0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma)

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma
3.75 avg. rating (77% score) - 4 votes

Son Güncellenme

Muris muvazaası, miras bırakan kişinin mirasçılarından bazılarının mirastan yararlanmasını engellemek amacıyla yaptığı hileli işlemdir. Mirasta muvazaalı işlem diğer adıyla mirastan mal kaçırma, miras bırakan ile 3. kişiler arasında gerçekleştirilen hileli satışları ifade etmektedir. Tapuda satış yoluyla gerçekleşen muvazaalı işlemler geçersizdir. Ya da tarafların kendi aralarında yaptıkları gizli sözleşmeler, mirastan mal kaçırma eylemini gizlemek adına yapıldığı için hukuken geçersizdir.

Muris Muvazaası ( Mirastan Mal Kaçırma )

Muris Muvazaası, mirastan mal kaçırma amacıyla 3. kişilere satış ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi göstererek karşılıksız kazandırma yoluna gidilmesidir. Miras bırakan kişinin, mirasçılarının mirasta saklı paylarını almalarını önleyerek muvazaalı işlem gerçekleştirmesi mirastan mal kaçırma olarak adlandırılır.

Mirastan Mal Kaçırma ( Muris Muvazaası) Davasını Kimler Açabilir?

Miras hakkı çiğnenen her mirasçı muris muvazaasına ilişkin mirastan mal kaçırma davası açabilmektedir. Kanun muvazaalı işlemin her türlü delil ile ispatlanabileceğini ve miras hakkının muvazaalı işlemlerle gasp edildiği durumlarda mirasçılar tarafından bu davanın açılabileceğini belirtmiştir. Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar ya da evlatlıklar mirastan mal kaçırma davası açarak miras bırakan kişinin 3. kişilerle gerçekleştirdiği hileli işlemlerin iptalini talep edebilmektedirler. Muris muvazaası davası açma hakkı, mirasın reddi yapan, miras hakkından feragat eden ya da mirastan çıkarılan kişiler tarafından açılamamaktadır.

Muris Muvazaasında Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

Mirastan mal kaçırma amacıyla gerçekleşen muvazaalı işlemlerde, miras bırakan kişinin vefatından sonra mirastan mal kaçırma davası açılabilmektedir. Muvazaa davasında herhangi bir zamanaşımı süresi bulunmaz veya bu tür davalar herhangi bir hak düşürücü süreye tabi olmamaktadır.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Nerede Açılır?

Mirastan mal kaçırma davalarında görevli mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleri olmaktadır. Muris muvazaasına konu taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi, yetkili mahkeme olduğundan dava, davaya konu taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Babanın Mirası Tek Bir Çocuğa Bırakması Durumunda Ne Yapılabilir?

Mirastan mal kaçırma miras davalarına sıklıkla davalarına konu olmaktadır. En sık yaşanılan durumlardan birisi babanın sağlığında hileli satış göstererek mirasa konu olacak taşınmazları tek bir çocuğunun üzerine devretmesi hususudur. Bu gibi durumlarda mirasçılar, miras haklarında muvazaalı işlemle kayba uğramaktadır. Söz konusu durumlarda mirasçılar muris muvazaası davası açarak haklarının korunmasını sağlayabilmektedirler.

Muris Muvazaası Davası Avukatı

Mirastan mal kaçırma durumlarında, miras hakkı kaybı söz konusu olduğundan bu hak kaybının önüne geçilebilmesi için muris muvazaası davası açılması gerekir. Miras Hukuku konusunda deneyimli miras avukatı kadromuz, yaşanılan hak kayıplarının önlenmesi sağlamaktadır.Ayrıca mirastan mal kaçırmanın söz konusu olduğu durumlarda müvekkillerine süreç yönetimi konusunda destek sağlamaktadır. Bu konuda uzman desteği almak için bizimle iletişim sayfasından irtibata geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


+ altı = 7