0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Mirasın Borca Batık Olması

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Mirasın Borca Batık Olması

Borca batık miras, terekenin aktifinin pasifini karşılayamamasıdır. Diğer bir ifadeyle borca batık olan miras, miras bırakan kişinin alacağından çok borcunun olmasıdır. Mirasçılar murisin sadece malvarlığında bulunan taşınır veya taşınmaz mallardan değil borçlarından da sorumludurlar. Kimi durumlarda murisin malvarlığı içerisindeki borç miktarı alacak miktarından fazla olabilmektedir. Bu tür durumlarda mirasın borca batık olması hususundan bahsedebiliriz.

Borca Batık Miras Nasıl Paylaşılır?

Mirasın borca batık olması durumu ortaya çıktığında miras aynı malvarlığı varmışcasına mirasçılar arasında miras payları oranında dağıtılır. Mirasçılar alacaklardan olduğu kadar borçlardan da sorumludurlar. Burada ancak Türk Medeni Kanunu’nun 605. maddesinin 2. fıkrası önemlidir. Bu maddeye göre ölüm tarihinde aczi resmen tespit edilen veya açıkça belli olan miras bırakanın mirası mirasçılar tarafından reddedilmiş sayılır. Kanunun bu maddesinin biraz ucu açık bırakılmıştır. Cümlenin başlangıcında belirtilen aczin resmen tespiti hususunun sınırları bellidir. Yani miras bırakan hakkında sağlığında aciz vesikası alınmışsa mirasçıların ek bir işlem yapmasında gerek kalmadan miras reddedilmiş sayılır. Cümlenin devamında ise acziyeti açıkça belli olan denerek gri bir alan bırakılmıştır. Bu durumda olan mirasçıların reddi miras yapmalarına gerek olup olmadığı husus belli değildir. Bu nedenle biz murisinin alacağının borcunu karşılamadığı her durumda mirasçıların reddi miras yapmaları gerektiği kanaatindeyiz.

Borca batık miras olması durumu mirasçılar tarafından daha öncesinde bilinebileceği gibi, terekenin hesaplanmasından sonra da mirasın batık olduğu anlaşılabilmektedir. Bu noktada mirasçıların nasıl bir yol izlemesi gerektiği önemli bir hususu oluşturur.

Mirasın Borca Batık Olması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere mirasın borca batık olması durumu, mirasçılar tarafından daha öncesinde bilinebileceği gibi tereke hesabından sonra da mirasın borca batmış olduğu ortaya çıkabilir.

Mirasçılar açısından murisin borç bırakması durumunda yapılması gereken murisin mirasını reddetmektir. Mirasın reddi davası hükmen red ve gerçek red olarak 2 şekilde açılabilir. Hükmen red murisin ölümünden itibaren 3 aylık süre içerisinde yapılmalıdır. Eğer miras bırakan kişinin mirasının borca batık olduğu kesin olarak biliniyor ise mirasçıların mirasın reddi davası açmalarına gerek duyulmaz. Fakat borca batık olması durumu net değil ise tereke tespitinin ardından 3 ay içerisinde mirasçıların reddi miras yapmaları gerekir.

Kimi zamanlarda mirasın borca batık olduğunun tespit edilmesine rağmen mirasçılar miras bırakanın alacaklarını toplama yoluna gitmektedirler. Ayrıca banka hesabındaki paranın çekilmesi veya gayrimenkullerinin kiraya verilmesi veya kiraların toplanması da en sık yapılan hatalardan biridir. Bu tür işlemler yapan mirasçıların  mirası kabul ettiği varsayılır ve mirasın reddi davası açma hakları bulunmaz. Bu kişiler murisin bütün borçlarından da sorumlu hale gelirler.

5.00 avg. rating (50% score) - 1 vote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


dokuz × 7 =

Sorunuz mu var?