0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

İstimlak ve Kamulaştırma

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

istimlak ( Kamulaştırma) Davaları Av. Halil İbrahim ÇELİK

Son Güncellenme

İstimlak sözcüğü Arapça kökenli bir kelime olup bir kişiye ait taşınmazın devlet tarafından kamu yararına satın alınması diğer bir ismiyle kamulaştırma olarak nitelendirilir. Devlet imar politikaları doğrultusunda bir taşınmaz sahibinden satın alınarak kamulaştırma işlemi gerçekleştirilebilir.

İstimlak Nedir? Kamulaştırma Nasıl Yapılır?

Bir taşınmaza ilişkin yapılacak olan kamulaştırma işlemi Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Belediyeler gibi devlet kurum ve kuruluşlarınca yapılabilmektedir. İstimlak ( kamulaştırma) yapılmasının temel amacı kamu yararı olup, otoyol, köprü, kavşak, gölet, kentsel dönüşüm, parklar, bahçeler, metro, tramvay, alt ve üst geçit gibi farklı imar planlarıyla istimlakı (kamulaştırma) yapılabilmektedir.

İstimlak Bedeli (Kamulaştırma Bedeli) Nasıl Hesaplanır?

Kamulaştırma yapılacak bölgede yer alan taşınmazın bedeli hesaplanırken, taşınmazın cinsi, taşınmazın niteliği, taşınmazın yüzölçümü, taşınmazın değerini belirleyen tüm diğer unsurlar göz önüne alınarak istimlak bedeli, kamulaştırmanın yapılacağı tarihteki resmi kurumlar tarafından yapılan kıymet takdiri, kamulaştırma öncesi özel amacı olmadan yapılan emsal satışların değerleri, resmi birim fiyatları, yapı maliyet hesaplamaları, yıpranma payları ve objektif ölçüler esas alınarak oluşturulan raporlar gibi bir çok husus belirleyici olmaktadır.

Kamulaştırma İşlemine İtiraz Davası

Kamulaştırma işlemi yapılacak taşınmazın sahibi tarafından tebligat gününden ayrıca kendilerine tebligat yapılmayan kişilere tebligat yerine sayılan mahkemece gazetede yapılmış ilan tarihinden başlamaktadır. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine itiraz ve kamulaştırmanın iptali davası açabilmektedir. İdari yargıda açılacak hukuki itilaflara ilişkin davalar öncelikli olarak görülmektedir. İtşirak halinde ya da müşterek mülkiyette, pay sahibi kişilerin de dava açma hakları bulunur.

Kamulaştırma işlemine karşı dava açılabilmesi için, işlemin bir bütün halinde tekemmül etmesi gerekmektedir. İşlemin tekemmül etmesi, yasada belirtilmiş aşamaların hepsinin tamamlanmış olması ve idarece açılan istimlak bedeli tespiti ve tescil davası dilekçesinin kayıt malikine tebliğ edilmesi ile mümkündür. Bu süreçlerin yerine getirilmediği durumlarda kamulaştırma işleminin iptali davası dinlenmez.

İstimlak Bedeline İtiraz Nasıl Yapılır?

Devlet ya da kamu tüzel kişileri, imar politikaları doğrultusunda istimlak (kamulaştırma) işlemini, bedeli karşılığında gerçekleştirebilmektedir. Fakat kimi zaman istimlak bedeli ( kamulaştırma bedeli) ile ilgili hukuki itilaflar söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumlarda taşınmazı kamulaştırılan kişiler bedeline itiraz hakkına sahip olabilmektedir. Kamulaştırma bedeline itiraz etmek isteyen kişiler 30 gün içerisinde asliye hukuk mahkemesine başvuru yapmalıdırlar.

Kamulaştırma Avukatı İstanbul

Hukuk büromuz kamulaştırma sürecinde yaşanılan hukuki itilafların çözümü ve yaşanabilecek hak kayıplarının  önlenmesi adına hizmet vermekte olup, müvekkillerinin kamulaştırma iptali, kamulaştırma bedeline itiraz edilmesi, acele kamulaştırmasız el atma, acele kamulaştırma gibi konularda maddi ve manevi anlamda zarar görmelerini engellemek amacıyla hareket etmektedir.

Konu ile ilgili hukuki destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4.50 avg. rating (93% score) - 2 votes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


6 − bir =

Sorunuz mu var?