0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Mirasın Reddi

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Mirasın Reddi

Miras kelime anlamı olarak ölen kimsenin ardında kalan tüm malvarlığı değerlerini ifade etmektedir. Bu malvarlığı değerleri ile kastedilen mirasbırakanın sadece sahip olduğu mal varlığı değerleri ile alacakları değil aynı zamanda borçlarını da kapsamaktadır. Mirasçılar mirasbırakanın sadece alacaklarından değil borçlarından da sorumlu olurlar. İşte bu ve buna benzer sorumluluklardan dolayı kanun koyucu mirasçıların mirası kabul etmelerini zorunlu tutmamış ve mirasçılara “Mirasın reddi” denilen bir hak tanımıştır. Bu yazımızda mirasın reddi diğer adıyla reddi miras hakkında bilgiler vereceğiz.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Mirasbırakanın yasal veya atanmış mirasçıları mirası reddedebilirler. Normal şartlar müteveffanın ölümünün ardından mirasın kabulü karine olarak kabul edilmiştir. Yani mirasçılar ortaya herhangi bir irade beyanı koymazlar ise mirası kabul etmiş sayılırlar. Mirası reddedilmesi için açık bir şekilde red beyanında bulunmaları gerekmektedir. Mirasın reddi hususu 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 605 vd. maddelerinde belirtilmiştir.

Reddi Miras Süresi

Mirasçılar mirasbırakanın ölümünden itibaren 3 ay içerisinde mirası reddedebilirler. Normal şartlarda bu 3 aylık süre ölümden itibaren hesaplanmaktadır. Ancak mirasçılar “mirasçı olduklarını mirasbırakanın ölümünden sonra öğrenmişler ise süre öğrendikleri tarihten itibaren başlamaktadır.

Mirasın reddinin mahkemeye yapılması zorunludur. Mirasçılar ölümden itibaren 3 ay içerisinde Sulh Hukuk Hakimi’ne başvurarak mirası reddettiklerini tutanağa bağlatırlar. Normal şartlarda Sulh Hukuk Hakimi’ne başvuru sözlü yahut yazılı yapılabilir. Ancak pratik içerisinde hakimler sözlü başvuruyu çok kullanmadan yazılı başvuru yapılmasını zorunlu tutmaktadırlar. Mirasın reddi mirasçılar tarafından herhangi bir şarta bağlı olarak yapılamaz. Mirasçılar kayıtsız ve şartsız olarak mirası reddetmek zorundadırlar. Eğer ortada birden fazla mirasçı var ve miras bu mirasçılardan sadece biri tarafından reddedilirse eğer miras o hiç sağ değilmiş gibi diğer mirasçılar arasında paylaştırılır. En yakın mirasçıların tamamı mirası reddederse bu defa miras kanun gereğince iflas hükümlerine göre tasfiye olunur ve eğer tasfiye sonunda bir mal değer kalırsa mirasçılar arasında reddedilmemiş gibi paylar oranında paylaştırılır.

Mirasbırakanın altsoyu tarafından mirasın reddedilmesi halinde eşinin hayatta olup olmadığına bakılır. Eğer mirasbırakanın eşi hayatta ise kanun gereğince alt soyun payı da sağ kalan eşe geçmiş olur.

Mirasın Reddi Zamanaşımı Süresi

Kanun tarafından belirtilen bu 3 aylık süre içerisinde miras reddedilmez ise miras kayıtsız ve şartsız olarak mirasçılar tarafından kazanılmış olur. Ayrıca müteveffanın ölümünün ardından miras üzerinde bir takım tasarruflarda bulunurlarsa (alacaklarını toplamak vs. gibi) artık mirası reddetme hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Yukarıda belirttiğimiz üzere normal şartlarda mirasın reddi için ayrı bir irade beyanı gereklidir. İrade beyanı yok ise miras kabul edilmiş sayılır. Ancak eğer mirasbırakanın mirasının borca batık olduğu açıkça anlaşılıyor ise burada mirasçıların mirası reddettikleri varsayılır. Zira borca batık mirasın kabulü için açıkça kabul beyanının olması kanun tarafından şart koşulmuştur. Kabul beyanının olmamasını kanun mirasın reddi sonucuna bağlamıştır.

Mirasın Reddi İle İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!

5.00 avg. rating (100% score) - 1 vote

Bir cevap

  1. […] Mirasın reddi ile bu redde bağlanan hukuki neticeleri önceki yazılarımızda anlatmıştık. Borca batık bir miras ile karşı karşıya kalan mirasçılar için önemli hususlardan biri de olası red beyanının mirasbırakandan kalan emekli maaşını almaya engel olup olmayacağı durumudur. Reddi mirasın emekli maaşına etkisi ile ilgili birçok kimse yanlış bilgiye sahip olmaktan dolayı sırf emekli maaşını yahut ölüm aylığını almak için borca batık mirası kabul etmektedirler. Bunun neticesinde de ortaya çok büyük mağduriyetler çıkmaktadır. […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


dokuz − = 3

Sorunuz mu var?