0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Konkordato Nedir?

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Konkordato talebi iflas erteleme avukatı

Konkordato, İcra İflas Kanunu 285. Madde uyarınca borçlarını süresi dolduğu halde ödeyemeyen veyahut vadesinde borcun ödenmeme tehlikesi bulunan borçlular tarafından, vade verilmek ya da tenzilat yapılmak suretiyle borcun ödenmesinin sağlanması veya olası bir iflastan kurtulmak için talep edilmektedir.

Konkordato talep eden firmalar açısından konkordato(iflas erteleme), ticaret mahkemelerinin tasdiki ile yapılan cebri bir anlaşmadır. Bu anlaşma ile alacaklılar borçluya karşı alacağın bir kısmından feragat edebildikleri gibi, borcun belirlenen yeni bir vadeyle ödenmesi yönünde bir süre verirler.

Mevcut ekonomik konjonktürde borçlular, maliyet artışları ya da farklı sebepler neticesinde mali durumlarında yaşadıkları olumsuzlukların, borcun ödenmesinde yarattığı sıkıntıları iflas erteleme talep ederek aşma yoluna gidebilmektedirler. Mevcut düzenleme sayesinde iflas erteleme talep etmek isteyen borçlu açısından vadesinde ödenmeyen ya da vadesinde ödenmesi öngörülmeyen borçlar için yeni bir mühlet verilmekte, bu sayede hem firmanın iflasının önüne geçilmekte hem de borçtan indirim yapılması imkanı doğmaktadır. Alacaklı açısından ise borçlu firmanın iflası durumunda alacağın tahsilinde yaşanabilecek risklerin önüne geçerek alacağın güvenceye alınmasını sağlamaktadır.

Kimler Konkordato ( İflas Erteleme) Talep Edebilir?

İflas erteleme talebi yalnızca borçlu tarafından değil alacaklı tarafından da yapılabilmektedir. İcra İflas Kanunu 185. maddesine göre iflas erteleme talebi hem borçlu hem de alacaklı tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Borçlunun Konkordato(iflas erteleme) Talep Etmesi

Borçlunun iflas esaslarına tabi olup olmadığına bakılmaksızın tüm borçlular konkordato(iflas erteleme) için talepte bulunabilmektedir. Burada iflas erteleme talep edecek borçlunun iflasa tabi olup olmadığı, yalnızca iflas erteleme talebinin yöneltileceği görevli mahkeme açısından değişiklik gösterir.

Alacaklının İflas Erteleme Talep Etmesi

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı borçlu hakkında iflas erteleme işlemlerinin başlatılmasını isteyebilmektedir. Bu noktada alacaklının borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını talep edebilmesi için “borçlunun konkordato talep etmesi” başlığında belirttiğimiz iflasa tabi olmama durumundan farklı olarak yalnızca iflasa tabi borçlular için işlemlerin başlatılması talep edilebilir.

Konkordato Talebi Hangi Mahkemelerde Gerçekleşir?

Konkordatonun uygulanmasında yetkili mahkemeler Asliye Ticaret Mahkemeleri olup hangi mahkemenin görevli mahkeme sıfatında olduğunu belirleyen temel husus borçlunun iflasa tabi olup olmadığıdır. İcra İflas Kanunu 154. Maddesinde düzenlenmiş iflasa tabi olmayan borçlular için yapılacak konkordatonun talebinde görevli mahkeme, borçlunun yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemeleridir. İflasa tabi borçlular için yapılacak iflas erteleme taleplerinde ise yetkili mahkemeler borçluların muamele merkezlerinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Diğer yandan merkezleri yurtdışında bulunan borçlular için yetkili mahkemeler Türkiye’de bulunan merkez şubelerinin bulunduğu yer mahkemeleridir.

Geçici Konkordato Mühleti Nedir?

Borçlu tarafından yapılan iflas erteleme taleplerinde mahkeme, İcra İflas Kanunu 286. maddesinde belirtilmiş olan gerekli belgelerin mevcudiyetini tespit ettiği durumlarda derhal geçici mühlet kararı verecek ve aynı kanunun 297. maddesi 2. fıkrası uyarınca borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli tedbirleri alacaktır.

Eğer iflas erteleme talebi alacaklı tarafından verilmiş ise mahkeme, 286. maddede belirtilmiş olan gerekli belgelerin makul süre içerisinde borçlunun eksiksiz olarak mahkemeye sunmasını ister. Gerekli belgelerin sunulması ile birlikte mahkeme geçici mühlet kararını verir. Alacaklı tarafından iflas erteleme talep edildiğinde gerekli belgelerin hazırlanması sürecinde masraflar alacaklı tarafından karşılanır. Borçlunun gerekli belgeleri belirlenen sürede hazırlamaması ya da eksik hazırlaması durumunda mahkeme iflas erteleme talebini reddeder.

iflas erteleme taleplerinde geçici mühlet süresi 3 aydır. Bu 3 aylık süre dolmadan borçlu tarafından ya da geçici komiser tarafından yapılacak talep üzerine süre 2 ay daha uzatılabilmektedir. Fakat geçici konkordato mühletinde toplam süre 5 ayı geçemez.

İflas Ertelemede Kesin Mühlet Kararı Nedir?

Geçici mühlet içerisinde iflas erteleme talebinin başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşılır ise, mahkeme borçluya 1 yıllık kesin mühlet verir. Kimi durumlarda kesin mühlet süresi, komiserin durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi ile birlikte altı ay uzatılabilir. Borçlunun uzatma taleplerinde mahkeme, komiser görüşünü de almaktadır. Burada kesin mühlet kararı verilebilmesi için konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olması gerekir. Aksi durumlarda kesin mühlet kararı verilmez.

İflasa tabi borçlularda, iflas erteleme talebinin başarıya ulaşmayacağı aşikar olduğundan İcra İflas Kanunu 292. maddesi uyarınca yapılacak iflas erteleme talebi reddedilecek ve re’sen borçlunun iflasına karar verilecektir. Eğer ki borçlu iflasa tabi değilse sadece konkordato talebi reddedilir.

Konkordato Avukatı İstanbul

İstanbul’da faaliyet gösteren hukuk büromuz deneyimli kadrosu ile icra iflas kanunu ve Konkordato Avukatı ihtiyacı bulunan şirket ve kuruluşlara hukuki destek sağlamaktadır. Bu süreçte iflas erteleme belgelerinin temini ve mahkemeye başvuru, iflas erteleme mühletinin uzatılması talebi, iflas içi iflas erteleme talepleri, konkordatonun tasdiki gibi hukuki bilgi ve deneyim gerektiren konularda sizlere destek olmaktadır.

5.00 avg. rating (100% score) - 1 vote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


yedi − = 4

Sorunuz mu var?