0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

İstimlak ve Kamulaştırma

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

istimlak ( Kamulaştırma) Davaları Av. Halil İbrahim ÇELİK

İstimlak sözcüğü Arapça kökenli bir kelime olup bir taşınmazın devletleştirilmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir anlamı da kamulaştırmadır. Günümüzde devletin imar politikaları doğrultusunda bir taşınmazı sahibinden rızasıyla ve rızası hilafına satın alınarak kamu yararına tahsis edilmesi olarak tanımlanabilmektedir.

İstimlak Nedir? Kamulaştırma Nasıl Yapılır?

Bir taşınmaza ilişkin yapılacak olan kamulaştırma işlemi Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Belediyeler gibi devlet kurum ve kuruluşlarınca yapılabilmektedir. Burada kamulaştırma yapmaya yetkili kurumları oldukça çeşitlendirebiliriz. İstimlak ( kamulaştırma) yapılmasının temel amacı kamu yararı olup, otoyol, köprü, kavşak, gölet, kentsel dönüşüm, parklar, bahçeler, okul, metro, tramvay, alt ve üst geçit gibi farklı imar planlarıyla yapılabilmektedir. Burada asıl güdülmesi gereken istimlak (kamulaştırma) amacı kamu yararıdır. İstimlak yapmaya yetkili kurum bu amaç doğrultusunda kişilerin mülkiyetinde olan taşınmazları rızaları doğrultusunda veya rızaları hilafına alarak amaçlanan imar planını uygulayabilmektedir. Burada rıza ile satışta herhangi bir problem bulunmuyorken rıza hilafına yapılan satışlar dava konusu olabilmektedir. Zira istimlak (kamulaştırma) işleminin amacı olan kamu yararı kavramı bireysel menfaatin üzerinde tutulmakta ve bu nedenle de kişi taşınmazını kamuya satmak istemese de kamu tarafından istimlak (kamulaştırma) işlem yapılarak kişinin sahip olduğu taşınmaz satın alınmaktadır.

İstimlak Bedeli (Kamulaştırma Bedeli) Nasıl Hesaplanır?

Kamulaştırma sürecinde ihtilaf konusu olan esas unsurlardan biri de kamulaştırmanın bedelidir. Bu bedelin belirlenmesinde bir takım takdiri ölçütler dikkate alınmaktadır. Kamulaştırma bedeli hesaplanırken ana ölçüler; taşınmazın cinsi taşınmazın cinsi, taşınmazın niteliği, taşınmazın büyüklüğüdür. Sonrasında ise kamulaştırılacak gayrimenkul ile ilgili bir değerleme raporu alınır. Bu raporu kamulaştırmayı yapacak kurumun görevlendirdiği kişiler alabileceği gibi Sermaye Piyasası Kurulu’nda lisans almış değerleme uzmanlarından da alınabilmektedir. Bu değerlemelerde de taşınmazın emsallerinin satış değerleri, taşınmazın bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik durumu ve sosyo-ekonomik geleceği, taşınmazın değerini belirleyen tüm diğer unsurlar göz önüne alınarak; kamulaştırmanın yapılacağı tarihteki resmi kurumlar tarafından yapılan kıymet takdiri, kamulaştırma öncesi özel amacı olmadan yapılan emsal satışların değerleri, resmi birim fiyatları, yapı maliyet hesaplamaları, yıpranma payları ve objektif ölçüler esas alınarak oluşturulan raporlar gibi bir çok husus belirleyici olmaktadır.

Kamulaştırma İşlemine İtiraz Davası

Kamulaştırma işlemine itiraz süreleri taşınmazın sahibine gönderilen tebligatın ulaşması veya kendilerine tebligat yapılmayan kişilere tebligat yerine sayılan mahkemece gazetede yapılmış ilan tarihinden başlamaktadır. Hak sahibi olan kişi 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine itiraz ve kamulaştırmanın iptali davası açabilmektedir. İştirak halinde ya da müşterek mülkiyette, pay sahibi kişilerin de dava açma hakları bulunur. Miras malları söz konusu ise burada da birden fazla hak sahibi varsa her birinin ayrı ayrı dava açma hakkı bulunmaktadır.

Kamulaştırma işlemine karşı dava açılabilmesi için, işlemin bir bütün halinde tekemmül etmesi gerekmektedir. İşlemin tekemmül etmesi, yasada belirtilmiş aşamaların hepsinin tamamlanmış olması ve idarece açılan istimlak bedeli tespiti ve tescil davası dilekçesinin kayıt malikine tebliğ edilmesi ile mümkündür. Bu süreçlerin yerine getirilmediği durumlarda kamulaştırma işleminin iptali davası dinlenmez.

İstimlak Bedeline İtiraz Nasıl Yapılır?

Devlet ya da kamu tüzel kişileri, imar politikaları doğrultusunda istimlak (kamulaştırma) işlemini, bedeli karşılığında gerçekleştirebilmektedir. Fakat kimi zaman istimlak bedeli ( kamulaştırma bedeli) ile ilgili hukuki itilaflar söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumlarda taşınmazı kamulaştırılan kişiler bedeline itiraz hakkına sahip olabilmektedir. Kamulaştırma bedeline itiraz etmek isteyen kişiler 30 gün içerisinde asliye hukuk mahkemesine başvuru yapmalıdırlar.

Kamulaştırma Avukatı İstanbul

Hukuk büromuz kamulaştırma sürecinde yaşanılan hukuki itilafların çözümü ve yaşanabilecek hak kayıplarının  önlenmesi adına hizmet vermekte olup, müvekkillerinin kamulaştırma iptali, kamulaştırma bedeline itiraz edilmesi, acele kamulaştırmasız el atma, acele kamulaştırma gibi konularda maddi ve manevi anlamda zarar görmelerini engellemek amacıyla hareket etmektedir.

Konu ile ilgili hukuki destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4.50 avg. rating (93% score) - 2 votes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


yedi − 5 =

Sorunuz mu var?