0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

İşçi Avukatı – İş Hukuku Avukatı

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

İşçi Avukatı İşçi Hakları iş hukuku avukatı

Çalışma hayatında işverenler ile işçiler arasındaki hukuki anlaşmazlıklar sıklıkla dava konusu olmaktadır. Her ne kadar hukuk sistemimiz avukatların bir hukuku alanına yönelik tabirler kullanmasına izin vermiyor olsa da uygulamada iş hukuk avukatı veya işçi avukatı tabiri iş hukukuyla yoğun olarak ilgilenmekte olan avukatlar için kullanılan tabirlerdendir. Halk arasında işçi avukatı olarak adlandırılan iş hukuku konusunda yoğun çalışan avukatlar bu süreçte çalışanların haklarının korunması ve olası hak kayıplarının bertaraf edilmesi amacıyla avukatlık faaliyet gösterir.

İşçilerin çalışma hayatına dair, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları, iş güvencesi kapsamında olan işçinin haksız nedenle işten çıkarılması ve işe iade hakları, işyerinde maruz kaldığı mobbing, psikolojik baskı ve kötü niyet, iş kazası ve meslek hastalığı, fazla mesai ücretlerinin ve yıllık ücretli izinlerin ödenmemesi ve bu haklardan mahrum bırakılmaları, performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ya da benzer sebeplerle işten çıkarılmaları gibi bir çok durum hukuki anlaşmazlıklara neden olmakla birlikte çalışanlar açısından hak kaybı yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. Halk arasında işçi avukatı veya iş hukuku avukatı olarak adlandırılan iş hukuku yoğunluklu çalışan meslektaşlarımız ise bu noktada yaşanacak hak kayıplarının önüne geçmek ya da yaşanılan mağduriyetin giderilmesi adına çalışanlara hukuki destek vermektedir. Burada işçiler bu haklarını korumak amacıyla arabuluculuk başvurusu yapabilir ve uzlaşı görüşmeleri sonucunda bir sulh sağlanmaz ise işverenlerine karşı iş hukukundan kaynaklanan hak, alacak ve tazminatlarına yönelik davalar açabilirler. Avukatlar işte bu konularda işçilere önleyici hukuki destek yahut arabuluculuk ve dava süreçlerinde avukatlık hizmetleri vermektedirler.

İşçi Avukatı Ne Yapar?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere özünde avukatların işçi avukatı vb. gibi bir hukuk alanında uzman olduklarına yönelik tabirler ve sıfatlar kullanmaları Avukatlık mevzuatına uygun değildir. Ancak halk arasında belirli bir hukuk alanında yoğun çalışan avukatlara o hukuk alanına yönelik ön isimler eklenmektedir. Bu nedenle bu yazımızda İş Hukuku konusunda yoğun çalışan meslektaşlarımızı işçi avukatı yahut iş hukuku avukatı olarak yazacağız. Çalışma hayatında yazılı yahut sözlü kurulmuş bir iş sözleşmesine istinaden çalışan bir işçinin haklarına ilişkin yaşanan sorunların hukuki temelde arabuluculuk yahut dava yoluyla çözülmesi süreçleri konusunda yoğun çalışan avukatlar iş hukuku avukatı yahut işçi avukatı olarak betimlenmektedir.  Bu noktada işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, resmi bayram ve ulusal tatil ücretleri, fazla mesai ücreti, maruz kaldığı mobbing nedeniyle doğan manevi tazminat hakkı, karşılaştığı iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat hakları konusundaki alacaklarının talep ve tahsili için arabuluculuk ve devamındaki dava süreçleri avukatlar tarafından da yürütülebilir. Ayrıca iş güvencesi kapsamında olup haksız nedenle işten çıkarılma nedeniyle açılan işe iade davaları süreçlerinde çalışanın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi konusunda da hukuki destek avukatlar tarafından sağlanmaktadır. Bu davaların bir avukat tarafından takibi hukuki zorunluluk olmamakla birlikte hukuki anlamda desteğin önemi dikkate alındığında bir avukatla çalışmanın getireceği fayda açıkça ortadadır. Diğer yandan ölümlü veya yaralanmalı iş kazalarından doğan tazminatlar, sigortanın düşük gösterilmesi ya da çift bordro uygulamasından doğan hak kayıplarının telafisi… gibi hususlarda da İşçi Avukatı müvekkilinin haklarının korunması adına hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

 İş Hukuku Avukatı Tutmanın Avantajları Nelerdir?

İş hukuku uyuşmazlıkları adliye teşkilatı sistemimizin en büyük iş yükünü oluşturmaktadır. Çalışma hayatında meydana gelen uyuşmazlıklar oldukça yoğun şekilde dava konusu edilmektedir. İşçilerin gerek temel iş hukuk hakları gerekse karşılaştıkları iş kazası yahut mobbing nedeniyle doğmuş hakları sık şekilde ihlal edilmekte ve bu ihlal de yine oldukça yoğun şekilde dava konusu edilmektedir. İş mahkemelerimizin en yoğun şekilde çalıştığı dava türleri kıdem ve ihbar tazminatına yönelik davalar, iş güvencesi kapsamında olup haksız şekilde işten çıkarılan işçilere yönelik işe iade davaları, işyerinde maruz kalınan mobbing nedeniyle doğan manevi tazminat davaları ve temel işçilik alacaklarına yönelik açılan fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile yıllık izin alacaklarına yönelik açılan davalardır. Bunlar dışında bazı işçiler iş sözleşmelerinde belirtilen işlerin dışında da işler için zorlanmaktadır. Bazı işçilerin işyerleri rızaları dışında değiştirilmekte ve ikametlerinden çok uzak yerlerde çalışmaya zorlanmaktadırlar. Zam ve terfi dönemlerinde haksız olarak zam ve terfi almayan işçilerin maruz kaldığı bu davranışlarda mobbing olarak adlandırılmakta ve dava konusu edilmektedir. Kimi işçilerin yıllık yahut haftalık izinleri de işverenler tarafından kötüniyetli olarak kullandırılmamakta ve hatta bunların ücretleri de ödenmemektedir. Bu tür alacaklarda sık sık dava konusu edilmektedir. İşte bu tür uyuşmazlıkların çözümünde yoğun olarak çalışan avukatlar iş hukuk avukatı yahut işçi avukatı olarak isimlendirilmektedir. Bu noktada iş hukuku avukatı işçinin haklarının korunması adına hukuki süreç yönetimini profesyonel bir şekilde yerine getirecektir.

İşçi Avukatı İstanbul

İstanbul’da meydana gelen ve iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul’da ikamet eden bir meslektaşımızdan hukuki yardım ve destek alabilirsiniz. İş Hukuku davalarında yetkili yerlerden biri de işin yapıldığı yer mahkemesidir. Bu nedenle İstanbul’da yürütülen işle ilgili olası uyuşmazlıklarda dava İstanbul’da açılmalıdır. Burada işin İstanbul, Bakırköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Silivri, İstanbul Anadolu, Beykoz veya Adalar Adliyelerinin yetki alanlarında olması hususları gözönüne alınmalı ve yetkili mahkemede dava açılmalıdır.  Hukuk büromuzda bu alanda hukuki destek vermekte olup bizimle iletişim sayfasından irtibata geçebilirsiniz.

5.00 avg. rating (100% score) - 1 vote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


yedi × = 21

Sorunuz mu var?