0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Gasp Suçu ve Cezası (Yağma Suçu)

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Gasp Suçu ( yağma suçu)

Gasp Suçu başka bir kişiye ait olan malın cebir ve şiddet yoluyla alınması şeklinde işlenen bir suç şeklidir.  Türk Ceza Kanunu 148. Madde ile 150. Madde arasında düzenlenmiş olan gasp suçu, hukuki olarak yağma suçu olarak ifade edilir. Gasp ya da yağma suçunda mağdurun sahip olduğu mal varlığına ilişkin gerçekleştirilen haksız fiil, bu suçun temelini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle ekonomik bir değere sahip mal veya paranın haksız bir şekilde alınmasıdır.

Gasp yapma( Yağma Suçu) ile hırsızlık suçu benzer fiiller gibi görünse de gasp suçunu hırsızlık suçundan ayıran temel kriter, eylemin cebir ve tehdit yoluyla işlenmiş olmasıdır. Bir kişinin  ekonomik değere sahip mal veya parasının cebir ve tehdit yoluyla alınması gasp diğer adıyla yağma suçu olmaktadır.

Gasp Yapmanın Cezası

Gasp Suçunun Şartları

  • Malın Başkasına Ait Olması

Bir eylemin gasp olabilmesi için öncelikle alınan mal veya ekonomik değere sahip şeyin başkasına ait olması yani bu değerin başkasının zilyedi olması gerekir. Zilyedlik bir malın üzerinde hakimiyet sahibi olunması anlamı taşır.

  • Cebir ve Tehdit ile Malın Gasp Edilmesi

Gasp suçunu oluşturan şartlardan birisi malın zilyedlik hakkına sahip bireyden tehdit ve cebir kullanılarak alınmasıdır. Burada tehdit kavramı bir kişinin iç huzuru, karar verme özgürlüğü ve dilediği gibi hareket edebilme hürriyetine yönelik müdahale edilmesidir. Cebir kavramı ise, bir kişinin bir fiili gerçekleştirip gerçekleştirmemesi için şiddet ve zor kullanma davranışıdır.

Gasp suçunu hırsızlık suçundan ayıran temel husus cebir ve tehdidin varlığıdır. Hırsızlık suçunda mağdur cebir ve tehdide maruz kalmaz fakat gasp ( yağma suçu) suçunda mağdurun tehdit edilmesi veya cebir uygulanmış olması söz konusudur. Örnek vermek gerekirse bir kişinin evine girip evinden para veya ziynet eşyasının alınması hırsızlık suçu iken, bir kişinin evine girip paranı ver yoksa seni öldürürüm demek gasp sayılmaktadır.

Basit Gasp Suçu ve Nitelikli Gasp Suçu

Gasp diğer bir ifadeyle yağma suçunun işleniş şekli bu suçun nitelikli veya basit gasp olup olmadığının belirleyicisidir.

Burada suçun basit şekli; gasp zanlısının gündüz vakti herhangi bir silah kullanmaksızın ve kendisini tanınmayacak şekilde gizlemeden, bir suç örgütü üyeliği olmadan,  fiziksel veya ruhsal açıdan kendisini koruyamayacak kişilere karşı olmaksızın, başkasına ait bir malı cebir ve şiddet kullanarak alması, basit gasp olmaktadır.

Nitelikli Gasp Suçu; gasp diğer adıyla yağma suçu, basit şekliyle işlenebileceği gibi bu suçun nitelikli hali de söz konusu olmaktadır. Nitelikli gasp , bu suçun daha ağır bir cezayı gerektirdiği hallerin varlığı durumunda suç nitelikli olmaktadır. Peki gasp hangi hallerde nitelikli olmaktadır?

  1. Yağma Suçunun Silahla İşlenmesi
  2. Suçu işleyen kişinin kendisini tanınmayacak şekle sokması (örneğin maske takması)
  3. Birden fazla kişi tarafından suçun birlikte işlenmesi
  4. Yol kesme ya da konut, işyeri… gibi dokunulmaz alanlarda işlenmesi
  5. Fiziksel ya da ruhsal açıdan kendisini savunamayacak kişilere karşı işlenmesi
  6. Mevcut bir suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi
  7. Suç örgütüne yarar sağlama amacıyla işlenmesi
  8. Gece vaktinde işlenmesi

Durumlarında gasp (yağma suçu) nitelikli olmaktadır.

Gasp Suçunun Cezası Ne Kadar?

Gasp suçunun cezası suçun nitelikli ya da basit şekilde işlenmesine göre farklılık göstermektedir. Basit gasp ( basit yağma suçu) 6 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezası olmaktadır. Gasp suçunun nitelikli olarak işlenmiş olması durumunda ise, nitelikli yağma suçunun cezası 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olacaktır. Gasp suçunda nitelikli birden fazla hal olması durumunda ise hakim cezanın alt sınırdan verilmesi yerine daha fazla bir cezaya hükmedebilir. Örneğin yukarıda belirtilen nitelikli haller göz önüne alındığında gasp gece vakti maskeli ve silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilmiş ise ceza alt sınırdan olmayacaktır.

Gasp suçunun cezası ne kadar olur diye merak edenler için bu suçun cezasını belirleyen bir çok husus bulunur. Suç işlenirken kullanılan aletler ve araçlar, suçun mağduru, suçun işlenme şekli, suçun işlenme saati, suçun işlendiği yer… gibi bir çok kriter göz önüne alınır ve gasp suçunun cezası o şekilde belirlenir.

Silahla Gasp Yapmanın Cezası Kaç Yıl?

Silahla gasp yapma suçu Türk Ceza Kanununun 149. Maddesinde düzenlenmiş olup gasp suçunun nitelikli halidir. Söz konusu maddede gasp suçunun hangi hallerde nitelikli olacağı belirtilmiştir. Buna göre suçu işleyen kişinin gaspı silah kullanarak işlemesi durumunda nitelikli gasp suçundan yargılanması gerekir. Nitelikli gasp suçunun cezası ise 10 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezası olarak belirlenmiştir. Kanuna göre burada silah sözcüğü, tabanca, av tüfeği, pompalı… gibi ateşli silahlar olabileceği gibi, bıçak,pala,kılış,satır,tornavida… gibi kesici ve delici aletleri de kapsamaktadır.

Gasp Suçu ( Yağma Suçu) Avukat Tutulması

Gasp suçlarında alınacak cezanın ağırlığı doğru bir süreç yönetimi ile orantılıdır. Gerek soruşturma aşaması gerekse de kovuşturma aşamalarında olsun uzman bir ceza avukatı ile gasp suçunun süreci yürütülmesi avukat tutacak olan kişilere mutlak fayda sağlayacaktır. Burada hukuki bilgi ve deneyim davanın sonucuna direk olarak etki edeceğinden bireylere bir ceza avukatı ile süreci yürütmeleri önerilmektedir.

4.67 avg. rating (93% score) - 15 votes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


− 6 = sıfır

Sorunuz mu var?