0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

İHBAR TAZMİNATI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

1-İhbar tazminatı nedir?

İş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf karşı tarafa belirli bir süre öncesinde haber vermek zorundadır. İşte bu husus ihbar süresi olarak iş kanunumuza girmiştir. İhbar süresi hem işçi hem de işveren için öngörülmüştür. Hangi taraf ihbar sürelerine uymazsa diğer tarafa tazminata ödemekle yükümlü kılınır. İşçi veya işveren iş akitlerini feshedeceklerini kanunda yazılı süreler öncesinde karşı tarafa bildirmek zorundadır. 6 ay veya daha az kıdemi olan bir işçi 2 hafta öncesinde, 6 ay ile 1.5 yıl arasında kıdemi olan bir işçi 4 hafta, 1.5 yıl – 3 yıl arası kıdemi olan bir işçi 6 hafta 3 yıl ve üzeri kıdemi olan bir işçi ise 8 hafta öncesinde işten ayrılacağını işverene bildirmelidir. Aynı süreler işveren içinde geçerlidir. İşveren bu sürelere riayet etmez ise işçiye bu süreler dahilinde ihbar tazminatı ödemekle yükümlü kılınır.

2-İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?

İş hukuku kapsamında tazminatlar hesaplanırken aslolan işçinin kıdem süresidir. İhbar tazminatı hesaplanırken işçinin kıdem süresine göre bir tazminat hesabı yapılmaktadır. İhbar süresine uyulmaması halinde 6 aya kadar kıdemi olan bir işçiye 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasında kıdemi olan işçiye 4 hafta 1.5 yıl ile 3 yıl arasında kıdemi bulunan işçiye 6 hafta, 3 yılın üzerinde kıdemi olan işçiye ise 8 haftalık maaşı oranında bir tazminat ödenmektedir. İhbar tazminatı işçinin brüt aylık ücreti üzerinden hesaplanmaktadır.

3-İhbar tazminatı hangi durumlarda alınır?

İhbar sürelerinin öngörülmesinin sebebi işçiyi veya işvereni zor durumda bırakmamaktır. Zira bu halde işçiye yeni iş araması için süre verilecek aynı şekilde de işveren yeni bir işçi bulana kadar belirli bir süreye sahip olacaktır. Bu nedenle iş akdini derhal feshetme hakkı tanıyan gerekçeler dışında kalan bütün fesih gerekçeleri için taraflara ihbar sürelerine uymak zorundadırlar. İşçinin derhal feshi İş Kanunun 24. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre işçinin sağlık nedenleri dolayısıyla işe devam edememesi, işverenin işçiye hakaret etmesi, işverenin işçiye karşı bir suç işlemesi, işçinin işyerinde tacize uğraması ve işverenin bunu bilmesine rağmen gerekli önlemleri almaması vb. durumlarda işçi ihbar süresini beklemeden derhal iş akdini feshedebilir. Aynı durumda işçinin işyerine alkollü gelmesi, işverene karşı bir suç işlemesi, diğer işçileri taciz etmesi gibi durumlarda bu defa işveren tarafından derhal fesih imkanı vardır. Bu her iki halde de tarafların ihbar tazminatı talep hakları bulunmamaktadır.

4-İhbar tazminatı taksitle ödenir mi?

İş Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde işçi lehine yorum yapılması zorunlu kılınmıştır. Kanuna göre ihbar tazminatı işçinin brüt ücreti hesaplanarak işçiye ödenir. Taksitle ödemeye ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak belirtmemiz gerekiyor ki işçi ihbar süresi içerisinde işyerinde çalışmaya devam edecektir. Bu nedenle örneğin 8 haftalık bir ihbar süresi olan işçinin ihbar tazminatı bu 8 haftalık çalışma süreci içerisinde 4 haftalık periyotlarla işçiye ödenir. Ancak işveren bu tazminata ilişkin tutarı peşinen ödeyerek işçinin iş akdine son verebilir.

5-İhbar tazminatı almak için ne kadar süre çalışmak gerekir?

İhbar tazminatına hak kazanmak için işçinin belirsiz süreli bir iş sözleşmesine istinaden çalışması gerekmektedir. İş sözleşmesi belirli süreli olan veya belirli bir işin yapılmasına ilişkin düzenlenen iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı hususu uygulanmamaktadır. Bu nedenle işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesine istinaden çalışması gerekmektedir. Belirsiz süreli iş sözleşmesine bağlı çalışan işçi işyerinde 1 saat dahi çalıştığı anda ihbar tazminatına hak kazanmaktadır. Örnek vermek gerekirse belirsiz süreli iş sözleşmesine istinaden çalışmaya başlayan bir işçi 2 saatlik bir çalışması olsa dahi 2 haftalık maaşı kadar ihbar tazminatına hak kazanmaktadır. Ancak iş akdi derhal fesih nedenleri ile feshedilirse işçinin ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır. 

6-İhbar tazminatı için zaman aşımı süresi ne kadardır?

