0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Hukuk sistemimiz içerisinde pratik hayatta sıklıkla karşılaşılan sözleşmelerden birisi de Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi olmaktadır. Bu sözleşme başta Miras Hukuku, Borçlar Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku olmak üzere birçok hukuk dalı ile yakından ilgilidir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi nedir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi Miras Hukuku bağlamında bir ölüme bağlı tasarruftur. Türk Medeni Kanunu’nun 527. maddesinde mirasbırakanın ölmeden önce yapacağı bir sözleşme ile bir malvarlığı değerini mirasçılardan birine yahut 3. bir kimseye bırakabilmesine müsaade edilmiştir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile Miras Hukuku arasındaki bağ işte bu maddeye dayanmaktadır. Bunun dışından ölünceye kadar bakma sözleşmesi ayrı bir şekilde Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu’nun 611. maddesine göre bakım alacaklısı yani mirasbırakan bir malvarlığı değerini ölünceye kadar kendisine bakması karşılığında mirasçılarından birine veya 3. şahsa bırakma hakkına sahiptir. İşte bu doğrultuda yapılan sözleşmeye ölünceye kadar bakma sözleşmesi ismi verilmiştir. Bu sözleşmede malvarlığı sahibi yani bakım alacaklısı belirli bir malvarlığı değerini devretme bakım borçlusu ise bakım alacaklısına ölünceye kadar bakma borcu altına girmiştir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Şartları

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi bazı geçerlilik şartlarına bağlanmıştır. Buna göre sözleşme ancak noter veya sulh hukuk hakimi önünde düzenleme şeklinde yapılmak kaydıyla geçerli olabilir. Pratik hayatta genelde sözleşme noterler tarafından düzenlenmektedir. Bakım alacaklısı 2 tanık ile birlikte notere giderek ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenletebilir. Ölünceye kadar bakma reel hayatta çok ciddi öneme sahip olduğu için bahsettiğimiz kadar sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakım borçlusuna devredilecek mal varlığı değeri üzerine ipotek veya rehin tesisi kanun tarafından mümkün kılınmıştır. Bakıcı olarak nitelendirdiğimiz taraf kendisini garanti altına almak için ipotek yahut rehin yolunu da kullanabilir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bakıcıya yüklenen en önemli sorumluluk bakıma muhtaç tarafa kendi aile ferdiymiş gibi özen göstermesidir. Aksi durumda sözleşme ile kendisine yüklenen edimi yerine getirmemiş olur. Bakım ile kastedilen bakıma muhtaç kimsenin bütün ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçlar içerisinde sağlık, gıda, bakım, temizlik vb. olmak üzere temel bütün hususlar girmektedir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İle İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!

5.00 avg. rating (66% score) - 2 votes

Bir cevap

  1. […] yerine getirilmesi karşılığında bakım borçlusuna devretmesi olarak nitelendirilebilir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin ne olduğu, nasıl hazırlanması gerektiği ve kapsamını daha önce değerlendirmiştik. […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


× bir = 8

Sorunuz mu var?