır?” üzerine 2 düşünce

  1. Geri izleme: Kimler Mirasçı Olabilir -Mirastan Kimler Pay Alır -Halil İbrahim Çelik

  2. Geri izleme: Vasiyetnamenin iptali - Vasiyetname İptal Davası Nasıl Açılır?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


× dört = 36