0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Konut Dokunulmazlığının ihlali suçu ve cezası

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Konut Dokunulmazlığının ihlali suçu ve cezası

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu Türk Ceza Kanunun 116. Maddesinde düzenlenmiş olup söz konusu kanuna göre bir kimsenin konutuna ve konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren ya da konutuna ve konutunun eklentilerine rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi suç işlemektedir.  Konut dokunulmazlığını ihlal suçu kişi hürriyetine karşı işlenen suçlar kapsamındadır.

Konut Dokunulmazlığının ihlali Suçu Nasıl Olur?

Konut Dokunulmazlığını ihlal etmekten kaynaklanan suç, şikayete bağlı olup, ihlalin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayet edilmesi gerekir. Şikayet olmaksızın konut dokunulmazlığını ihlal ile ilgili olarak soruşturma yapılamaz. O nedenle  konut dokunulmazlığı haksız bir şekilde ihlal edilen bireylerin ihlali öğrendikten veya ihlali yapan kişiyi öğrendikten itibaren 6 ay içerisinde şikayeti gerçekleştirmiş olması gerekir.

Konut Dokunulmazlığının ihlali suçu ve cezası

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Cezası Nedir?

Konut dokunulmazlığını ihlal eden kişi için şikayet sonrası alınacak olan ceza, suçun işlenme şekline ve niteliğine göre değişmektedir. Konut dokunulmazlığını ihlal eden kişi altı aydan bir yıla kadar hapis cezası almakla birlikte, suçun cebir ve tehdit kullanılması sonucu gerçekleştirilmiş olması ya da konut dokunulmazlığının gece vakti ihlal edilmesi durumunda suçun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası

İş yeri dokunulmazlığını ihlal suçunda, iş yerinin mutat olup olmadığı belirleyici etkendir. Girilmesi mutat olan yani girilmesi olağan olan iş yerleri, bankalar, süpermarketler, alışveriş merkezleri, mağazalar… gibi iş yeri sahibinin rızasına başvurulmaksızın girilebilen yerlerdir. Bu tip iş yerlerine girilmesi iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçu taşımaz. Fakat bu gibi yerlere çalışma saatleri dışında girilmesi durumunda, iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçu oluşur. Girilmesi mutat olan yerler dışında kalan iş yerleri doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları, emlak dükkanları… gibi daha küçük ve iş yeri sahibinin rızası ile girilebilen yerler için rıza dışında iş yerine girilmesi ya da rıza ile girilse dahi rıza dışında kalmaya devam edilmesi durumları iş yeri dokunulmazlığı suçunu oluşturur.

Konut Dokunulmazlığı Kapsamındaki Davranışlar

  • Evlilik birliği içerisinde aile bireylerinden ya da aynı konutun birden fazla kişi tarafından ortak kullanıldığı durumlarda bireylerden birinin rızası var ise, konut dokunulmazlığının ihlali olmaz. Fakat bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekmektedir.
  • Girilmesi mutat (olağan) olan yerler dışındaki işyerleri ve eklentileri için konut dokunulmazlığının ihlali şikayete bağlıdır.
  • Girilmesi mutat olan yerler lokanta, alışveriş merkezleri, bankalar… gibi işyerinin açık olduğu saatlerde herkes tarafından girilebilen yerlerdir. Bu gibi yerlere işyerinin kapalı olduğu saatlerde girilmesi durumunda konut dokunulmazlığının ihlali suçu oluşur.
  • Girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerlerinde rıza ile girilmiş olmasına rağmen, işyeri sahibi veya çalışanlarının dışarı çıkmasının istenmesi durumunda dışarı çıkmayan kişi konut dokunulmazlığının ihlali suçunu işler.
  • Ev sahibi, dükkan sahibi gibi kişilerin, kiracının rızası olmadan konuta girmesi ya da kiracının çıkmasını istemesine rağmen çıkmaması durumunda konut dokunulmazlığının ihlali söz konusudur.
  • Girilmesi mutat (olağan) olan yerlerde açıkça rızaya gerek duyulmaz. Örneğin mağazalar, alışveriş merkezleri, süper marketler gibi yerlere herkes girebilmektedir. Bu tür yerlere girerken işyeri sahibinin rızası aranmaz. Fakat çalışma saatleri dışında bu tür yerlere girilmesi, konut dokunulmazlığını ihlal suçu kapsamında yer alır.

Konut dokunulmazlığı ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçu karşısında deneyimli bir ceza avukatı ile süreç yönetimi, bireylerin olası hak kayıplarının önüne geçeceğinden dolayı, bu tip bir suç karşısında önerimiz, sürecin bir avukat ile yürütülmesi olacaktır.

5.00 avg. rating (100% score) - 1 vote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


8 − iki =

Sorunuz mu var?