0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Cinsel istismar Suçu ve Çocuğun Cinsel istismarı

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Cinsel istismar

Cinsel suçların mağduru her zaman yetişkin bireyler olmayabilmekle birlikte kimi zaman cinsel saldırı suçuna çocuklar da maruz kalabilmektedir. Çocuğun cinsel istismarı toplumda kabul edilmesi imkansız bir davranış olması nedeniyle ortaya çıkarılması zordur. Çocuğa yönelik cinsel istismarlar tahmin edilenin aksine sıkça rastlanmakta fakat gerek mağdur gerekse de ailesi veya 3. kişilerce bu olayın üzeri örtülebilmektedir. Araştırmalar gösteriyor ki cinsel istismar vakalarının yalnızca %15’i gibi bir oranı ortaya çıkmaktadır. Cinsel istismar suçu ve bu suçun doğuracağı ceza Türk Ceza Kanunu içerisinde belirlenmiştir. Bu makalemizde çocuğa yönelik cinsel suçlar ve çocuğun cinsel istismarı suçunun cezası hakkında bilgiler vereceğiz.

Çocuğun Cinsel istismarı Ne Demektir?

TCK 103. Maddesine göre çocuğun cinsel istismarı kavramı kabaca, 15 yaşını doldurmamış veya 15 yaşını doldurmuş olsa dahi fiilin hukuki anlamı ve sonuçlarını idrak edemeyecek kişilerin cinsel yönden kullanılması failin cinsel istek ve ihtiyaçlarını bu kişiler üzerinden gidermesi davranışıdır. Çocuğun cinsel istismarı kanuna göre suç olup, diğer cinsel suçlarda aranan “rıza” kriteri çocuğa yönelik cinsel saldırılarda aranmamaktadır. Kanun bu anlamda çocuğun menfaatini korumak adına, çocuğun rızası olup olmadığına bakmaksızın bu tür bir davranışı sergileyen kişiye cezai yaptırım uygulamaktadır. Çocuğun cinsel istismarı suçlarında fail, çocukla farklı cinsiyette olabileceği gibi, çocukla aynı cinsiyete sahip de olabilir. Failin cinsiyeti, çocuğa karşı işlenmiş cinsel davranışın suç teşkil edip etmediği konusunda belirleyici olmaz.

Çocuğa Yönelik Cinsel istismar Suçunun Cezası Nedir?

Çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarında yaş ayrımının doğru bir şekilde yapılması gerekir. Bu noktada Kanun 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu söylese de, 15 yaşını doldurmuş ve yapacağı eylemin hukuki anlamını ve sonuçlarını ayırt etme kabiliyetine sahip kişilerde cinsel davranışa karşı rıza olup olmadığını araştırmaktadır. Diğer bir değişle 15 yaşından büyük kişilerle ile cinsel davranış yaşanması durumunda rıza var ise bu davranış suç sayılmamaktadır. İstismar suçunun cezası ne kadar diye merak eden kişiler için bu suçun nitelikli mi yoksa basit haliyle mi işlendiği belirleyici olacağı gibi cezayı arttırıcı hallerin olup olmadığı suçun cezasının ne kadar olacağını belirler.

Basit Cinsel istismar Suçu

Basit cinsel istismar, 15 yaşını doldurmamış kişilerin cinsel yönden istismar edilmesi suçudur.  Basit cinsel istismar suçunda bu suçu işleyen kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 15 yaşını doldurmuş fakat bu davranışın hukuki anlam ve sonucunu kavrayamayan kişilere karşı yapılan cinsel davranışlar da istismar suçu kapsamındadır.

Kanuna göre 18 yaşını dolduran bireylere karşı yapılan cinsel davranışlarda rıza gösterilip gösterilmediği bu davranışın suç olup olmadığını belirler. Fakat çocuklara karşı yapılan cinsel davranışlarda rıza unsuru aranmaz. Burada çocuk kavramı 15 yaşını doldurmamış ya da 15 yaşını doldursa dahi eylemin hukuki açıdan sonucunu kavrayamayan kişileri ifade eder. 15 yaşını doldurmuş ve bu eylemin hukuki sonucunu kavrayabilen kişiler için rıza var ise, eylem suç olmamaktadır.

Nitelikli Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismarın nitelikli hali, vücuda organ ya da başka bir cismin sokulması durumunda gerçekleşmiş cinsel saldırıdır. Nitelikli cinsel istismar suçunun cezası 8 yıldan başlayarak 15 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanır. Çocuğun istismarında nitelikli cinsel istismar, çocuğun vücut dokunulmazlığının bir cisim veya organ sokulması ile ihlal edilmesi olarak gerçekleşir.

Cinsel İstismar Suçunu Ağırlaştıran Haller

İstismar suçlarında alınacak olan cezanın ağırlaştırılmasına sebep olacak durumlar, Ceza Kanunu 103. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilmiştir. Söz konusu kanuna göre istismarı ağırlaştıran haller;

  • İstismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derece kan bağı (hımsı), üvey baba/anne, evlatlık,vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren, koruma ve gözetme yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, istismar suçunun cezası yarı oranında artırılmaktadır.
  • İstismarda suçun ağırlaştırılmasına neden olacak hallerden bir diğeri suçun birden fazla birey tarafından işlenmiş olmasıdır. Bu durumda da ceza yarı oranında artırılır.
  • Suç, cebir ya da tehdit ile işlenmiş olması durumunda da cezayı arttırıcı haller kapsamında yer alıp ceza, yarı oranında artırılır.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Cinsel İstismar Suçu

Eylem sonucunda mağdur kişinin beden ve ruh sağlığının bozulması, suçun 15 yıldan az olmamasına sebep olacaktır. Mağdurun bitkisel hayata girmesi ya da ölümü durumunda ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilir.

İnternet Üzerinden İstismar Suçu ve İfşa Siteleri

Konu ile ilgili bizimle iletişime geçin

5.00 avg. rating (100% score) - 2 votes

Bir cevap

  1. […] cinsel istismarı olacaktır. Çocuğun cinsel istismarı hakkında ayrıntılı bilgi için “cinsel istismar suçu” yazımızı […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


yedi + = 14

Sorunuz mu var?