0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma)

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma

Muris muvazaası, miras bırakanın mirasçılarının birinin veya bir kısmının veya 3. kişinin mirastan daha fazla yararlanması için miras mallarını, sağlığında yaptığı bir takım işlemlerle bu kişilere devretmesi olarak tanımlanabilir. Muvazaa hukuki anlamda kişinin gerçek iradesi ile işleme yansıyan iradesi arasında 3. kişinin zararına olacak şekildeki farklılık olarak anlatılabilir. Muris muvazaası miras bırakanın sağlığında yaptığı mali bütün tasarrufları kapsayabilir. Ülkemizin miras hukukunda yasal mirasçıların bir kısmının yasal miras payları içerisinde saklı payları da bulunmaktadır. Saklı pay, mirasçının genel kaide olarak miras bırakan tarafından  ancak kanunda yazan belirli sebepler dahilinde müdahale edilebilen paylarıdır. Bu nedenle miras bırakan kişiler gayrimenkullerini mirasçılarından birine veya bir kısmına veyahut 3. kişiye devrederek diğer mirasçılarından mal kaçırabilmektedirler. Burada yapılan devir genellikle satış olarak görünürken bir para alışverişi söz konusu olmadığı için bağışlama kapsamındadır. İşlemi yapanların gerçek iradeleri ile resmiyete yansıyan iradeleri farklı olduğu için muris muvazaası ortaya çıkar.

Muris Muvazaası ( Mirastan Mal Kaçırma )

Muris Muvazaası, mirasçılarının bir kısmından veya tamamından mal kaçırma amacıyla miras bırakanın mallarını satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi aracılığıyla satış veya bakım karşılığı gibi göstererek aslında karşılıksız kazandırma amacıyla yapılan işlemler olarak tanımlanabilir. Miras bırakan kişinin, mirasçılarının mirasta saklı paylarını almalarını önleyerek muvazaalı işlem gerçekleştirmesi mirastan mal kaçırma olarak adlandırılır.

Mirastan Mal Kaçırma ( Muris Muvazaası) Davasını Kimler Açabilir?

Miras payı ihlal edilen her mirasçı muris muvazaasına ilişkin mirastan mal kaçırma davası açabilir. Kanun, muvazaalı işlemin her türlü delil ile ispatlanabileceğini ve miras hakkının muvazaalı işlemlerle miras payının ihlal edildiği durumlarda mirasçılar tarafından bu davanın açılabileceğini belirtmiştir. Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar ya da evlatlıklar mirastan mal kaçırma davası açarak miras bırakan kişinin 3. kişilerle gerçekleştirdiği muvazaalı işlemlerin iptalini talep edebilirler. Muris muvazaası davası açma hakkı, mirası reddeden, mirastan ivazlı veya ivazsız feragat eden ya da mirastan çıkarılan kişiler tarafından açılamamaktadır. Bu kişilerin dava açabilmesi için öncelikle yasal mirasçı sıfatına haiz olmalarını engelleyen işlemi iptal ettirmeleri gerekmektedir.

Muris Muvazaasında Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

Mirastan mal kaçırma amacıyla gerçekleşen muvazaalı işlemlerde, miras bırakan kişinin vefatından sonra mirastan mal kaçırma davası açılabilmektedir. Muvazaa davasında herhangi bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir veya bu tür davalar herhangi bir hak düşürücü süreye tabi değildir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Nerede Açılır?

Mirastan mal kaçırma davalarında görevli mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Muris muvazaasına konu taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi, yetkili mahkeme olduğundan dava, davaya konu taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Babanın Mirası Tek Bir Çocuğa Bırakması Durumunda Ne Yapılabilir?

Miras hukuku konusunda pratikte en çok karşılaşılan dava türü mirastan mal kaçırma davalarıdır. Genelde de babanın veya annenin mallarının tamamını veya büyük çoğunluğunu çocuklarından birine satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi yoluyla devretmesi olarak karşılık bulur. Bu gibi durumlarda mirasçılar, miras paylarında muvazaalı işlemle kayba uğramaktadır. Söz konusu durumlarda mirasçılar muris muvazaası davası açarak haklarının korunmasını sağlayabilmektedirler.

Muris Muvazaası Davası Avukatı

Mirastan mal kaçırma durumlarında, miras hakkı kaybı söz konusu olduğundan bu kaybın önüne geçilebilmesi için muris muvazaası nedeniyle iptal davası açılması gerekir. Miras Hukuku konusunda deneyimli miras avukatı kadromuz, yaşanılan hak kayıplarının önlenmesi konusunda müvekkillerimize yardımcı olmaktayız. Ayrıca mirastan mal kaçırmanın söz konusu olduğu durumlarda müvekkillerimize süreç yönetimi konusunda da destek sağlamaktayız. Bu konuda hukuki destek almak için bizimle iletişim sayfasından irtibata geçebilirsiniz.

4.00 avg. rating (66% score) - 5 votes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


yedi + = 16

Sorunuz mu var?