0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Kimler Mirasçı Olabilir?

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Kimler Mirasçı Olabilir

Miras Hukuku içerisinde cevaplanması gereken cümlelerden biri de kimler mirasçı olabilir sorusudur. Kimler mirasçı olabilir sorusu hem kan hısımlığına ilişkin mirasçılığı hem de dışarıdan atanan mirasçılık hususunu cevaplama açısından oldukça önem taşımaktadır.

Kimlerin mirasçı olabileceği ile ilgili husus 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 495. ile 501. maddeleri arasında belirtilmiştir. Mirasbırakanın altsoyu ilk derece mirasçılardan olup miras üzerinde öncelik hakkına sahiptirler. Yani altsoyu hayatta olan bir mirasçının miras paylaşımı sadece altsoy arasında yapılır. Üstsoya tesir etmez. Üstsoyun mirasa dahil olması için mirasbırakanın çocukları ve torunlarından kimsenin hayatta olmaması gerekmektedir. Mirasbırakanın çocukları miras üzerinde eşit pay sahibidirler. Mirasbırakan bırakacağı vasiyetname ile saklı paya dokunmadan çocuklar arasında eşitlik durumunu bozabilir. Ancak ortada bir vasiyetname veya ölüme bağlı tasarruf yok ise çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.

Kimler Mirasçı Olabilir

Mirasbırakanın altsoyu hayatta değil ise bu defa mirasçılık hakkı mirasbırakanın annesi ve babasına geçmektedir. Görüleceği üzere kimler mirasçı olabilir sorusu cevaplanırken mirasbırakanın hayatta olan yakınlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Mirasbırakanın anne ve babası da miras üzerinde eşit pay sahibidir. Yine bir önceki paragrafta belirttiğimiz üzere saklı paya dokunmamak kaydıyla vasiyetname yahut ölüme bağlı tasarruflarla bir takım değişiklikler yapmak mümkündür. Mirasbırakanın anne ve babasının kendisinden önce ölmesi halinde mirasçılık halefiyet yolu ile mirasbırakanın kardeşleri ile kardeşlerinin çocuklarına geçer.

Bu iki zümrenin hayatta olmaması halinde mirasçılık sırası mirasbırakanın büyük anne ve büyük baba zümresine geçmektedir. Bu zümre içerisinde yer alan mirasçılarda eşit paylarda hak sahidirler. Saklı pay husus bu mirasçılar için de geçerlidir. Ayrıca halefiyet durumu da aynı şekilde geçerlidir. Büyük anne ve büyük baba zümresi içerisinde bir tarafta hiç mirasçı kalmamış ise mirasın tamamı diğer tarafa geçmektedir.

Evlilik dışı doğan çocukların mirasta hak sahibi olmaları için mirasçı ile aralarında yasal bağın kurulması gerekmektedir. Bu husus mirasbırakanın yapacağı bir ölüme bağlı tasarruf ile mümkünken, evlilik dışından doğan çocuğun açacağı davanın olumlu neticelenmesi ile de mümkündür. Ölümden önce bu davalar mirasbırakana açılırken ölümden sonra mirasçılara yöneltilir.

Sağ kalan eş herhangi bir zümre içerisinde dahil edilmemiştir. Mirasçılığı devamlılık gösteren ve mirasçı olduğu zümreye göre değişiklik gösteren oranlar dahilinde mümkün kılınmıştır.

Yasal olarak evlat edinilen kimse de aynı kan hısımlığı olan evlat gibi mirasta pay sahibi olur. Evlatlığın altsoyu da evlatlığın miras payı üzerinde hak sahibi olurlar.

Kimler miraçsı olabilir sorusuna verilecek son cevap ise devletin mirasçılığıdır. Hiçbir mirasçısı olmayan mirasbırakanın mirası devlete kalmaktadır. Devlet yasal son mirasçı olarak miras payının tamamı üzerinde hak sahibidir.

Miras Hukuku İle İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!

5.00 avg. rating (100% score) - 1 vote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


+ 4 = oniki

Sorunuz mu var?