İhbar tazminatı işçi ve işveren için karşılıklı olarak öngörülen bir kötüniyet tazminatıdır. Zira iş akdinin feshedilmesi ile ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi için yeni iş veya yeni işçi bulmak için taraflara süre verilmesi ile alakalıdır.  İşçinin iş akdinin haksız nedenle ihbar sürelerine uyulmadan feshedilmesi halinde işçi ihbar tazminatına hak kazanmaktadır. Bu tazminatın zamanaşımının başlaması için işçinin iş akdinin feshedilmesi gerekmektedir. Yani çalışmaya devam eden işçinin geçmiş döneme ilişkin kazançları zamanaşımına uğrayamaz. İşçi işyerinden ayrıldıktan itibaren 10 yıl sonra ihbar tazminatı zamanaşımına uğramaktadır. Bu süre içerisinde ihbar tazminatı için işçi tarafından dava açılabilir.

7-Kimler ihbar tazminatı alamaz?

İhbar tazminatı işçi ve işveren için karşılıklı olarak öngörülmüştür. Bu sürelere uymayan taraf diğer tarafa ihbar süresi oranında bir tazminat ödemek zorunda kalabilir. İşçi veya işveren derhal fesih sebepleri ile iş akdini feshederse ihbar tazminatı söz konusu değildir. Derhal fesih nedenlerinin neler olduğu kanunda açıkça gösterilmiştir. Buna göre işçinin sağlık nedenlerinden dolayı iş akdini feshetmesi halinde ihbar tazminatı ödemesi gerekmez. Aynı şekilde işveren tarafından tacize uğrayan veya hakaret edilen işçinin de derhal fesih hakkı bulunmaktadır. Aynı koşullar işveren için de geçerlidir. Bunun dışında işçinin iş kanununa tabii olarak belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması gerekmektedir. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. Ayrıca 50 işçiden az işçi çalıştırılan tarım işletmelerinde çalışanların, sporcuların ve deniz ve hava işlerinde çalışan işçilerin ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

İhbar Tazminatı İle İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!

5.00 avg. rating (100% score) - 2 votes

10 cevap

 1. Veli Yener dedi ki:

  Sözleşme yapmadan iki hafta çalıştım şimdi bana yasal işlemden bahsediyorlar. Bize ayrılacağını bildirmedin diye ama ortada resmi olan ne bi sözleşme var nede banka hesabı. Banka hesabının açıldığını söylüyorlar ama bana bankadan gelen herhangi bir mesaj olmadı daha. Sizce çalıştığım günlerin parasını alabilir miyim

 2. Ramazan KARA dedi ki:

  Merhabalar
  İşten bir süre önce çıkarıldım. İhbar tazminatı bordrosonda en altta, “ihbar tazminatını tam eksiksiz bir şekilde elden aldım” gibi bir ibare var. Bu yazının yanına “bankadan ödenecektir” yazıp imzaladım. Bir ay sonunda parayı bankaya yatıracaklarını söylediler. Yani henüz elden bir para almadım. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Yatırmadıkları durumda ne yapılmalı? Mail gönderirseniz sevinirim.

  Teşekkürler

 3. Mehmet dedi ki:

  17.12.2015 tarihinde sigortam başladı fakat 14.11.2015 tarihinde başladım yani 18-20 gün arası sigortam geç başladı. Bugün işten çıkarılacağımı söylediler ortada iki taraf için de hakaret, taciz, işini düzgün yapmama vs. gibi şeyler yok. Bana kıdem tazminatı ve yıllık izin paramı vermemek için 15 ine kadar süre tanıdılar ama bugünden itibaren benim ihbar sürem 15 gün olduğundan yıllık iznim ve kıdem tazminatı hakkım doğuyor bir yıllık çalışma süremi doldurduğum için. Helalleştik ama bu konuları açmadım 2 hafta bi süre tanıyın işimi arayayım ben dedim fakat 15 ine kadar çalış daha erken ayrılmak istersen de sen bilirsin denildi yani kıdem tazminatı ve yıllık izin paramı vermek istemiyorlar. İzlemem gereken yol nedir? Kıdem tazminatı, yıllık izin param, işveren çıkardığı için işsizlik maaşı almak, 15 gün ihbar süre haklarımın hepsini istiyorum. Belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak başladı sigortam. Teşekkürler şimdiden.

 4. musa dedi ki:

  Mrh ben 6 ay boyunca yapı kimyasallari fabrikasında kimyasalci olarak çalıştım ancak ileride oluşacak sağlık nedenleri ve yeni öğrendiğim kimyasalların bir süre sonra kısırlığa neden olabileceği gibi nedenlerden ötürü istifa ettim ancak sirket benden 4 haftalik ihbar sürem olduğunu ve para ödemem gerektiğini söyledi ne yapmam gerekiyor tesrkkurlet

 5. […] hukukunda tazminat ( kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe başlatmama […]

 6. ŞÜKRÜ dedi ki:

  Ozel bir şirkette aktif çalışıyorum mayis ayinda bin tl hariç daha maasimi alamadim sigortam uatiyor ama maasim ödenmedi bu durumda ayrilirsam temmuzun sonunda tazminatimi alirmiyim dava acarsam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


+ beş = 6

Sorunuz mu var?