0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Kategori: Genel

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Kira Alacaklarında İcra Takibi - Av. Halil İbrahim Çelik

KİRA ALACAKLARINDA İCRA TAKİBİ

İcra takibi kişinin alacaklarına ulaşabilmesi amacıyla devlet gücünü harekete geçirmesi için yapması gereken işlemin adıdır. Kira akdi iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Kiraya veren kiralananın kullanma hakkını kira süresi boyunca kiracıya vermek, kiracı ise bunun karşılığında kararlaştırılan kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Mevzuat düzenlemeleri kiracı lehinedir. Ancak bazı durumlarda kiraya verene, kiracıyı tahliye edebilmek için…
Devamı

Boşanmada Hakim Ne Sorar

Boşanmada Hakim Ne Sorar?

Boşanma davası açacak bireyler açısından bu süreçte merak edilen konulardan birisi de boşanma davasında hakimin ne soracağı neler üzerinde duracağı şeklinde olmaktadır. Boşanmada hakim ne sorar diye merak eden bireyler açısından anlaşmalı boşanmada  eşlerin protokol içerisinde beyan ettikleri konuları eşlerden tek tek dinlemek adına sorular yöneltebilmektedir. Boşanma davası protokolü içerisinde eşler, boşanmayı ilgilendiren konular olan,…
Devamı

İpotek Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Av. Halil İbrahim Çelik

İPOTEK

İpotek, bir çeşit taşınmaz rehnidir. Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla birlikte doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak ipotekle güvence altına alınabilir. Borçlunun borcundan sorumluluğu devam eder. Taşınmazın paraya çevrilmesinden sağlanan para alacağı karşılamazsa, rehinli alacaklı borçlunun diğer malvarlığı unsurlarına da başvurabilir. Borçlu ipotekle karşılanamayan bölümünden, alacağın aslı ile faiz gibi eklentilerinden…
Devamı

ANAYASA MAHKEMESİ'NE BİREYSEL BAŞVURU

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU

Bilindiği üzere İdare ve Anayasa Hukuku normları çerçevesinde birey-kamu ilişkileri arasında bir eşitsizlik söz konusudur. Devlet, elinde bulundurduğu kamu gücü vasıtasıyla kamu yararı sağlamak amacıyla vatandaşlarına yönelik pozitif kamu hizmetleri sağlayan bir tüzel kişiliktir. Bireysel başvuru sistemi ve Anayasa yargısı konusu 21. yüzyılda modern insan haklarının doğuşu ve bunun toplumlarca kabulü ile birlikte tartışılmaya başlanan…
Devamı

Velayet Değiştirme Davası

Velayet Değiştirme Davası

Anlaşmalı boşanma davalarında çocuğun velayeti hakkında eşler arasında alınan karar ya da hakimin vermiş olduğu karar, kesinlik içermemektedir. Yani her ne kadar protokol yapılarak çocuğun velayetinin kimde kalacağına karar verilmiş olsa da değişen hayat şartlarına bağlı olarak bireyler dilerlerse çocuğunun velayetini almak adına velayet değiştirme davası açabilirler. Velayet değiştirme davası açılabilmesi için herhangi bir süre…
Devamı

Sağlık Hukuku Doktor Hakları ve Yükümlülükleri - Av. Halil İbrahim Çelik

SAĞLIK HUKUKU, DOKTOR HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Doktorun tedavi sürecinde kendi sağlığını koruma ve mesleki risklerden korunma hakkı Sağlık hukuku için ana öge hekimdir. Hekimin mesleğini uygularken sağlık risklerini en aza indirecek çalışma koşullarını talep etme hakkına sahip olmalıdır. Bulaşabilirlik potansiyeli yüksek olan hastalıklarda hekimin kendi sağlığını tehlikeye atmama hakkı da bu kapsama girmektedir. Hekimliği seçmek kendisine zarar verecek süreci önceden kabul…
Devamı

ELEKTRİK FATURALARINDA KAYIP KAÇAK BEDELİ

Uzun zamandır tüketiciler için küçük rakamlarda olsa can sıkan durumlardan biri de elektrik faturalarında bulunan kayıp kaçak bedellerinin kaçak kullanım ile hiç ilgisi olmayan kullanıcılara ödetilmesiydi. Birçok gazete ve televizyon haberine konu olan bu olay ile ilgili elektrik idareleri herhangi bir işlem yapmaktan kaçınarak kendi kusurları olan durumu alakasız olan tüketicilere fatura etmekten hiçbir sakınca…
Devamı