0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Çekişmeli Boşanma

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Çekişmeli Boşanma

Son Güncellenme

Boşanma davaları usul açısından iki farklı şekilde görülmektedir. Bu dava türleri anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası olarak ayrılır. Çekişmeli boşanma davalarında eşlerden birisi boşanmayı istemeyeceği gibi, her iki taraf da boşanma arzusunda fakat boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında hem fikir olamayabilmektedir. Bu tür boşanma davaları çekişmeli boşanma davası ya da tek taraflı boşanma davası olarak ifade edilebilir.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma davasından farklı yargılama usullerini gerektiren, davacının öne sürdüğü boşanma nedeninin ispatı ile boşanmanın gerçekleşeceği ve neticesinde, ortaya konulacak argümanlar ile nafaka velayet tazminat gibi hususların netleştirileceği boşanma davası türüdür.

Eşlerden Birisi Boşanmak istemezse Ne Olur?

Eşlerden birisinin boşanmak istememesi durumunda boşanmak isteyen çekişmeli olarak boşanma davası açarak öne süreceği hukuki sebebi ispat edip yasal olarak evliliğini sonlandırabilir. Burada yine anlaşmalı boşanmalardan farklı olarak, taraflardan birisinin boşanmak istemesi diğer eşin boşanmak istememesi söz konusu olacağından ortaya boşanmayı gerektiren bir neden sürülmesi gerekir. Medeni Kanun evlilik içerisinde hangi tutum ve davranışların boşanmaya sebep olarak gösterilebileceğini özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri şeklinde belirtmiştir. Eşlerden birisi boşanmak istemezse ne olur diye merak eden kişiler, söz konusu boşanma nedenlerinden birisine veya daha fazlasına sahip olması durumunda çekişmeli boşanma davası açarak evliliğini noktalayabilir.

Tek Taraflı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanmak için mahkemeye başvuru yapılması ve bu hususta dava açılması gerekir. O yüzden boşanmak isteyen kişiler gerek anlaşmalı gerekse de çekişmeli boşanma olsun mutlaka süreci dava yolu ile sonuçlandırmak durumundadırlar. Çekişmeli boşanmalarda tek taraflı boşanma davası açılır. Yani davacı öne süreceği boşanma sebebi veya sebeplerini içeren bir dilekçeyle yetkili Aile Mahkemesine başvuru yapmalıdır. Hazırlanacak olan boşanma dilekçesi içerisinde davacı evlilik içerisinde boşanmaya neden olay veya olaylar dizisini hukuki çerçevede ele almalı ve boşanma sonrası taleplerini açıkça ifade etmelidir.

Tek taraflı boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireyler için yukarıda yetkili Aile Mahkemesinde davanın açılacağı konusunu belirttik. Burada görevli mahkeme ve yetkili mahkeme ayırdının doğru yapılması gerekir. Boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemesi olup Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde davalar Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür.  Davalarda yetki ise, eşlerin son 6 aydır birlikte yaşadıkları, resmi ikamet adreslerinin bulunduğu yerin bağlı olduğu Aile Mahkemesidir. O yüzden davanın yetkili yerde açılması hususuna dikkat edilmesi gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? ( Kaç Celse Sürer)

Boşanma davalarında süreyi belirleyen temel hususlar vardır. Davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğu, bu dava için öne sürülecek boşanma sebebi, boşanma sebebinin ispatı… gibi hususlar davanın seyrini belirleyen ana etmenlerdir. Burada tek taraflı boşanma davası açan kişi, bu süreci uzman bir boşanma avukatı ile yürüterek gerek en kısa sürede boşanmanın sonuçlanmasını sağlarken diğer yandan boşanma sonucu çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat konularında da hak kaybı yaşamanın önüne geçebilecektir.

Boşanma davaları yıllarca sürebilen bir dava türüdür. Davanın ne zaman sonuçlanacağı, davacının öne süreceği sebepleri ispatı ile mümkün olmaktadır. Aksi durumda davacının ispat yükümlülüğünü yerine getirememesi boşanma davasının reddine sebep olacaktır. Boşanma davasının reddi gibi bir durumda ise, davacı aynı nedenle 3 yıl boşanma davası açamamaktadır.

Çekişmeli boşanma davaları ortalama 4 celse ile 6 celse arasında sürmekte olup, süre olarak mahkemenin iş yüküne göre dava süresi 8 ay ile 5 yıl arasında olabilmektedir. Burada tekrar belirtmek gerekir ki davanın en kısa sürede sonuçlandırılması tutulacak boşanma avukatından bağımsız olmayacaktır.

Çekişmeli Boşanma İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Çekişmeli boşanmalarda davanın açılması adına boşanma dilekçeli hazırlanması gerekmekle birlikte, dava içerisinde boşanma sebebinin ispatına ilişkin delil ve tanık listeleri, karşı dava dilekçesi, cevap dilekçesi… gibi bir çok hukuki belgenin hazırlanması gerekir. Mahkemeye sunulacak her belge davanın seyri açısından önemlidir o yüzden belgelerin hukuka uygun olarak hazırlanması ve gerekli sürelerde mahkemeye sunulması icap eder.

