0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Kategori: Genel

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Kentsel Dönüşüm Anlaşmazlığı, Kentsel Dönüşüm Mağduriyeti

Kentsel Dönüşüm Anlaşmazlığı

Kentsel dönüşüm süreci içerisinde gayrimenkul sahipleri arasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı yaşanabildiği gibi, kentsel dönüşüme ilişkin faaliyet gösteren müteahhit şirketleri ya da inşaat firmaları ile malikler arasında da sorun yaşanabilmektedir. Öte yandan devletle inşaat şirketleri veya kat malikleri ile belediyeler arasında da kentsel dönüşüm anlaşmazlığı yaşanması söz konusu olabilir. Kentsel dönüşümün en fazla yaşandığı yer olan…
Devamı

icra avukatı, icra avukatı İstanbul, İcra avukatı arama, icra avukatı arıyorum, icra avukatı Bakırköy, İcra davası avukatı, icra takibi

İcra Avukatı

Borcunu ödemekten imtina eden ve ya borcunu zamanında ödemek istemeyen bireylere karşı, alacaklı kişinin talebi üzerine icra müdürlüğünde yapılacak işlem neticesinde, devlet tarafından borçlunun borç yükümlülüğünü yerine getirmesi icra olarak ifade edilir. Alacaklının zamanında ve eksiksiz olarak alacağını tahsil etmesi icra takibi sürecini doğru bir şekilde yürütmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu noktada deneyimli ve icra…
Devamı

Şirket Avukatı,Hukuk Danışmanlığı,Outsource Hukuk Danışmanlığı,Şirket Avukatlığı,Dışardan Hukuk Desteği,Şirketlere Hukuk Hizmeti,Firmalara Hukuk Danışmanlık

Şirket Avukatı

Ekonomik sistemin her geçen gün gelişmesi karşısında şirketler, bir çok hukuki ihtilaf ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu anlamda, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Vergi Hukuku gibi hukuk dalları ile ilintili olarak şirketlerin avukatlık desteği ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır. Günümüzde bir çok şirket, bünyesinde hukuk departmanı oluşturmak yerine, Şirket…
Devamı

araç değer kaybı tazminatı davası

Araç Değer Kaybı

Araç değer kaybı ve kaza sonucu aracın değer kaybetmesi karşısında onarım gören aracın ikinci el fiyatında yaşanacak düşme sebebiyle bireyler sıklıkla mağduriyet yaşayabilmektedir. Her ne kadar kazada sigorta ve kasko tarafından kaza sonrası oluşan maddi zarar karşılanmış olsa bile, kazazedenin aracında oluşan değer kaybı ancak araç değer kaybı tazminatı talebiyle tazmin edilebilmektedir. Araç Değer Kaybı…
Devamı

GAYRİMENKULLERE YÖNELİK İNTİFA HAKKI- Av. H.Çelik

GAYRİMENKULLERE YÖNELİK İNTİFA HAKKI

İntifa hakkı, yani intifa yararlanma anlamına gelmektedir. Hukuk terminolojisinde ise sınırlı ayni hak olarak gösterilir ve bir mal varlığından devir dışındaki bütün imkanlardan yararlanma hakkı verir. Kanuna göre bu hak taşınır, taşınmaz ve diğer bütün malvarlığı değerleri üzerine kurulur. Taraflar aksini kararlaştırmadığı sürece bu hak sahibine mal varlığı değeri üzerinde tam bir yararlanma yetkisi vermektedir. Gayrimenkuller üzerinde ise intifa hakkını…
Devamı

Tahliye Davası - Av. Halil İbrahim Çelik

Tahliye Davası

Kira sözleşmeleri, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracınınsa karşılığında bedel ödenmeyi üstlendiği sözleşmedir. İki tarafa borç yükleyen bu sözleşmenin oluşabilmesi için kiraya verenin teslim borcunu yerine getirmesi gerekmektedir. Kira sözleşmesinin akdedilmesi kural olarak bir şekil şartına bağlanmamıştır. Ancak ispat açısından yazılı şekilde yapılmasında yarar vardır. Taraflar kira ve mal gibi esaslı noktalarda anlaştıktan…
Devamı

Trafik Kazalarında Tazminat Davaları - Av. Halil İbrahim Çelik

TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT DAVALARI

Ülkemizde çok sayıda trafik kazası meydana gelmekte, bu kazalar sonucu ölümler gerçekleşmektedir. Trafik Kazalarında Tazminat konusunda bu yazımızda bilgiler  verceğiz. Öncelikle destekten yoksun kalma tazminatı ölüm sonrası desteğin yakınlarına ödenen bir tazminat türüdür. Trafik kazalarında hükmedilebilmesi için Karayolları Trafik Kanunu’nda özel bir takım düzenlemelere yer verilmiştir. Ancak ilk etapta destekten yoksun kalma tazminatı amacı ve…
Devamı

Tutuklama Kararı

Tutuklama Kararı ve Tutuklamaya İtiraz

Tutuklama, şüpheli veya sanığın kişi hürriyetinin, hüküm verilmesinden önce hâkim kararı ile sınırlandırılarak tutukevi adı verilen yere konmasına denir. Yetkili hâkim soruşturmada sulh ceza hâkimi, kovuşturmadaysa mahkemedir. Hâkimin tutuklama kararı vermesi de tutuklama için tek başına yeterli değildir. Kural olarak tutuklama kararının verilebilmesi için savcının da bunu talep etmesi gerekir. Yeni CMK’ da kural tutuksuz…
Devamı

Apartman Aidatı İçin İcra Takibi - Av. H. İbrahim Çelik

APATMAN AİDATI İÇİN İCRA TAKİBİ

Bu Yazımızda Apartman aidatı için icra takibi Hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Günümüzde giderek artan nüfus karşısında müstakil evlerden ‘apartman’ olarak tabir edilen birçok dairenin yer aldığı yapılara geçiş yaşanmıştır. Bu yapılarda bir araya gelen insanların bir arada huzur ve düzen içinde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu yasal düzenlemelerin başındaysa Kat Malikleri Kanunu…
Devamı