0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Miras Paylaşma Sözleşmesi

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Miras Paylaşma Sözleşmesi

Miras terekesi üzerinde mirasçılar kural olarak elbirliği ile hak sahibidirler. Yani her bir mirasçının miras payının tüm üzerinde hakkı bulunmaktadır. Bu duruma hukuk sisteminde elbirliği ile mülkiyet adı verilmiştir. Mirasçıların bu elbirliği maliklik hususuna son vermeleri 2 halde mümkündür. Bu hallerde ilki bu yazıda da anlatacağımız miras paylaşma sözleşmesi diğer ise anlaşamama halinde ortaya çıkacak olan mahkeme kanalı ile paylaşma yapılmasıdır.

Miras Paylaşma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras paylaşma sözleşmesi ile mirasçılar elbirliği ile malik oldukları mirasın tamamının ya da bir kısmının payları oranında paylaşılması hususu sağlanır. Burada miras paylaşma sözleşmesi yapabilmek için bütün mirasçıların asgari müşterekte birleşmeleri gerekmektedir. Zira anlaşma olmaması halinde miras paylaşma sözleşmesi yapmanın herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Miras paylaşma sözleşmesi ile mirasçılar terekenin ne şekilde paylaştırılacağını hükme bağlarlar. Bu sözleşmenin mirasın tamamını kapsaması gerekmemektedir. Mirasın bir kısmını kapsayacak paylaşma sözleşmesi de yapılabilir. Ayrıca mirasçılar sözleşme kapsamına dışına çıkamazlar ve mirasbırakana ait olmayan bir mal için paylaşma sözleşmesi yapamazlar.

Bu sözleşme ile tamamen eşit bir paylaşma yapılması zaruri değildir. Mirasçılar anlaştıkları ölçüde bir paylaşma yapabilirler. Her ne kadar yasal miras payları ana ölçüt olsa da bu yasal paylarda mirasçıları bağlamamaktadır. Mirasçılar bu oranlarında dışına çıkarak ortak iradelerini sözleşmeye bağlayabilirler.

Miras Paylaşma Sözleşmesinin Geçerliliği

Miras paylaşma sözleşmesi şekil olarak yazılı yapılmak zorundadır. Yazılı şekilde yapılmayan paylaşma sözleşmesinin geçerliliği bulunmamaktadır. Burada noter yahut mahkeme onayına lüzum bulunmamaktadır. Basit şekilde düzenlenecek bir yazılı sözleşme ile de paylaşma yapılabilir. Bunun dışında tapu memuru, noter yahut mahkeme nezdinde yapılan sözleşmelerin de geçerliliği bulunmaktadır. Ancak burada bir istisnaya dikkat çekmek istiyoruz. İlk paragrafta belirttiğimiz üzere miras ortaklığı genelde elbirliği ile mülkiyet şeklinde doğmaktadır. Ancak bu elbirliği ile mülkiyet paylı mülkiyete resmi olarak dönmüşse artık adi yazılı şekilde yapılan miras paylaşma sözleşmesinin geçerliliği bulunmamaktadır. Bu defa sözleşmenin noter önünde yahut mahkeme kanalı ile yapılması hukuki zorunluluktur.

Bu sözleşmenin geçerliliğinin diğer bir şartı da bütün mirasçılar tarafından imzalanmasıdır. Bütün mirasçılar tarafından imzalanmayan yahut parmak basılmayan bir sözleşmenin hükmü bulunmamaktadır. Sözleşme üzerinde atılan imzalar için bir çatışma durumu ortaya çıkarsa imza incelemesi yapılarak durum neticelendirilmelidir. Bütün mirasçıların çağrılmasının sağlanması için bir mirasçılık belgesi alınarak öncelikle mirasçıların tespiti de sağlanabilir.

Miras Paylaşma Sözleşmesi İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!

5.00 avg. rating (50% score) - 1 vote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


− 2 = dört

Sorunuz mu var?