0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

İnsan Ticareti Suçu ve Cezası

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

İnsan ticareti suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 80. maddesinde hükme bağlanmıştır.

İnsan Ticareti Nedir?

Suçun kanuni tanımı maddenin 1. fıkrasında açıkça izah edilmiştir. Buna göre bir kişiyi zorla çalıştırmak, fuhuş yaptırmak, esarete zorlamak veya vücut organlarından birini veya birkaçını almak için tehdit, şiddet, hile veya nüfusunu kullanarak baskıyla veya kişinin çaresizliğinden yararlanıp kabul ettirerek ülke dışına çıkarmak veya ülkeye sokmak olarak tanımlanmıştır. Burada aslolan kişinin kötüniyetli olarak ve her ne şekilde olursa olsun kanunda yazan sebepler doğrultusunda kullanılmak amacıyla ülke dışına çıkarılması veya ülkeye sokulması ile bu suç oluşmaktadır.

Bu suç tanımlanırken kanun sınırları net olarak çizmiştir. Bu suçun oluşabilmesi için;

 • Zorla çalıştıma,
 • Hizmet ettirme,
 • Fuhuş yaptırma,
 • Esarete tabi kılma,
 • Vücut organlarının verilmesini

sağlamak amacıyla hareket edilmelidir. Bu amaçla hareket eden kişinin hangi araçla hareket etmesinin suçu oluşturacağı da kanun da açıkça sayılmıştır. Yukarıda bahsedilen amaçla;

 • Tehdit,
 • Baskı,
 • Cebir,
 • Şiddet,
 • Nüfuzu kötüye kullanmak,
 • Kandırmak,
 • Kişi üzerindeki denetim olanaklarından faydalanmak,
 • Çaresizliğinden yararlanıp rızasını almak.

araçlarını kullanması ile insan ticareti suçu oluşmaktadır. Eğer mağdur 18 yaşından küçükse sadece amacın varlığı ile harekete geçilmesi cezalandırma için yeteri görülmüştür. Suçun oluşması için bu araçlardan birinin kullanılması 18 yaşından küçükler için zorunlu değildir.

Ayrıca suçun kapsamında yukarıda belirttiğimiz amaçla hareket edilmesi halinde mağdur kişi 18 yaşından büyük dahi olsa rızası geçersizdir.

İnsan ticareti ile göçmen kaçakçılığı suçu sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Yukarıda izah ettiğimiz üzere insan ticareti suçunun oluşabilmesi için kişinin kanunda yazan zorla çalıştırma, fuhuş ve esarete tabi kılma gibi sebeplerle zorla veya çaresizlikten kandırılarak rızası alınarak ülkeye sokulması veya ülke dışına çıkarılması gerekmektedir. Göçmen kaçakçılığında ise bu tür bir amaç öngörülmemiştir. Burada suçu oluşturan tek hareket kişinin maddi menfaat amacıyla yasadışı olarak yurda sokulması veya yurttan çıkarılmasıdır.

İnsan Ticareti Suçunun Cezası

İnsan ticareti suçunu işleyen kişi 8 ile 12 yıl arasından bir cezaya çarptırılmaktadır. Ayrıca kanunumuz bu suç için 10.000 güne kadar adli para cezası verileceğini hükme bağlamıştır. Adli para cezası kişinin maddi gelirine göre günlü 20 TL ile 100 TL arasında değişmektedir.

İnsan Ticareti Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı

Bu suç şikayete tabii değildir ve soruşturma re’sen yapılmaktadır. Şikayete tabii olmadığı için şikayetten vazgeçmenin de cezası açısından bir etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca mağdurların zararlarının giderilmesi de bir indirim sebebi olarak hükme bağlanmamıştır. Bu suçun dava zamanaşımı 15 yıldır. Bu süre kanunun 66 maddesinde hükme bağlanmıştır.

Görevli Mahkeme

5235 sayılı kanunun 12. maddesine göre bu suçtan açılan davaya bakma görevi ağır ceza mahkemelerine verilmiştir.

5.00 avg. rating (50% score) - 1 vote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


× beş = 35

Sorunuz mu var?