Çekişmeli Boşanmada Çocuğun Velayeti

Boşanmalarda velayet, eşlerin en fazla çekişmeye düştükleri ve üzerinde mutabakat sağlayamadıkları hukuki sonuçlardan birisidir. İster anlaşmalı isterse de çekişmeli olsun boşanmalarda çocuğun velayetinin kime verileceğini belirleyen temel konu, çocuğun menfaatleridir. Burada hakim çocuğa annenin mi yoksa babanın mı daha iyi bir yaşam sunacağı, hangi ebeveynin çocuğa daha iyi bir gelecek hazırlayacağı… gibi hususları belirleyerek çocuğun velayetine karar verir.  Çekişmeli boşanma davalarında çocuğun velayetinin alınması için etkili bir dava süreci yürütülmesi önemlidir.

Çocuğun velayeti kararı verilirken hakim, çocuğun yaşına göre çocuğa sorular yöneltebileceği gibi, pedagog beyanlarıyla da velayetin belirlenmesini sağlayabilir.

Çekişmeli Boşanmada Nafaka

Nafaka boşanma davası sürerken veya dava neticesinde eşlerden birisinin diğer eşe düzenli olarak ödeyeceği maddi yardımı ifade eder. Boşanmalarda 3 farklı nafaka türü olup bunlardan birisi dava sürerken ödenen tedbir nafakası olup diğer iki nafaka türü yoksulluk nafakası ve iştirak (çocuğun bakımı için ödenecek nafaka) nafaksı boşanmanın gerçekleşmesinden sonra ödenmektedir.

Çekişmeli Boşanmada Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası, davanın devam ettiği süre içerisinde  eşlerden maddi yoksunluğa düşecek olana ödenecek nafaka türü tedbir nafakasıdır ve bu nafaka davanın sonuçlanmasına kadar ödenir.

Çekişmeli Boşanmada Yoksulluk Nafakası

Tek taraflı boşanma davalarının sonucunda yoksulluk nafakası alınabilmesi için nafaka talep eden kişinin boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip olması ya da kusursuz olması gerekir. Diğer yandan boşanma sonrası maddi yoksunluğa düşecek veya yaşam standardında düşüş olacak kişi yoksulluk nafakası talep edebilmektedir.

Çekişmeli Boşanmada İştirak Nafakası

İştirak nafakası diğer bir adıyla çocuk bakım nafakası alabilmek için tek şart çocuğun velayetinin alınmış olmasıdır. Yani boşanmada velayeti alan ebeveyn çocuğun bakımı için karşı taraftan iştirak nafakası talep edebilir.

Çekişmeli Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Çekişmeli boşanmalarda tazminat talep edecek kişiler açısından maddi tazminat talep edebilmek için boşanmaya neden olan olaylarda tazminatı talep edecek kişinin eşinden daha az kusura sahip olması (veya kusursuz olması) ve boşanma nedeniyle maddi kayba uğraması gerekir. Manevi tazminatlarda ise boşanmayı getiren olaylarda kişilik hakları saldırıya uğrayan kişi boşanmada eşinden tazminat talep edebilmektedir.

Çekişmeli Boşanmalarda İspat Yükümlülüğü

Davacı boşanmak için bir takım hukuki sebepler öne sürmek durumundadır. Boşanma sebepleri kanunda özel ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Davacı öne süreci boşanma sebebini ispatla yükümlüdür. Eğer boşanma için belirtilen boşanma nedeni ispat edilemezse boşanma davası reddedilir.

Çekişmeli Boşanma Davasının Reddi

Boşanma davalarında öne sürülecek olan hukuki sebep, davacı tarafından ispat edilemez ise, hakim davayı reddetmektedir. Medeni Kanun, boşanma davasının reddi durumunda aynı nedenle 3 yıl tekrar boşanma davası açılamayacağına hükmeder. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davası açıldığını varsayarsak davacı, eşinin aldattığını ispat edemezse boşanma gerçekleşmez. Bu durumda tekrardan aldatma nedeniyle boşanma davası açabilmek için 3 yıl beklemesi gerekecektir.

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma sürecinde avukat tutulması, eşlerin hali hazırda uzlaşmazlık içerisinde oldukları nafaka, tazminat, çocuğun velayeti, mal paylaşımı gibi konularda hak kaybı yaşanmasını engelleyecek hususların başında gelir. Burada boşanma avukatı müvekkilinin haklarının korunmasını sağlamanın yanı sıra, boşanma sürecinin zorluğunu göz önüne alarak davanın en kısa sürede sonuçlanmasını ve müvekkilinin hayatına kaldığı yerden devam edebilmesini sağlayacaktır.

4.08 avg. rating (83% score) - 12 votes

3 cevap

  1. […] alan boşanma sebeplerinden birisini ve ya daha fazlasını boşanma nedeni olarak öne sürerek çekişmeli boşanma davası açmalıdır. Tek taraflı olarak boşanma davalarında davacı, öne sürdüğü boşanma […]

  2. Avatar özel dedektif dedi ki:

    paylaşımlarınız için teşekkür ederiz

  3. Avatar Sincan dedi ki:

    Başarılarınızın devamını dilerim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


− üç = 1

Sorunuz mu var?