0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Mirasta Saklı Pay

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Mirasta Saklı Pay

Miras Hukuku’nun önemli unsurlarından biri de mirasta saklı pay durumudur. Mirasbırakan ölmeden önce malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunma bakımında özgür iken ölümü ile yapacağı tasarruflarda bu özgürlük kendisine tanınmamıştır. Mirasbırakan ancak belirli bir takım oranlar dahilinde malvarlığını bir takım kimselere bağışlayabilir yada miras bırakabilir. Bunun dışında bir takım yakın mirasçılarının belirli oranlar dahilinde miras payına dokunamaz. Bu hususa mirasta saklı pay ismi verilmiştir.

Kimlerin mirasta saklı pay sahibi olduğu kanunda açıkça belirtilmiştir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 506. maddesinde belirtilmiştir. Saklı pay oranları üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkanı bulunmamaktadır.

Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir?

Türkiye’de yasal miras paylaşımı yapılırken zümre sistemi dikkate alınmıştır. Bu zümre sistemi içerisinde mirasbırakanın altsoyu yani çocukları, torunları ve varsa evlatlığı 1. zümre içerisinde dahil edilir. Annesi, babası ve kardeşleri ise 2. zümreden sayılmıştır. İşte mirasta saklı paylar bu 1. zümre mirasçılar ile kardeşler hariç olmak üzere 2. zümre mirasçılar ve sağ kalan eş için öngörülmüştür. Sağ kalan eş dikkat edileceği üzere herhangi bir zümreye dahil edilmemiştir. Zira sağ kalan eşin mirasçılığı ayrı hükümlere bağlanmıştır. 2007 yılına kadar 2. zümre mirasçılarından olan kardeşlerinde saklı payı kanun tarafından kabul edilmiştir. Ancak 2007 yılında yapılan değişikliklerle kardeşlerin bu hakkı kaldırılmıştır.

Mirasta Saklı Pay hakkı

Mirasta saklı pay belirttiğimiz üzere zümre esasına göre belirlenmiştir. 1. zümre içerisinde yer alan mirasbırakanın çocuklarının mirasta saklı pay oranları yasal miras paylarının yarısıdır. Örnek vermek gerekirse miras bırakanın 3 çocuğu ve eşinin hayatta olduğunu varsayalım. Mirasın 1/4 ü sağ kalan eşin kalan 3/4 ise 3 çocuk arasında 1/4 oranın eşit olarak paylaştırılır. İşte bu halde çocukların mirasta saklı pay oranları yasal miras paylarının yarısı olmak üzere 1/8 dir. Mirasbırakan bu 1/8 oranına dokunmamak kaydıyla miras oranları üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir.

Mirasbırakanın anne ve babasının mirasta saklı payın oranı yasal miras payının 1/4 ü olarak belirlenmiştir. Normal şartlarda anne ve babanın yasal mira payı 1/4 ise saklı pay oranı 1/16 dır.

Sağ kalan eşin mirasta saklı pay oranı mirasçı olduğu zümreye göre değişiklik göstermektedir. Sağ kalan eş mirasbırakanın çocukları veya annesi ve babası ile mirasçı olursa mirasta saklı payın oranı yasal miras payı ile aynıdır. Diğer hallerde ise yasal miras payının 3/4 ü saklı pay oranı olarak belirlenmiştir. Miras bırakan bu oranlara dokunmamak kaydıyla mirası üzerinde istediği gibi ölüme bağlı tasarruflarda bulunabilir.

Mirasta Saklı Pay İle İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!

4.50 avg. rating (91% score) - 6 votes

Bir cevap

  1. […] çocukları miras üzerinde eşit pay sahibidirler. Mirasbırakan bırakacağı vasiyetname ile saklı paya dokunmadan çocuklar arasında eşitlik durumunu bozabilir. Ancak ortada bir vasiyetname veya […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


iki + 8 =

Sorunuz mu var?